Opiskelun tuki

Opiskelijahuolto

Opiskelijahuollon opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti Koulutuskuntayhtymä Tavastian lukioilla on yhteinen opiskeluhuoltoa suunnitteleva ja arvioiva ryhmä. Koulussa opiskelijahuollon parissa toimivat rehtori, apulaisrehtori, koulukuraattori, terveydenhoitaja, erityisopettaja ja opinto-ohjaajat. Myös kaikki koulun opettajat ja erityisesti opiskelijan ryhmänohjaaja osallistuvat tarvittaessa opiskelijahuoltoon. Uuden lain (2014) mukaisesti kunkin opiskelijan tapauksessa kootaan monialainen asiantuntijaryhmä opiskelijan tueksi. Yksilökohtaista opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijan kanssa ja hänen suostumuksellaan. Opiskelijalle ja hänen huoltajalleen tiedotetaan opiskelijan oikeuksista opiskeluhuollossa sekä asioiden käsittelyyn liittyvistä lain edellyttämistä menettelyistä ja tietojen käsittelystä. Nuorisolakiin perustuen koulu ilmoittaa etsivälle nuorisotyöntekijälle sellaiset opiskelijat, jotka eroavat koulusta tai eivät käy koulua säännöllisesti.

Ryhmänohjaustuokio (rot)
Ryhmänohjaustuokio pidetään ykkösille tiistaisin (lukuun ottamatta päättöviikkoa) klo 12.20 ja 2-4 vuosikursseille joka jakson ensimmäinen tiistai klo 12.50-13.15.  Urheilu- ja yrilinjalaisille pidetään rot:in lisäksi tarvittaessa myös linjapalavereita. Ryhmänohjaustuokioilla opiskelijoilla on läsnäolopakko. Ryhmänohjaustuokioiden poissaolot on selvitettävä kuten muutkin poissaolot. Ryhmänohjaustuokioissa päivitetään opiskelijan opintosuunnitelmaa muutaman kerran lukuvuoden aikana.

Erityisopettajan palvelut

Erityisopettaja Anna-Leena Mäkinen
puh 040 8682 114.
Hattelmalantie 6, G-rakennus, 1. kerros

Vastaanottoaika erityisopettajalle varataan puhelimitse tai Wilma-viestillä. Erityisopettaja  palvelee lukiolaisia kaikissa oppimiseen sekä lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksiin liittyvissä asioissa. Voit saada yksilöohjausta kirjoitus- ja lukemisvaikeuksiin tai muihin oppimisvaikeuksiin sekä keskustella mistä tahansa oppimiseen liittyvistä asioista.  Yhdessä voidaan myös pohtia keinoja, miten voit tehostaa opiskeluasi ja löytää itsellesi sopivan opiskelutekniikan.

Kaikille lukion aloittaville järjestetään syksyllä lukiseula. Sen perusteella opiskelijalle voidaan suositella tarkempaa laaja-alaista lukitestausta. Yksilölliseen vapaaehtoiseen lukitestiin kannattaa hakeutua, jos on syytä epäillä lukivaikeutta. Tällöin opiskelijan on mahdollista saada erityisopettajalta ja aineenopettajilta tukea mahdollisissa oppimisen ongelmissa. Lukivaikeus voidaan huomioida myös lukiokursseilla ja ylioppilaskirjoituksissa. Opiskelijan on mahdollista saada esimerkiksi lisäaikaa koetilanteissa. Muita mahdollisia erityisjärjestelyjä ovat mm. pitkätaukoinen kuullunymmärtämiskokeen äänite ja erillinen koetila. Erityisopettajalta saat tarkempaa tietoa erityisjärjestelyjen hakemisesta lukiokursseilla ja yo-kirjoituksia varten.

Myös jatko-opintosuunnittelussa arvioidaan lukivaikeuden tai muun vastaavan seikan vaikutusta opiskelupaikan valintaan.

Terveydenhuolto ja hammashoito

Opiskeluterveydenhuollon koronatiedote (päivitetty 4.8.2020)

Terveydenhoitaja Maija Heikkilä (puh. 050 499 9864) on tavoitettavissa  S-rakennuksen opiskelijahuollon tiloissa parhaiten ma-pe  ilman ajanvarausta klo 10.00-11.00 ja muuna aikana ajanvarauksella, jonka voi tehdä puhelimitse tai Wilman kautta. Koululääkärin vastaanotolle pääsee terveydenhoitajan kautta.

Kaikki lukiolaiset käyvät terveystarkastuksessa lukion aikana kerran. Terveystarkastus tehdään lukion toisen opiskeluvuoden aikana. Tyttöjen terveystarkastus sisältää käynnin terveydenhoitajalla ja tarpeen mukaan myös lääkärillä. Tyttöjen terveystarkastukset toteutetaan syksyn ja alkukevään aikana. Poikien terveystarkastukset ajoittuvat kevätlukukauteen. Poikien kohdalla terveystarkastus on myös lakisääteinen kutsuntatarkastus, joka sisältää käynnin sekä terveydenhoitajalla että lääkärillä. Muuten terveydenhoitopalveluja tarjotaan opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Erityisruokavaliota tarvitsevien opiskelijoiden tulee tehdä erityisruokavalioilmoitus heti lukion alkaessa. Vegaaniruokavalion saamiseksi riittää erityisruokavaliolomake ja alle 18-vuotiaan osalta huoltajan allekirjoitus. Koulun alkaessa saat ryhmänohjaajalta tai kansliasta lomakkeen erityisruokavaliota varten.

