Hankinnat

Täällä julkaisemme Koulutuskuntayhtymä Tavastian avoimet tarjouskilpailut ja niihin liittyvät tarjouspyyntöasiakirjat.

Hankinnoissamme hankinta-asiakirjat ovat asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan pääsääntöisesti julkisia. Toivomme, että tarjoukset laaditaan niin, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Mikäli liikesalaisuuden sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, esitetään se erillisellä liitteellä, johon tehdään merkintä ”ei julkinen”. Julkisissa hankinnoissa tarjoukset ovat hintojen osalta asianosaisjulkisia päätöksenteon jälkeen ja yleisöjulkisia sopimuksen solmimisen jälkeen.

Tarjouspyynnöt

Seudullisten yhteishankintojen avoimet tarjouspyynnöt

Hankintayksikön vastaukset opintohallinto- ja resursointijärjestelmän tarjouspyyntöä koskeviin kysymyksiin

 

© 2017 Koulutuskuntayhtymä Tavastia