1.1.2024 – 31.7.2025

Hankkeen avulla haetaan vahvistusta ja jatkuvuutta Koulutuskuntayhtymä Tavastian toisen asteen oppilaitosten yhteisölliseen opiskeluhuoltoon. Osa opiskelijahuollon henkilöstöstä siirtyi 1.1.2023 hyvinvointialueen vastuulle, tämän hankkeen avulla varmistetaan tässä muutoksessa yhteisöllisen opiskeluhuollon säilyminen kiinteänä osana koulun arkea sekä matalan kynnyksen palveluiden saatavuus.
Hankkeen avulla edistetään Koulutuskuntayhtymä Tavastian toisen asteen opiskelijoiden hyvinvointia ja ennaltaehkäistään raskaampien mielenterveyspalveluiden tarvetta. Opiskelijoiden fyysinen ja psyykkinen terveys sekä sosiaalinen hyvinvointi ja yhteisöllisyyden kokemus paranee.
Samalla tuetaan myös opettajien työtä. Heillä on apunaan kaksi yhteisö- ja hyvinvointiohjaaja, joilla on asiantuntemusta esim. toiminnallisista menetelmistä.

Tavoitteena on
1. Jatkokehittää yhteisöllisyyttä vahvistavaa toimintaa kuten taukotoiminta- ja aktiviteetit, päivystyspäivät kouluilla,
teemapäivät- ja viikot, liikuntalukkaritoiminta, hyvinvointiin liittyvät teemaviikot sekä opiskelijoiden itse organisoimat
tapahtumat ja tilaisuudet.
2. Vahvistaa oppilaitoksen arjessa opiskelijaviihtyisyyttä parantavia käytäntöjä yhdessä opiskelijakunnan toimijoiden
kanssa.
3. Kiinnittää erityistä huomiota hiljaisiin, arkoihin ja ryhmien ulkopuolelle jääviin opiskelijoihin
4. Ennaltaehkäistä kiusaamista ja häirintää. Vahvistaa kaveri- ja työelämätaitoja
5. Tukea toiminnallisten menetelmien toteuttamista osana opetusta


Mukana olevat organisaatiot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätietoja antaa

Päivi Kortesniemi

Opiskelijapalvelupäällikkö
Paivi.Kortesniemi@kktavastia.fi
+358505957138

Sivua päivitetty 22.1.2024 kello 11.43