Hammashoito 18-vuotiaaksi asti tapahtuu samassa hammashoitolassa, jossa opiskelija on käynyt yläkoulun 9. luokalla. Ulkopaikkakunnalta tulleet ottavat yhteyttä Terveyskeskuksen hammashuoltoon 03-621 9000, josta voi selvittää oman asuinpaikan hammashoitolan ja toimintaohjeet. Hammashoito muuttuu maksulliseksi opiskelijan täyttäessä 18 vuotta.

Koulukuraattori

Piritta Salo
piritta.salo@kktavastia.fi, puh. 050 9110 941
Sähköinen ajanvaraus

Voit ottaa yhteyttä koulukuraattoriin menemällä vastaanotolle, mutta myös joko puhelimitse, sähköpostitse tai lähettämällä Wilma-viestin.  Hän on parhaiten tavattavissa keskiviikkoisin ja torstaisin S-rakennuksen opiskelijahuollon tiloissa.

Kuraattori auttaa opiskelijoita erilaisiin elämäntilanteisiin liittyvissä ongelmissa (esim. opiskelu, ihmissuhteet, itsenäistyminen). Kuraattorin kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia. Kuraattorin työ painottuu ohjaukseen ja neuvontaan. Kuraattori on oikea henkilö myös silloin, kun opiskelu ei motivoi ja mielessäsi on opintojen keskeyttäminen tai alan vaihto. Opiskelijan huoltajat voivat myös olla kuraattoriin yhteydessä, jos heille nousee huolta nuoren tilanteesta.

Opiskeluneuvoja

Opiskeluneuvoja auttaa monenlaisissa opiskeluun liittyvissä asioissa silloin, kun tuntuu siltä, että tarvitset tukea, keskusteluseuraa tai motivaatio on hukassa. Opiskeluneuvojan palvelu on tarkoitettu toisen, kolmannen ja neljännen vuoden opiskelijoille.

Sari Tauriainen
sari.tauriainen@kktavastia.fi
puh. 050-5961975

Opiskelijahuollon psykologi

Erika Hämäläinen
erika.hamalainen@kktavastia.fi

Psykologin kanssa voit keskustella mielenterveyteen liittyvistä asioista, opiskelukyvystä tai jaksamisesta. Keskustelut ovat luottamuksellisia. Psykologin vastaanotolle on mahdollista päästä lukion terveydenhoitajan tai kuraattorin kautta. Opiskeluhuollon psykologin vastaanottohuone sijaitsee S-rakennuksessa, Hattelmalantie 8.

Etsivän nuorisotyön palvelut

Etsivä nuorisotyö on lakisääteinen palvelu, jonka tavoitteena on auttaa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria arjen asioissa. Etsivän nuorisotyön palveluihin ohjaavat koulun opiskelijahuollosta vastaavat henkilöt sekä rehtori.

Oppilaitospappi

Ida Hellemaa
puh. 040 8049 489, ida.hellemaa@evl.fi

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan oppilaitospappi on olemassa sinua varten silloin, kun tarvitset kuuntelijaa tai haluat keskustella luottamuksellisesti.

Tutortoiminta

Koulussamme toimii opiskelijatutor-järjestelmä. Tutorit ovat lukion toisen vuosikurssin opiskelijoita ja he auttavat uusia opiskelijoita tutustumaan ”talon tapoihin”. He järjestävät tapahtumia (esim. lukuvuoden alussa ykkösten junnupäivän), ohjaavat lukujärjestyksen teossa ja ainevalintoja koskevissa kysymyksissä sekä käytännön asioissa. Lisäksi tutorit toimivat erilaisissa koulun esittelytehtävissä. Tutoreiden ohjaavana opettajana lukuvuonna 2019-2020 toimii Anna Salonen.

Lukuvuoden 2020-2021 tutorit ovat

Ahti peppi-Stina 19E

Kaunisharju Emma 19A

Koistinen Vilma 19B

Kämäri Kaarlo 19D

Laaksonen Sisu 19D

Latomäki Aleksandra 19E

Latvala Matilda 19D

Leppälä Emilia 19A

Lötjönen liina-Lotta 19E

Löyttyniemi Anna 19C

Maetoloa Johannes 19D

Mäkelä Arttu 19D

Niemi Veera 19E

Piitulainen Martti 19D

Ruini Siiri 19D

Syrjälä Jessika 19E

Uosukainen Annica 19C

Veikkola Aatu 19D

Hämeenlinnan lyseon lukio

Hattelmalantie 6, G-rakennus
13100 Hämeenlinna

rehtori Pieta Tukkimäki-Hildén
puh. 040 749 3843

apulaisrehtori Tiina Kivinen
puh. 040 500 8913

Kanslia, puh. 050 509 0757

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastia