1.1.2023 – 31.12.2024

Hankkeessa kehitetään pedagogisia malleja ja oppimateriaaleja vieraskielisen ammatillisen opetuksen, monipuolisten oppimisympäristöjen ja toimintamallien kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi. Lisäksi parannetaan kotimaisten kielten opetuksen tarjontaa ja laatua ja kootaan/tuotetaan selkokielistä materiaalia.

Suomessa on paljon vieraskielisiä osaajia, joiden osaamista ei ole tunnistettu eikä hyödynnetty riittävän hyvin.
Esteenä on usein kielitaito sekä erityisesti aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen. Työpaikkojen monikulttuurisuusosaaminen ja kielitietoinen toiminta vaativat edelleen aktiivista kehittämistä, jos halutaan parantaa vieraskielisten työllistymistä. Hankkeessa pyritään myös kehittämään työpaikkaohjaajien kielitietoisuutta ja monikulttuurisuusosaamista.

Koulutuksen järjestäjien perinteisiä toimintatapoja haastavat uudenlaiset työelämän nopeat tarpeet työvoimasta ja
työvoiman jatkuva osaamisen kehittäminen. Koulutuksiin hakeutuu yhä enemmän aikuisia alan vaihtajia tai työperäisen maahanmuuton sekä kv-rekrytoinnin kautta opiskelijoita. Näillä kaikilla on yhdistävänä tekijänä halu ja tarve päästä nopeasti työmarkkinoille ja työhön.

Hanke koostuu viidestä eri teemoitetusta työpaketista:

1. Vieraskielinen opintotarjonta ja englanninkieliset yhteiset tutkinnon osat (työpakettivastaava Gradia)
2. Kotimaisten kielten oppiminen ja kielitaidon kartoittaminen (työpakettivastaavat Tredu ja Haapaveden opisto)
3. Osaamisen tunnistamisen keinot (työpakettivastaava JEDU)
4. Oppimisen tuen mallit ja toimintaympäristöt (työpakettivastaava Stadin AO)
5. Työelämän monimuotoisuuden tukeminen (työpakettivastaava TTS)

Mukana olevat organisaatiot

Keski-Uudenmaan Koulutuskuntayhtymä Keuda (Hallinnoiva organisaatio)
Koulutuskuntayhtymä Tavastian lisäksi 61  muuta osatoteuttajaa, jotka osallistuvat hankkeeseen kehittäjinä

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö strategiarahoitus 2023 – 2024

Lisätietoja antaa

Tiina Alhainen

Monikulttuurisuuskoordinaattori
Tiina.Alhainen@kktavastia.fi
+358504347008

Sivua päivitetty 20.12.2023 kello 11.29