Opiskelun tuki

Opiskelijahuolto

Opiskelijahuollon opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti Koulutuskuntayhtymä Tavastian lukioilla on yhteinen opiskeluhuoltoa suunnitteleva ja arvioiva ryhmä. Koulussa opiskelijahuollon parissa toimivat rehtori, apulaisrehtori, koulukuraattori, terveydenhoitaja, erityisopettaja ja opinto-ohjaajat. Myös kaikki koulun opettajat ja erityisesti opiskelijan ryhmänohjaaja osallistuvat tarvittaessa opiskelijahuoltoon. Uuden lain (2014) mukaisesti kunkin opiskelijan tapauksessa kootaan monialainen asiantuntijaryhmä opiskelijan tueksi. Yksilökohtaista opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijan kanssa ja hänen suostumuksellaan. Opiskelijalle ja hänen huoltajalleen tiedotetaan opiskelijan oikeuksista opiskeluhuollossa sekä asioiden käsittelyyn liittyvistä lain edellyttämistä menettelyistä ja tietojen käsittelystä. Nuorisolakiin perustuen koulu ilmoittaa etsivälle nuorisotyöntekijälle sellaiset opiskelijat, jotka eroavat koulusta tai eivät käy koulua säännöllisesti.

Ryhmänohjaustuokio (rot)
Ryhmänohjaustuokio pidetään tiistaisin (lukuun ottamatta päättöviikkoa) klo 13.00 omassa kotiluokassa ellei toisin ohjeisteta. Noin kerran jaksossa pidetään pidennetty rot. Urheilu- ja yrilinjalaisille pidetään rot:in lisäksi tarvittaessa myös linjapalavereita. Ryhmänohjaustuokioilla opiskelijoilla on läsnäolopakko. Ryhmänohjaustuokioiden poissaolot on selvitettävä kuten muutkin poissaolot. Ryhmänohjaustuokioissa päivitetään opiskelijan opintosuunnitelmaa muutaman kerran lukuvuoden aikana.

Erityisopettajan palvelut

Erityisopettajana toimii Anna-Leena Mäkinen, puh 040 8682 114. Hänen vastaanottonsa Lyseon lukiolla on G-rakennuksen 1. kerroksessa. Vastaanottoaika erityisopettajalle varataan puhelimitse tai Wilma-viestillä.

Erityisopettaja  palvelee lukiolaisia kaikissa oppimiseen sekä lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksiin liittyvissä asioissa. Voit saada yksilöohjausta kirjoitus- ja lukemisvaikeuksiin tai muihin oppimisvaikeuksiin sekä keskustella mistä tahansa oppimiseen liittyvistä asioista.  Yhdessä voidaan myös pohtia keinoja, miten voit tehostaa opiskeluasi ja löytää itsellesi sopivan opiskelutekniikan.

Kaikille lukion aloittaville järjestetään syksyllä lukiseula. Sen perusteella opiskelijalle voidaan suositella tarkempaa laaja-alaista lukitestausta. Yksilölliseen vapaaehtoiseen lukitestiin kannattaa hakeutua, jos on syytä epäillä lukivaikeutta. Tällöin opiskelijan on mahdollista saada erityisopettajalta ja aineenopettajilta tukea mahdollisissa oppimisen ongelmissa. Lukivaikeus voidaan huomioida myös lukiokursseilla ja ylioppilaskirjoituksissa. Opiskelijan on mahdollista saada esimerkiksi lisäaikaa koetilanteissa. Muita mahdollisia erityisjärjestelyjä ovat mm. pitkätaukoinen kuullunymmärtämiskokeen äänite ja erillinen koetila. Erityisopettajalta saat tarkempaa tietoa erityisjärjestelyjen hakemisesta lukiokursseilla ja yo-kirjoituksia varten.

Myös jatko-opintosuunnittelussa arvioidaan lukivaikeuden tai muun vastaavan seikan vaikutusta opiskelupaikan valintaan.

Terveydenhuolto ja hammashoito

Terveydenhoitaja Maija Heikkilä (puh. 050 499 9864) on tavoitettavissa  S-rakennuksen opiskelijahuollon tiloissa parhaiten ma-pe  ilman ajanvarausta klo 10.30-11.30 ja muuna aikana ajanvarauksella, jonka voi tehdä puhelimitse tai Wilman kautta. Koululääkärin vastaanotolle pääsee terveydenhoitajan kautta.

Kaikki lukiolaiset käyvät terveystarkastuksessa lukion aikana kerran. Terveystarkastus tehdään lukion toisen opiskeluvuoden aikana. Tyttöjen terveystarkastus sisältää käynnin terveydenhoitajalla ja tarpeen mukaan myös lääkärillä. Tyttöjen terveystarkastukset toteutetaan syksyn ja alkukevään aikana. Poikien terveystarkastukset ajoittuvat kevätlukukauteen. Poikien kohdalla terveystarkastus on myös lakisääteinen kutsuntatarkastus, joka sisältää käynnin sekä terveydenhoitajalla että lääkärillä. Muuten terveydenhoitopalveluja tarjotaan opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Erityisruokavaliota tarvitsevien opiskelijoiden tulee tehdä erityisruokavalioilmoitus heti lukion alkaessa. Vegaaniruokavalion saamiseksi riittää erityisruokavaliolomake ja alle 18-vuotiaan osalta huoltajan allekirjoitus. Koulun alkaessa saat ryhmänohjaajalta tai kansliasta lomakkeen erityisruokavaliota varten.

