1.1.2023 – 30.4.2025

Yhdessä! -hankkeen tavoitteena on osallistaa ja tukea opiskelijoita eri toimintamuodoilla, vahvistamalla tutor- ja oppilaskuntatoimintaa, tulevaisuustaitoja ja tulevaisuuden työelämätaitoja. Hankkeessa opiskelijat osallistuvat vahvasti visuaalisten ja auditiivisten mediasisältöjen tuottamiseen yhdessä opettajien kanssa. Hankkeen opiskelijalähtöisyys varmistetaan viestimällä opiskelijoille tavoitteet selkeästi ja aktiivisella vuoropuhelulla.

Hankkeen yhtenä tavoitteena on pedagogisen hyvinvoinnin ja konsultoivan työotteen
toimintamallien lisääminen. Tuottamalla välineitä hyvinvointijohtamiseen yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon
selvittämisen ja seurannan ajantasaisten työkalujen kehittämisen ja systemaattisen käytön
suunnittelu kautta.

Hankkeen toimenpiteiden tuloksena syntyy käytännössä kokeiltuja ja kaikille jaettavia
toimintamalleja ja materiaaleja huomioiden kestävyys ja vihreä siirtymä.

Tavastian osahanke keskittyy erityisesti opiskelijoiden osallistumis- ja
vaikuttamistoiminnan vahvistamiseen, sekä  oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin tukemiseen
yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi. Lisäksi Tavastia osallistuu verkoston yhteiseen
kehittämiseen.

Mukana olevat organisaatiot

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä (Hallinnoiva organisaatio)
Hyria koulutus Oy
Koulutuskuntayhtymä Tavastia
Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä
Perho Liiketalousopisto OY

Rahoittaja

Opetushallitus

Lisätietoja antaa

Mervi Kivistö

Lehtori, matkailu
Mervi.Kivisto@kktavastia.fi
+358504413732

Sivua päivitetty 27.2.2023 kello 10.36