1.8.2024 – 31.8.2025

Lähtökohta

Tiimimäinen työskentely ja tiimiorganisoituminen yleistyvät työelämässä. Tiimejä tukemalla voidaan vaikuttaa työhön, työoloihin, yksilöiden työhön liittyviin voimavaroihin, työhyvinvointiin ja työkykyyn.

Työkykyjohtamista haastavat ikääntyvä henkilöstö, lisääntynyt psykososiaalinen kuormitus, työnkuvien muutokset ja muuttuva työelämä. Varhaisen välittämisen periaate on koko työyhteisön asia. Tiimit ovat yksi vaikuttava keino rakentaa parempaa, arkea tukevaa vuorovaikutusta ja työn organisointia siten, että se tukee työkykyä.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on Tavastian tiimien toimintakulttuurin vahvistaminen ja tiimiohjautuvuuden paraneminen tuomalla esille tiimeissä olevaa hiljaista tietoa ja vahvistamalla esille tulevia tiimin toiminnan menestystekijöitä osaksi tiimien arjen toimintaa.

Kehittämistyön tuloksena tiimiohjautuvuus vahvistuu, arjen työn sujuvuus paranee, tiimit voivat hyvin ja tiimin jäsenten sisäinen motivaatio kasvaa. Kaikki tämä tukee henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä.


Hankkeen toteuttaja

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

Rahoittaja

Keva tukee hanketta työelämän kehittämisrahalla

Lisätietoja antaa

Saija Hieta

Henkilöstön kehittäjä
Saija.Hieta@kktavastia.fi
+358504400459

Sivua päivitetty 18.6.2024 kello 11.01