Strategia

Koulutuskuntayhtymä Tavastian strategia päivitetään aina valtuustokauden alkaessa. Strategiatyössä käydään läpi kuntayhtymän visio, toiminta-ajatus, toimintaa ohjaavat arvot ja Tavastian palvelulupaukset. Strategian valmistelusta vastaa yhtymähallitus ja strategian hyväksyy yhtymäkokous valintaa seuraavan kevään/syksyn kokouksessa.

Koulutuksen järjestämisluvat

Ammatillisen koulutuksen järjestämislupa
Lukiokoulutuksen järjestämislupa
Lukiokoulutuksen järjestämislupa, matemaattis-luonnontieteellinen opetus, Kaurialan lukio

Strategiaa tukevat ohjelmat

Koulutuskuntayhtymä Tavastian toiminta-ajatus

Koulutuskuntayhtymä Tavastia järjestää laadukasta ammatillista ja yleissivistävää koulutusta, vapaan sivistystyön koulutusta sekä koulutustehtävään läheisesti liittyvää muuta toimintaa. Tarjoamme opiskelijoille hyvät valmiudet työelämään, jatko-opintoihin ja elinikäiseen oppimiseen. Kehitämme koulutuspalvelujamme yksilön, yhteisön ja alueen työelämän tarpeisiin.

Koulutuskuntayhtymä Tavastian visio

Tulevaisuuden tekijät Tavastiasta!

Toimintaa ohjaavat arvot Tavastiassa

Vaikuttavuus
Panostamme osaamiseen, tulevaisuuden taitoihin ja elinikäiseen oppimiseen. Tuemme opiskelijoidemme fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kehittymistä. Vaikutamme osaltamme alueen, työelämän ja yhteiskunnan kehittämiseen.

Vastuullisuus
Toimimme oikeudenmukaisesti, taloudellisesti ja turvallisesti kantaen oman vastuumme yhteiskunnasta ja kestävästä kehityksestä. Tarjoamme opiskelijoillemme joustavia opintoväyliä erilaisissa oppimisympäristöissä.

Kumppanuus
Toimimme aktiivisessa yhteistyössä kuntayhtymän, oppilaitosten, työelämän, omistajakuntien ja muiden sidosryhmien kanssa asiakkaan parhaaksi. Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus ovat osa arkeamme.

Uskallus
Opimme uutta ja uudistumme, kokeilemme ja kehitymme, onnistumme ja opimme virheistä.

Palvelulupaukset

  • Tavastiassa tarjoamme opiskelijalle yksilöllisen opintoväylän ja moniammatillisen tuen matkalla tulevaisuuden tekijäksi.
  • Tavastiassa tarjoamme opiskelijalle hyvät valmiudet työelämään ja jatko-opintoihin sekä eväitä elämään ja elinikäiseen oppimiseen.
  • Tavastian koulutustarjonnassa ja koulutusten toteutuksessa hyödynnämme aktiivisesti kuntayhtymän monimuotoisuutta, verkostoja ja kansainvälisyyttä.
  • Tavastiassa reagoimme asiakkaiden tarpeisiin ennakoiden, luovasti ja joustavasti.

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

PL 30, Hattelmalantie 25
13101 Hämeenlinna

Kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen
puh. 040 0505 388

Talousjohtaja Reijo Lehtonen
puh. 050 4437 943

Kuntayhtymän toimisto
puh. 03 6581 600

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2020 Koulutuskuntayhtymä Tavastia