Hammashoito 18-vuotiaaksi asti tapahtuu samassa hammashoitolassa, jossa opiskelija on käynyt yläkoulun 9. luokalla. Ulkopaikkakunnalta tulleet ottavat yhteyttä Terveyskeskuksen hammashuoltoon 03-621 9000, josta voi selvittää oman asuinpaikan hammashoitolan ja toimintaohjeet. Hammashoito muuttuu maksulliseksi opiskelijan täyttäessä 18 vuotta.

Koulukuraattori

Kuraattoriin Piritta Saloon, piritta.salo@kktavastia.fi, puh. 050 9110 941, voit ottaa yhteyttä menemällä vastaanotolle, mutta myös joko puhelimitse, sähköpostitse tai lähettämällä Wilma-viestin.  Hän on parhaiten tavattavissa keskiviikkoisin ja torstaisin S-rakennuksen opiskelijahuollon tiloissa.

Kuraattori auttaa opiskelijoita erilaisiin elämäntilanteisiin liittyvissä ongelmissa (esim. opiskelu, ihmissuhteet, itsenäistyminen). Kuraattorin kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia. Kuraattorin työ painottuu ohjaukseen ja neuvontaan. Kuraattori on oikea henkilö myös silloin, kun opiskelu ei motivoi ja mielessäsi on opintojen keskeyttäminen tai alan vaihto. Opiskelijan huoltajat voivat myös olla kuraattoriin yhteydessä, jos heille nousee huolta nuoren tilanteesta.

Opiskelijahuollon psykologi

Psykologin Erika Hämäläisen, erika.hamalainen@kktavastia.fi, kanssa voit keskustella mielenterveyteen liittyvistä asioista, opiskelukyvystä tai jaksamisesta. Keskustelut ovat luottamuksellisia. Psykologin vastaanotolle on mahdollista päästä lukion terveydenhoitajan tai kuraattorin kautta. Opiskeluhuollon psykologin vastaanottohuone sijaitsee S-rakennuksessa, Hattelmalantie 8.

Etsivän nuorisotyön palvelut

Etsivä nuorisotyö on lakisääteinen palvelu, jonka tavoitteena on auttaa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria arjen asioissa. Etsivän nuorisotyön palveluihin ohjaavat koulun opiskelijahuollosta vastaavat henkilöt sekä rehtori.

Oppilaitospappi

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan oppilaitospappi Matleena Ikola on olemassa sinua varten silloin, kun tarvitset kuuntelijaa tai haluat keskustella luottamuksellisesti. Häneen voi ottaa yhteyttä puhelimitse 040 8049 489 tai sähköpostilla matleena.ikola@evl.fi.

Tutortoiminta

Koulussamme toimii opiskelijatutor-järjestelmä. Tutorit ovat lukion toisen vuosikurssin opiskelijoita ja he auttavat uusia opiskelijoita tutustumaan ”talon tapoihin”. He järjestävät tapahtumia (esim. lukuvuoden alussa ykkösten junnupäivän), ohjaavat lukujärjestyksen teossa ja ainevalintoja koskevissa kysymyksissä sekä käytännön asioissa. Lisäksi tutorit toimivat erilaisissa koulun esittelytehtävissä. Tutoreiden ohjaavana opettajana lukuvuonna 2018-2019 toimii Anna Salonen.

Digitutorit on koulutettu ohjaamaan tvt-välineiden käytössä. He auttavat esimerkiksi laitteiden käytössä ja Abitti-tikkujen päivittämisessä.

Lukuvuoden 2018-2019 tutorit ovat

Ahtila Reetta 17I
Heinänen Matilda 17G
Hiltunen Aleksi 17J
Huusko Ulpu 17I
Ista Saara 17I
Koivu Aapo 17H
Kulmala Jasmiina 17F
Latvala Matleena 17H
Mannila Emma 17J
Mäkelä Alisa 17K
Mäkinen Anneliina 17G
Nurminen Stina 17H
Peltokangas Anniina 17H
Peltomaa Helmi 17I
Pulkkinen Aatu 17I
Sainio Aurora 17I
Salo Emilia 17I
Tamminen Jere 17H
West Annika 17J
Wolin Adam 17J

Lukuvuoden 2018-2019 digi-tutorit ovat

Siina Buri 17I
Iida Koivurinne 17G
Anneliina Mäkinen 17G
Niina Sandell 17I
Mathilda Salo 17I

Hämeenlinnan lyseon lukio

Hattelmalantie 6, G-rakennus
13100 Hämeenlinna

Rehtori Pieta Tukkimäki-Hildén,
puh. 040 749 3843

Apulaisrehtori Tuija Tiala,
puh. 040 500 8913

Kanslia, puh. 050 5090 757

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2019 Koulutuskuntayhtymä Tavastia