1.1.2022 – 30.4.2024

Tietojohtamisen hanke vastaa tarpeeseen parantaa tiedon tuotantoon, mittaamiseen, arviointiin ja hyödyntämiseen liittyviä prosesseja valtakunnallisesti kattavan toimijaverkoston kautta. Eri suuruiset ja eri tiedon tuotannon vaiheissa olevat ammatillisen koulutuksen toimijat luovat yhteisiä toimintamalleja, jakavat tietoa ja osaamista verkostossa ja kehittävät omia tietojohtamisen prosessejaan yhteisten tavoitteiden ja toimintatapojen kautta.

Avustuksen keskeisinä tavoitteina on parantaa tiedon tuotantoon liittyviä prosesseja, niiden mittaamista ja arvioimista, tiedon analysointiin liittyviä kyvykkyyksiä sekä kansallisten indikaattori- ja tilastotietoihin liittyvää määrittelyä, kehittämistä ja hyödyntämistä ammatillisen koulutuksen järjestämisessä. Hanke toteutetaan kattavana valtakunnallisena verkostohankkeena, jonka osallistujat ovat tunnistaneet nämä kehittämistarpeet.

Tietojohtamisen hanke koostuu viidestä teemoitetusta työpaketista, joihin kumppanit osallistuvat eri roolien kautta: työpaketin vetäjänä, kehittäjäroolissa tai osallistuvana tahona. Teemat ovat:

1.Tietojohtamisen prosessit ja osaaminen
2.Tiedon tuottaminen tiedon tarpeen näkökulmasta
3.Tiedon laadun varmistaminen järjestelmissä
4. HOKSien laadun ja tiedon oikeellisuuden parantaminen
5. Ammatillisen koulutuksen tietojohtamisen kohdearkkitehtuurin kuvaaminen

Koulutuskuntayhtymä Tavastian asiantuntijat osallistuvat aktiivisina kehittäjinä työpaketteihin 1 ja 4. Muista työpaketeista Tavastia ottaa käyttöön verkoston kehittämiä valtakunnallisia toimintamalleja.


Mukana olevat organisaatiot

Hallinnoiva organisaatio Omnia
Mukana on 75 ammatillisen koulutuksen järjestäjää eri puolelta Suomea.

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätietoja antaa

Riikka Lehto

Koulutuspäällikkö, ohjauspalvelut ja tiedolla johtaminen
Riikka.Lehto@kktavastia.fi
+358504737323

Sivua päivitetty 8.5.2024 kello 09.27