Toteutusaika 21.6.2021 – 31.12.2022

Kansalaisopiston toiminta-ajatuksena on tarjota opiskelijoille hyvät valmiudet työelämään, jatko-opintoihin ja elinikäiseen oppimiseen. Tavoitteena on toiminta, joka lisää osaamista, tulevaisuuden taitoja, elinikäisen oppimisen taitoja sekä yhteiskunnallisen vastuun ottamista. Toimintaa halutaan tehdä yhdessä hyväksi havaittujen kumppaneiden kanssa. Opiskelijoiden tarpeisiin pyritään reagoimaan ennakoivasti ja ketterästi. Opiskelijoita osallistetaan kehittämään oppilaitoksen toimintaa ja koulutustarjontaa. Parannetaan opiskelijoille suunnattua tiedottamista opintoihin liittyvistä valintamahdollisuuksista. Erityisesti osaamisperustaisuuteen ja siihen liittyvään tietovarantoon, järjestelmään sekä ePerusteisiin perehtyminen ja käyttöönotto ovat Vanajaveden Opiston strategisena tavoitteena v. 2021.

Hanke toteuttaa koulutuspoliittisen selonteon 2020 mukaisia tavoitteita vapaassa sivistystyössä. Kansalaisopiston eri ainealueiden kurssien osaamistavoitelähtöisen suunnittelun tavoitteena on ymmärrettävät, saavutettavat, mitattavat ja hyödylliset kurssit, joiden avulla opitun tunnustaminen mahdollistuu. Osaamisperusteisuus tulee osaksi yksilöllisen oppimisen ja pedagogisen toiminnan lähtökohdista.
Tavoitteena on toimintatapa, jonka kautta opiston kurssitarjonta palvelisi niin työelämänsä alussa olevia nuoria kuin myös työmahdollisuuksiensa vahvistamisesta kiinnostuneita. Opiskelijalla on mahdollisuus aikaisemmin hankitun osaamisen joustavaan kartuttamiseen kurssin osaamistavoitteiden suuntaisesti.
Hankkeen hyötynä on myös opistojen henkilökunnan osaamisen karttuminen yhden koulutuspoliittisen tavoitteen osalta. Opistojen päätoiminen henkilökunta hallitsee Koski- ja Opintopolku.fi-palveluiden käytön ja tietää toimintaperiaatteet sekä oppii käyttämään järjestelmiä oman työroolinsa puitteissa.

 


Mukana olevat organisaatiot

Vanajaveden Opisto, Hämeenlinnan seutu (Hallinnoiva organisaatio)
Wahren-opisto, Forssa
Rovaniemen kansalaisopisto
Globedu
Opetushallitus

Rahoitus

Opetushallitus

Lisätietoja antaa

Marjo Ritamäki

Suunnittelijaopettaja, käsityö ja kuvataide
Marjo.Ritamaki@kktavastia.fi
+358505257393

Sivua päivitetty 23.9.2021 kello 10.22