Kuntayhtymä

TAVASTIA on kolmen koulutussuunnan kuntayhtymä, joka tarjoaa ammatillista ja yleissivistävää koulutusta sekä vapaan sivistystyön koulutusta ja harrastustoimintaa kaikille ikäryhmille.

Monialainen ammattioppilaitos, nuorten ja aikuisten Ammattiopisto Tavastia, kansalaisopistotarjonnasta vastaava Vanajaveden Opisto, seutukuntaa palveleva Hämeenlinnan seudun oppisopimustoimisto sekä seudun neljä lukiota; Kauriala, Hämeenlinnan lyseo, Lammi ja Parola takaavat osaavan oppimis- ja harrastusympäristön eri ikäisille kansalaisille. Opiskelijoita ammattiopistossa ja lukioissa on yhteensä 5 000 ja Vanajaveden Opistossa 11 000.

Koulutuskuntayhtymä on yhtiöittänyt työvoimapoliittisen ja muun kilpailutilanteessa markkinoilla tarjottavan arvonlisäverollisen koulutuksen ja muut osaamisen kehittämisen palvelut Vanaja Koulutus Oy:lle, joka järjestää kortti-, täydennys- ja tilauskoulutusta sekä työvoimakoulutusta yhteistyössä Ammattiopisto Tavastian ja Vanajaveden Opiston osaavan henkilökunnan kanssa.

Kuntayhtymän 6 jäsenkuntaa ovat: Akaa, Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Pälkäne ja Urjala. Jäsenkunnat ovat solmineet yhteisen perussopimuksen, jossa määritellään kuntien väliset säännöt kuntayhtymässä sekä kuntayhtymän tehtävän ja toimielimet. Toimielimet ovat yhtymäkokous, yhtymähallitus, tarkastuslautakunta ja Vanajaveden Opiston johtokunta

Perussopimus

Jäsenkunnat

Akaa
Hattula
Hämeenlinna
Janakkala
Pälkäne
Urjala

Koulutuksen järjestämisluvat

Koulutuskuntayhtymä Tavastia voi toteuttaa toisen asteen ammatillista peruskoulutusta jäsenkunnissaan, aikuiskoulutusta koko maassa ja lukiokoulutusta Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan alueella. Ammatillisen koulutuksen järjestämislupaan sisältyvän koulutustehtävämäärittelyn mukaan ammatillisen peruskoulutuksen vuotuinen kokonaisopiskelijamäärä on enintään 2120 opiskelijaa.  Lukiokoulutuksen järjestämisluvassa ei ole opiskelijamäärärajoituksia. Erityisenä koulutustehtävänä on maahanmuuttajille järjestettävä ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus sekä ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (ammattistartti).

Ammatillisen koulutuksen järjestämislupa
Ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämislupa
Lukiokoulutuksen järjestämislupa

Ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämisluvan mukaan koulutuskuntayhtymä voi järjestää ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitettua ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon valmistavaa koulutusta ja muuta ammatillista lisäkoulutusta oppilaitosmuotoisena ja oppisopimusmuotoisena kaikilla koulutusaloilla. Lisäkoulutuksen valtionosuuden perusteena käytettävä opiskelijatyövuosien vuotuinen määrä vaihtelee vuosittain OKM:n päätöksen mukaisesti.

Ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämislupaan sisältyy ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukainen työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Sen tuloksellinen toteuttaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa. Työelämän kehittämisohjelmia toteutetaan pääosin Opetushallituksen rahoittaman hanketoiminnan kautta. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän hankkeiden tavoitteena on luoda uusia yhteistyömalleja ja kehittämiskumppanuuksia koulutuksen järjestäjän ja työelämän välille. Lisäksi hankeavustuksilla halutaan tukea koulutuksen järjestäjien asiakaslähtöistä työelämäosaamisen kehittämistä. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää koskevia tavoitteita on asetettu vuosia 2011-2016 koskevassa koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa.

Koulutuskuntayhtymän hallitus päättää vuosittain talousarvioon liittyen oppilaitoksen koulutustarjonnan koulutusala- ja tutkintokohtaisesti järjestämislupien puitteissa.

© 2017 Koulutuskuntayhtymä Tavastia