1.6.2023 – 31.12.2025

KKTavastian lukiot käynnistävät hybridiopetuksen hankkeen, EHYT. Keskeisin tavoite on jakaa opetustapahtumia neljän eri lukion välillä hybridiopetustilojen kautta lisäten opettajien käytettävyyttä, opiskelijoiden mahdollisuuksia laajempiin valintoihin sekä laajempiin opintosuunnitelmiin. Hybridiopetuksessa myös muiden Tavastian lukioiden tarjonta tulee opiskelijoiden ulottuville ja lyhytaikaista sijaisopettajatarvetta voidaan paikata hybridiopetuksella ilman siirtymisiä koulujen välillä.

Tavoitteet

  • Opettajat hallitsevat hybridiopetuksen pedagogiikan ja motivoituvat siihen
  • Rakenteet mahdollistavat hybridiopetuksen
  • Kaikissa Tavastian lukioissa opiskelijoilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet valita
    valtakunnallisia ja paikallisia valinnaisia opintoja
  • Opettajien käytettävyys Tavastian lukiokoulutuksessa paranee

Tavastian lukiokoulutukseen on hankkeen päätyttyä saatu luotua hybridiopetustarjotin, joka mahdollistaa osallistumisen hybridiopetuksen tunneille kaikista lukioista. Opetustarjottimelta löytyy vieraita kieliä, suomi toisena kielenä opintoja, abiturienttien kertausopintojaksoja, valtakunnallisia valinnaisia ja paikallisia valinnaisia opintojaksoja. Lisäksi tukiopetusresurssia on parantunut, kun sen antaminen hybridisti on myös saatu toimimaan.


Mukana olevat organisaatiot

Lyseon lukio (Koordinoiva organisaatio)
Kaurialan lukio
Parolan lukio
Lammin lukio
Oulun lyseon lukio

Rahoittaja

Opetushallitus

Lisätietoja antaa

Sivua päivitetty 19.6.2023 kello 13.52