1.6.2023 – 31.12.2025

Airut-hankkeessa rakennetaan pedagogista ja tutkimusperustaista pohjaa modernien
teknologioiden hyödyntämiselle lukiokoulutuksessa. Tavoitteena on toteuttaa
transformatiivista pedagogiikkaa, joka korostaa tulevaisuuden tekemistä tähtäimenä hyvä
elämä tuleville sukupolville. Hankkeessa pilotoidaan tekoälyn sekä avoimen datan
hyödyntämistä monipuolisesti opetus- ja opiskelukäytössä sekä ohjauksen apuna.

Hanke toteuttaa vertaisoppimista, keskustelutilaisuuksia, webinaareja ja työpajoja modernin
teknologian pedagogisesta soveltamisesta. Tavoitteena on henkilöstön ja opiskelijoiden
tietoisuuden ja tekoälylukutaidon kasvattaminen teknologioiden arkistamisen avulla. Tuloksena
syntyy avoimia oppimateriaaleja sekä pilottitoteutuksia useissa oppiaineissa ja monitieteisissä
opinnoissa.

Mukana olevat organisaatiot

Mikkelin kaupunki ( Hallinnoiva organisaatio)
Hämeenlinnan Lyseon lukio
Joroisten lukio
Kotkan lyseo
Otaniemen lukio

Rahoittaja

Opetushallitus

Lisätietoja antaa

Sivua päivitetty 1.8.2023 kello 13.12