15.5.2023 – 30.6.2025

Opetushenkilöstölle suunnatussa täydennyskoulutushankkeessa kehitetään, tunnistetaan ja tunnustetaan opettajien digipedagogista osaamista. Painopisteenä ovat oppimisanalytiikka, tekoäly ja virtuaaliympäristöt oppimisprosessin ohjaamisen tukena. Hankkeen toteutustapoina on verkkokoulutukset ja avoimet webinaarit. OsaOppi VIII:ssa myönnetään osaamismerkkejä koulutukseen osallistuville.

Hankkeen toteutustapana on kaksi eri koulutusosiota, joista toisessa nivotaan oppimisanalytiikan ja tekoälyn hyödyntämistä opettajien omaan työhön, oppilaitosten mahdollisuudet huomioiden ja tukien oppilaitosten kehitystyötä ja toisessa vahvistetaan opetushenkilöstön digiosaamista virtuaalitodellisuusympäristöjen ja -laitteiden osalta,  annetaan osallistujille valmiuksia VR-ympäristöjen hyödyntämiseen yhteisöllisessä oppimisessa ja lisäämään oppilaitosten VR-laitteiden hyödyntämistä.


Mukana olevat organisaatiot

OAMK   (Koordinoiva organisaatio)
HAMK
Koulutuskuntayhtymä Tavastia

Rahoittaja

Opetushallitus

Lisätietoja antaa

Anu Konkarikoski

Kehittämiskoordinaattori
Anu.Konkarikoski@kktavastia.fi
+358505504064

Sivua päivitetty 31.7.2023 kello 11.25