19.12.2022 – 31.7.2024

Tavoitteena on lukioiden verkostoyhteistyönä määritellä laatukriteerit lukion toimintaan. Eri prosesseja on lukioissa
kehitetty ja kirjattu, mutta ne ovat osin hajanaisia, eikä niiden toteutumista tai laatua ole
systemaattisesti tarkasteltu. Hankkeessa tarkastellaan opiskelija keskiössä lukion toimintaa ja
määritellään keskeiset ydinprosessit, joilla on vaikutusta lukiokoulutuksen laatuun.

Tavoitteena on kuvata ja määritellä lukiostrategian neljän laatutekijän — laadukkaan
oppimisen, hyvinvoinnin ja osallisuuden, saavutettavan lukiokoulutuksen ja kehittyvän
toimintakulttuurin — toteutuminen lukion ydinprosesseissa. Näille määritellään laatukriteerit ja
niitä kuvaavat mittarit. Tavoitteena on aktiivinen, omasta
oppimisestaan kiinnostunut hyvinvoiva opiskelija ja vahva yhteisöllinen lukioyhteisö.


Mukana olevat organisaatiot

Gradia (Hallinnoiva organisaatio)
Koulutuskuntayhtymä Tavastia
Kuopion kaupunki, lukiokoulutus
Lahden kaupunki, lukiokoulutus
JOTTEHELVA -verkosto

Rahoittaja

Opetushallitus

Lisätietoja antaa

Tuomo Iltanen

Rehtori, liikunta
Tuomo.Iltanen@kktavastia.fi
+358408696470

Sivua päivitetty 6.2.2023 kello 11.12