Toteutusaika 1.1.2022 – 31.12.2023

Digitalisaation edistämisen ja kykyä vastata toimintaympäristön muutoksiin tulee tukea kokonaisarkkitehtuurinkehittämistyöllä. On tunnistettu tarve tuottaa kansalliset kokonaisarkkitehtuuri ja yhteentoimivuuden kuvaukset yhteistyössä koulutuksen järjestäjien kanssa. Kuvauksien avulla, niin uusien kuin olemassa olevien, palveluiden ja digitaalistenratkaisujen kehittäminen tehostuu ja koulutuksen järjestäjien kyky kehittää omaa toimintaansa pitkäjänteisesti ja hankkia digitaalisia ratkaisuja paranee. Kokonaisarkkitehtuuri hankkeen tavoitteita on edistetty useammalla aikaisemmalla hankkeella eri näkökulmista ja tässä hankkeessa olennaisena on tunnistaa ja kartoittaa jo olemassa olevat ja hyödynnettävät kuvaukset. Kohderyhmänä ammatilliset koulutuksen järjestäjät ja heidän edustajat: johto, tietohallinto, kokonaisarkkitehtuuriin liittyvät substanssiasiantuntijat; , erityisesti ne joiden työhön kokonaisarkkitehtuuri vaikuttaa olennaisesti, henkilöstö.

Tavoitteena on luoda ja määrittää tarvittavat kokonaisarkkitehtuurikuvaukset kaikkien ammatillisen koulutuksen järjestäjien käyttöön. Syntyvien kuvausten avulla on tarkoitus tukea ja edistää ammatillisen koulutuksen digitalisaatiota, varmistaa yhteisten toimintamallien toteutuminen käytännössä ja asiakaslähtöisesti. Tavoitteena on tuottaa toimintamalli valtakunnallisena verkostona, jossa osallistetaan laajasti ammatillisen koulutuksen järjestäjiä kokonaisarkkitehtuurityöhön. Tässä huomioidaan yhteistyö OKM:n ja OPH:n edustajien kanssa sekä jo käynnissä olevat vastaavat hankkeet. Kuvaustyössä osallistetaan laajaa verkostoa tuottamaan ja määrittämään kaikkien ammatillisen koulutuksen järjestäjienkäyttöön tarvittavat kokonaisarkkitehtuurikuvaukset. Hankkeessa tuotetut kuvaukset, ohjeistukset ja muut tuotokset tulee saattaa avoimesti kaikkien koulutuksen järjestäjien käyttöön ja järjestetään näiden käyttöönottoa tukevaa toimintaa, kuten koulutuksia, työpajoja sekä perehdytysmateriaalia.


Mukana olevat organisaatiot

Omnia  (Hallinnoiva organisaatio)
Careeria
Helsingin kaupunki/Stadin AO
Helsinki Business College Oy
Hyria koulutus Oy
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
KSAK Oy / Koillis-Suomen Aikuiskoulutus
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Kiipulasäätiö / Kiipulan ammattiopisto
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Koulutuskeskus Salpaus – koulutuskuntayhtymä
Koulutuskuntayhtymä OSAO
Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Ammattiopisto Tavastia
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
Mercuria kauppaoppilaitos Oy
Perho Liiketalousopisto Oy
Saimaan ammattiopisto Sampo
SASKY Koulutuskuntayhtymä
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
Suomen Yrittäjäopisto
Tampereen kaupunki/Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
Turun kaupunki / Turun ammatti-instituutti
Vamia
Vantaan ammattiopisto Varia
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
Yrkesakademin i Österbotten

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätietoja antaa

Riikka Lehto

Koulutuspäällikkö, ohjauspalvelut ja tiedolla johtaminen
Riikka.Lehto@kktavastia.fi
+358504737323

Sivua päivitetty 2.1.2024 kello 12.24