Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittäminen

Projektin perustiedot

Projektin tila Käynnissä
Aloituspäivämäärä 1.8.2020

Hakija / hallinnoiva organisaatio

Nimi Koulutuskuntayhtymä Tavastia

Projektin vastuuhenkilö

Etunimi Tiina
Sukunimi Alhainen
Sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

Rahoitusviranomainen

Viranomainen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimintasuunnitelmat

Myönnetyllä avustuksella edistetään jatkuvan oppimisen kehittämistä, tuetaan työllisyysasteen nostamista ja vastataan osaajapulaan nopeavaikutteisilla toimenpiteillä. Avustuksen tavoitteena on tukea työllisyyden kuntakokeilun kohderyhmän työllisyystavoitteita kehittämällä työvoimakoulutuksena toteutettavan ammatillisen koulutuksen henkilökohtaistamisen toimintamalleja, parantamalla koulutuksen työllistävyyttä ja tukemalla ennen opintojen aloittamista tapahtuvaa opiskelumotivaatiota kasvattavaa toimintaa ja opiskelijarekrytointia.

Avustuksen tavoitteena on tukea vapaan sivistystyön osalta työvoiman ulkopuolella olevia, työttömiä ja työttömyysvaarassa olevia, joiden koulutus- ja osaamistaso on riittämätöntä työelämän vaatimuksiin nähden lyhytkestoisella, tutkintoon johtamattomalla koulutuksella vapaassa sivistystyössä, sen kehittämisellä, koulutukseen liittyvillä tukitoimilla ja hakevalla toiminnalla.

Myönnetyllä avustuksella tulee tukea työllisyyden kuntakokeilun kohderyhmän työllisyystavoitteita ja toimintamallien kehittämistä sillä ehdolla, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta (HE 87/2020) eräiden valtion
työ- ja elinkeinotoimistojen tehtävien siirtämisestä kokeilun ajaksi kuntien tehtäväksi
koskevilta osin ehdotetussa muodossa.

Mukana olevat organisaatiot

Ammattiopisto Tavastia
Vanajaveden opisto

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

PL 30, Hattelmalantie 25
13101 Hämeenlinna

Kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen
puh. 040 0505 388

Talousjohtaja Reijo Lehtonen
puh. 050 4437 943

Kuntayhtymän toimisto
puh. 03 6581 600

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastia