1.1.2023 – 31.12.2024

Hankkeen tavoitteen – Strategisen- ja pedagogisen johtamisen toimintamallin kehittämisen lähtökohtia ovat verkostokehittäminen ja yhteisoppiminen. Toimintamallin kehittämisessä ja levittämisessä huomioidaan, että mukana on sekä johtamisen kehittämistä aloittavia että pidemmälle kehitystyötä tehneitä organisaatioita.

Ammatillisen koulutuksen tulee pystyä vastaamaan toimintaympäristössä tapahtuviin asiakaskunnan muutoksiin
suuntaamalla koulutusta työelämän tarpeista nouseville aloille, kehittämällä koulutuspolkuja opintojen suorittamisesta työelämään ja jatko-opintoihin siirtymiseen sekä varmistamalla opetushenkilöstön ajantasainen osaaminen.

Hankkeessa laaditaan strategisen ja pedagogisen johtamisen toimintamalli verkostokehittämistä ja yhteisoppimista
hyödyntäen. Hankkeen viisi kehittämiskokonaisuutta toimivat rinnakkain ja tuottavat yhteisen toimintamallin hankkeen lopussa.

– Pedagogiikan ja asiakkuuksien johtaminen
– Laadunhallinnan ja -johtamisen osaaminen
– Osaamisen ja henkilöstön johtaminen
– Tulevaisuus ja visionäärinen johtaminen
(- Ruotsinkielinen läpileikkaava kokonaisuus)


Mukana olevat organisaatiot

Turun kaupunki (Hallinnoiva organisaatio)
Koulutuskuntayhtymä Tavastian lisäksi hankkeessa on mukana  80 osatoteuttajaa

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö strategiarahoitus 2023 – 2024

Lisätietoja antaa

Heini Kujala

Rehtori, Ammattiopisto Tavastia
Heini.Kujala@kktavastia.fi
+358400731299

Sivua päivitetty 28.11.2023 kello 10.07