1.2.2021 – 30.6.2023

Myönnetyllä avustuksella edistetään jatkuvan oppimisen kehittämistä, työ- ja
elinkeinoelämän uudistamista, vastataan yhteiskunnan ja talouden haasteisiin sekä
murroksesta syntyviin uusiin osaamistarpeisiin.

Avustuksen tavoitteena on lisätä jatkuvassa oppimisessa aliedustettuna olevien ryhmien
osallistumista, tukea henkilöiden työllistymis- ja opiskeluvalmiuksia ja opiskelumotivaatiota
sekä parantaa henkilöiden työmarkkina-asemaa.

– henkilöt, joiden koulutus- ja osaamistaso on heikko tai riittämätön työelämän vaatimuksiin nähden (puuttuva tai
vanhentunut toisen asteen ammatillinen tutkinto tai osaaminen, on tarve päivittää osaamista)
– työvoiman ulkopuolella olevat
– työttömät
– pienemmissä yksityisen sektorin yrityksissä työskentelevät
– itsensä työllistäjät
– manuaalista rutiinityötä tekevät työntekijät
– yli 55-vuotiaat
– maahanmuuttajat

Hanke linkittyy alueen kuntakokeiluun ja Tavastian tarpeeseen vahvistaa alueen heikkoa työikäisten koulutusastetta ja tavoitetta löytää koulutuksiin aliedustetut ryhmät, jotka eivät itse aktiivisesti hakeudu opintoihin.

1. Hakeva toiminta, opiskelijarekrytoinnin kehittäminen, opiskelumotivaation ja alavalinnan osuvuuden parantaminen.
2. Ammatilliseen koulutukseen liittyvien tukitoimien toteuttaminen
3. Kuntakokeiluyhteistyörakenteiden kehittäminen
4. Työvoimakoulutuksena toteutettavan koulutuksen henkilökohtaistamisen toimintamallien kehittäminen
ja koulutuksen työllistävyyden parantaminen


Mukana olevat organisaatiot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätietoja antaa

Tiina Alhainen

Monikulttuurisuuskoordinaattori
Tiina.Alhainen@kktavastia.fi
+358504347008

Sivua päivitetty 31.7.2023 kello 13.43