Toteutusaika 21.6.2021 – 30.6.2023

Kansalaisopiston toiminta-ajatuksena on tarjota opiskelijoille hyvät valmiudet työelämään, jatko-opintoihin ja elinikäiseen oppimiseen. Tavoitteena on toiminta, joka lisää osaamista, tulevaisuuden taitoja, elinikäisen oppimisen taitoja sekä yhteiskunnallisen vastuun ottamista. Toimintaa halutaan tehdä yhdessä hyväksi havaittujen kumppaneiden kanssa. Opiskelijoiden tarpeisiin pyritään reagoimaan ennakoivasti ja ketterästi. Opiskelijoita osallistetaan kehittämään oppilaitoksen toimintaa ja koulutustarjontaa. Parannetaan opiskelijoille suunnattua tiedottamista opintoihin liittyvistä valintamahdollisuuksista. Erityisesti osaamisperustaisuuteen ja siihen liittyvään tietovarantoon, järjestelmään sekä ePerusteisiin perehtyminen ja käyttöönotto ovat Vanajaveden Opiston strategisena tavoitteena v. 2021.

Hanke edistää vapaan sivistystyön koulutuksessa hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Valtion koulutuspoliittisen selonteon 2020 mukaan kansalaisten riittävä sivistys- ja koulutustaso sekä työelämässä pärjääminen halutaan turvata, myös erilaisissa yhteiskunnallisissa muutostilanteissa. Eri elämänvaiheissa hankittu osaaminen, suoritetut opinnot sekä niiden hyödyntäminen monipuolisesti nähdään kansalaisen henkilökohtaisen hyvinvoinnin kohottajana sekä työelämäänkin liittyvän osaamisen kartuttajana.

Hankkeessa kehitetään kansalaisopistojen kurssien osaamistavoitelähtöistä suunnittelutapaa. Tavoitteena on ymmärrettävät, saavutettavat, mitattavat ja hyödylliset kurssit, joiden avulla opitun tunnustaminen on mahdollista. Osaamisperusteisuus tulee osaksi yksilöllisen oppimisen ja pedagogisen toiminnan lähtökohdista.

Tavoitteena on toimintatapa, jonka kautta opiston kurssitarjonta palvelisi niin työelämänsä alussa olevia nuoria kuin myös työmahdollisuuksiensa vahvistamisesta kiinnostuneita. Opiskelijalla on mahdollisuus aikaisemmin hankitun osaamisen joustavaan kartuttamiseen kurssin osaamistavoitteiden suuntaisesti.

Hankkeen hyötynä on myös opistojen henkilökunnan osaamisen karttuminen yhden koulutuspoliittisen tavoitteen osalta. Opistojen päätoiminen henkilökunta hallitsee Koski- ja Opintopolku.fi-palveluiden käytön ja tietää toimintaperiaatteet sekä oppii käyttämään järjestelmiä oman työroolinsa puitteissa.


Mukana olevat organisaatiot

Vanajaveden Opisto, Hämeenlinnan seutu (Hallinnoiva organisaatio)
Wahren-opisto, Forssa
Rovaniemen kansalaisopisto

Rahoitus

Opetushallitus

Lisätietoja antaa

Marjo Ritamäki

KM, apulaisrehtori, käsityö
Marjo.Ritamaki@kktavastia.fi
+358505257393

Sivua päivitetty 31.7.2023 kello 13.47