Strategia

Koulutuskuntayhtymä Tavastian strategia päivitetään aina valtuustokauden alkaessa. Strategiatyössä käydään läpi kuntayhtymän visio, toiminta-ajatus, toimintaa ohjaavat arvot, strategiset vahvuudet, strategiset tavoitteet ja kriittiset menestystekijät. Strategian valmistelusta vastaa yhtymähallitus ja strategian hyväksyy yhtymäkokous valintaa seuraavan kevään/syksyn kokouksessa.

Strategiset vahvuudet, tavoitteet ja kriittiset menestystekijät

Strategiaa tukevat ohjelmat

Koulutuskuntayhtymä Tavastian toiminta-ajatus

Koulutuskuntayhtymä Tavastia järjestää laadukasta ammatillista ja yleissivistävää koulutusta tarjoten opiskelijoille hyvät valmiudet työelämään, jatko-opintoihin ja elinikäiseen oppimiseen. Koulutuskuntayhtymä Tavastia kehittää koulutuspalvelujaan alueen työelämän tarpeet huomioon ottaen.

Koulutuskuntayhtymä Tavastian visio

Tulevaisuuden tekijät Tavastiasta!

Toimintaa ohjaavat arvot Tavastiassa

Vastuullisuus, vaikuttavuus ja kumppanuus

Vastuullisuus

 • Osaaminen
 • Turvallisuus
 • Taloudellisuus
 • Yksilöllisyys
 • Suunnitelmallisuus
 • Uudistumiskyky
 • Kestävä kehitys
 • Eettisyys

Vaikuttavuus

 • Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi
 • Työelämän kehittäminen
 • Elinikäinen oppiminen
 • Yhteiskuntavastuu
 • Koulutustason lisääminen

Kumppanuus

 • Joustavat opintopolut
 • Työelämä oppimisympäristönä
 • Aktiivinen sidosryhmäyhteistyö
 • Sisäinen asiakkuus
 • Oppilaitosyhteistyö

© 2017 Koulutuskuntayhtymä Tavastia