Hankinnat

Täällä julkaisemme Koulutuskuntayhtymä Tavastian avoimet tarjouskilpailut ja niihin liittyvät tarjouspyyntöasiakirjat.

Hankinnoissamme hankinta-asiakirjat ovat asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan pääsääntöisesti julkisia. Toivomme, että tarjoukset laaditaan niin, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Mikäli liikesalaisuuden sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, esitetään se erillisellä liitteellä, johon tehdään merkintä “ei julkinen”. Julkisissa hankinnoissa tarjoukset ovat hintojen osalta asianosaisjulkisia päätöksenteon jälkeen ja yleisöjulkisia sopimuksen solmimisen jälkeen.

Tarjouspyynnöt

 

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

PL 30, Hattelmalantie 25
13101 Hämeenlinna

Kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen
puh. 040 0505 388

Talousjohtaja Reijo Lehtonen
puh. 050 4437 943

Kuntayhtymän toimisto
puh. 03 6581 600

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2020 Koulutuskuntayhtymä Tavastia