1.1.2023 – 30.6.2024

Two Continents – The Shared Environment -hankkeessa Kaurialan lukio tekee yhteistyötä
Atlantin valtameren Ocracoke-saaren lukion kanssa. Teemana on kestävä kehitys.

Hanke edistää kestävän kehityksen teemojen tuntemusta, kielitaitoja, kansainvälisyystaitoja, viestintätaitoja
digiympäristöissä sekä uudenlaisia XR-teknologiataitoja ja etäyhteisopettajuustaitoja.

Opintomatkalla suomalaisopiskelijat asuvat amerikkalaislukiolaisten perheissä ja tutustuvat
siten perheisiin ja heidän arkeensa. Lukiossa opiskelijat seuraavat oppitunteja ja tutustuvat
koulun muuhun toimintaan sekä amerikkalaiseen koulujärjestelmään. Opiskelijat ja opettajat saavat uudenlaisia kokemuksia etäyhteistyöstä ja sitä kautta heillä on valmiuksia jatkaa ja laajentaa ekologisesti kestävää etäyhteistyötä hankelukioiden ja muiden lukioiden kesken.

Tavoitteet

  • Kehittää kansainvälisyys- ja kielitaitoja.
  • Tutkia ja vertailla, miten eri tyyppisissä ympäristöissä elävät ihmiset voivat tehdä kestävään
   elämäntapaan johtavia valintoja ja miten ilmastonmuutos vaikuttaa heidän elinympäristöönsä.
  • Kehittää uudenlaisten teknologioiden pedagogista hyödyntämistä
   etäyhteistyössä sekä kehittää etäyhteisopettajuuden muotoja.

Mukana olevat organisaatiot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia (Hallinnoiva organisaatio)
Ocracoke Schoolin lukio Pohjois-Carolinasta

Rahoittaja

Opetushallitus

Lisätietoja antaa

Tuomo Iltanen

Rehtori, liikunta
Tuomo.Iltanen@kktavastia.fi
+358408696470

Sivua päivitetty 6.2.2023 kello 12.42