1.1.2023 – 31.12.2024

Tämän hankkeen keskeinen tavoite on tukea ammatillisen koulutuksen järjestäjien digikyvykkyyden pitkäjänteistä
kehittämistä ja luoda valmiuksia valtakunnallisesti laajan yhteistyöverkoston muodostumiselle. Hankkeessa jalkautetaan ja juurrutetaan vuosina 2022 ja 2023 ammatillisen koulutuksen järjestäjien eri verkostohankkeissa syntyneitä tuotoksia ja toimintatapoja koko ammatillisen koulutuksen kenttään ja varmistetaan niiden ylläpitäminen ja päivittäminen.

Hankkeen kohderyhmänä on ammatillisen koulutuksen järjestäjien johto, hallintohenkilöstö, opetus- ja ohjaushenkilöstö kuin myös joissain kohdin opiskelijat.

Hanke on jaettu työpaketteihin, joille on laadittu määrälliset ja laadulliset mittarit millä seurataan tavoitteiden saavuttamista.

  1. Digikyvykkyys osaksi toimintaa
  2. Kokonaisarkkitehtuurin jalkauttaminen
  3. Oppimisanalytiikan jalkauttaminen
  4. Tieto-osaamisen jalkauttaminen
  5. Digiosaamisen jalkauttaminen
  6. Digikyvykkyyden keskeiset kokonaisuudet
  7. Digikyvykkyyttä tukevien materiaalien hallinta
  8. Digikyvykkyyden jatkokehitys ja verkoston ylläpito ja kehittäminen

Mukana olevat organisaatiot

OMNIA  (hallinnoiva organisaatio)
Koulutuskuntayhtymä Tavastian lisäksi hankkeessa on mukana 88 eri ammatillisen koulutuksen järjestäjää

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö Strategiarahoitus

Lisätietoja antaa

Riikka Lehto

Koulutuspäällikkö, ohjauspalvelut ja tiedolla johtaminen
Riikka.Lehto@kktavastia.fi
+358504737323

Sivua päivitetty 20.12.2023 kello 13.54