20.11.2023 – 31.12.2025

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa kaikkein heikommassa asemassa olevan vankiväestön perustaitoja ja mahdollistaa heille Opetushallituksen kehittämien kansallisten perustaitojen osaamismerkkien suorittamisen.

Vangit oppivat osaamissisältöjen mukaisia taitoja ja saavat opiskeluun liittyviä
onnistumisen kokemuksia. Itsetunto vahvistuu ja osallisuus lisääntyy. Koulutuksien ja
osaamismerkkien suorittamisen sekä koulutuksen aikaisten tukitoimien lopullisena tavoitteena
on vahvistaa vankien kykyä sopeutua yhteiskuntaan, mahdollisesti työllistyä ja viettää
rikoksetonta elämää vapautumisen jälkeen.

Tavoitteeseen pyritään opettamalla esim. akateemisia perustaitoja, arjen hallintakeinoja ja vahvistamalla vuorovaikutustaitoja. Opiskelijoille luodaan tavoitteita, joita edistetään opettajien, ohjaajien ja uravalmentajien kanssa. Näin oppimisvalmiudet paranevat ja heillä on paremmat edellytykset suorittaa jatko-opintoja myös muissa oppilaitoksissa ja suunnitella omaa koulutuspolkuaan hankkeen järjestämien koulutusten jälkeen.

Kursseja toteutetaan sekä intensiivikursseina, että kansalaisopistokursseina. Intensiivikurssit
suunnataan erityisesti lyhytaikaisille vangeille ja kansalaisopistokurssit pitkäaikaisvangeille.
Opetus järjestetään tarvelähtöisesti jokaiseen vankilaan tiiviissä yhteystyössä vankilan
henkilökunnan kanssa.

Hankkeen uraohjaajaksi pyritään palkkaamaan vangeille vertainen eli henkilö, joka itse on vankilarangaistuksen jälkeen opiskellut ja luonut uraa siviilielämässä. Hankkeeseen palkattu ura-ohjaaja saa tukea työhönsä vankiloiden opinto-ohjaajilta. Vankien käytössä on myös Hämeen TE-toimiston palvelut (esim. asiantuntija ja psykologi palvelut).


Mukana olevat organisaatiot

Riihimäen kaupunki ( Hallinnoiva organisaatio)
Koulutuskuntayhtymä Tavastia VOP

Rahoittaja

Opetushallitus

Lisätietoja antaa

Marjo Ritamäki

KM, apulaisrehtori, käsityö
Marjo.Ritamaki@kktavastia.fi
+358505257393

Sivua päivitetty 27.3.2024 kello 13.37