Toteutusaika 12.6.2020–31.7.2022

Myönnetyllä avustuksella edistetään jatkuvan oppimisen kehittämistä, tuetaan työllisyysasteen nostamista ja vastataan osaajapulaan nopeavaikutteisilla toimenpiteillä. Avustuksen tavoitteena on tukea työllisyyden kuntakokeilun kohderyhmän työllisyystavoitteita kehittämällä työvoimakoulutuksena toteutettavan ammatillisen koulutuksen henkilökohtaistamisen toimintamalleja, parantamalla koulutuksen työllistävyyttä ja tukemalla ennen opintojen aloittamista tapahtuvaa opiskelumotivaatiota kasvattavaa toimintaa ja opiskelijarekrytointia.

Avustuksen tavoitteena on tukea vapaan sivistystyön osalta työvoiman ulkopuolella olevia, työttömiä ja työttömyysvaarassa olevia, joiden koulutus- ja osaamistaso on riittämätöntä työelämän vaatimuksiin nähden lyhytkestoisella, tutkintoon johtamattomalla koulutuksella vapaassa sivistystyössä, sen kehittämisellä, koulutukseen liittyvillä tukitoimilla ja hakevalla toiminnalla.

Myönnetyllä avustuksella tulee tukea työllisyyden kuntakokeilun kohderyhmän työllisyystavoitteita ja toimintamallien kehittämistä sillä ehdolla, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta (HE 87/2020) eräiden valtion työ- ja elinkeinotoimistojen tehtävien siirtämisestä kokeilun ajaksi kuntien tehtäväksi koskevilta osin ehdotetussa muodossa.


Mukana olevat organisaatiot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia (hallinnoiva organisaatio)
Ammattiopisto Tavastia
Vanajaveden Opisto

Rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätietoja antaa

Tiina Alhainen

Monikulttuurisuuskoordinaattori
Tiina.Alhainen@kktavastia.fi
+358504347008

Juha Mäkirinta

FM, suunnittelijaopettaja, koto-opetus, media, yhteisk.aineet
Juha.Makirinta@kktavastia.fi
+358408696413

Sivua päivitetty 2.8.2022 kello 10.52