20.12.2023 – 30.6.2025

Hanke keskittyy aloittavien opiskelijoiden toiminnan ohjaukseen vahvistaen opiskelijan omaa
roolia oppimisessa ja asennoitumiseensa opiskeluun ja tulevaisuuteen.

Tavoitteet

– Valjastaa tekoäly ja sen mahdollisuudet opiskelijan ”opettajaksi”
– Kehittää samanaikaisopetusta eri tavoin pyrkimyksenä mahdollisimman nopeaan
interventioon tuen tarpeen ilmentyessä
– Lukiolaiseksi kasvaminen. Vahvistamalla oppijan vahvuuksia, ajanhallintaa ja osaamisen tasoa
alussa kartoittamalla vastaamme koettuun opiskelutaitojen puutteeseen
– Kuvata oppimisen tuen polku yhteiseksi toimintamalliksi
– Sisällyttää oppimisen tuki normi oppitunnin aikana

Hankkeen tulokset ja toimintamallit ovat siirrettävissä muihin lukioihin. Tuloksia ja
toimintamalleja levitetään Oph:n koulutuksissa ja lukioiden verkostoissa.


Mukana olevat organisaatiot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia (Hallinnoiva organisaatio)
Kuopion, Mikkelin, Lahden kaupungin, Gradian lukiokoulutukset

Rahoittaja

Opetushallitus

Lisätietoja antaa

Tuomo Iltanen

Rehtori, liikunta
Tuomo.Iltanen@kktavastia.fi
+358408696470

Sivua päivitetty 22.1.2024 kello 12.22