Opiskelijalle

Kurssitarjonta 2020–2021
Kurssitarjotin 2020-2021

Oppikirjat ja laitehankinnat
Oppikirjat lv 2020-2021
Laitehankinnat opiskelijoille (ohje 2020)

Opetussuunnitelmat
Opetussuunitelma 2016 ja jälkeen aloittaneet (päivitetty kesäkuussa 2019)

Opintosuunnitelmalomake ops2016 (kurssien sijoittuminen opintoaikaan)

Verkkokurssit
Verkkokurssitarjonta Moodlessa

Lyhyet kurssikuvaukset
Äidinkieli ja ilmaisutaito sekä S2
Kielet
Matematiikka
Biologia, maantiede, fysiikka, kemia ja tieto- ja viestintäteknologia
Historia ja yhteiskuntaoppi
Terveystieto ja liikunta
Uskonto, elämänkatsomustieto, filosofia ja psykologia
musiikki ja kuvataide
Muut-opinnot-1-opinto-ohjaus-teemakurssit-diplomit-taiteiden-valiset-kurssit
Luovan yrittäjyyden linjan opinnot ja vaatimukset

Lomakkeita
Poissaoloanomus
Kurssin suorittaminen itsenäisesti
Muualla suoritetut kurssit

Muita linkkejä:

Lukiodiplomin suoritusohjeet ja vanhat lukiodiplomitehtävät

Kurkistuskursseja: Mietityttävätkö jatko-opinnot lukion jälkeen? Korkea-asteen opintoihin kannattaa tutustua jo lukiossa. Katso lisää kurkistuskursseista!

Arjen asioita

Ruokailu tapahtuu A-rakennuksen ruokalassa klo 12.15-13.15 erillisen vuosiluokkakohtaisen aikataulun mukaan. Koronan takia ruokailuvuoroissa on noudatettava täsmällisyyttä.  Lounaslista löytyy linkistä (Tavastian opiskelijaravintolat).

Tiedotus
Näillä kanavilla sinulle tiedotetaan:

Ryhmänohjaus

Ryhmänohjaustuokio (rot) pidetään joka viikko kaikille vuosiluokille tiistaisin klo 13.00-13.15. Ryhmänohjaustuokioiden aikataulumuutoksista ilmoitetaan tarvittaessa.

Opiskelijoilla on läsnäolovelvollisuus ryhmänohjaustuokioissa. Niissä tapaa säännöllisesti ryhmänohjaajan ja perusryhmän sekä saa ajankohtaista tietoa. Rot:issa välitetään informaatiota opintoihin liittyvissä asioissa.

Ryhmänohjaaja opastaa opiskeluun liittyvissä ongelmakohdissa ja auttaa tarvittaessa opiskelijaa tarkentamaan ainevalintojaan ja tavoitteitaan. Ryhmänohjaaja vastaa osaltaan opiskelijahuollosta, seuraa ryhmänsä opiskelijoiden opintojen edistymistä ja poissaoloja sekä myöntää 1-3 päivän poissaolot. Ryhmänohjaaja haastattelee valvontaryhmänsä opiskelijat henkilökohtaisesti 1. ja 2. lukuvuonna ja pitää yhteyttä koteihin.

Oleskelu välitunneilla ja liikkuminen
Lukiolaiset saavat oleskella välituntien ja taukotuntien aikana käytävä- ja aulatiloissa sekä opiskelijoille osoitetuissa koulutiloissa.  Lukiolaiset saavat poistua vapaasti koulun alueelta. On muistettava, että tupakanpoltto, nuuskan ja muiden päihteiden käyttö on ehdottomasti kielletty kouluaikana sekä koulun alueella että koulun läheisyydessä.

Siisteys ja ympäristöstä huolehtiminen
Koulu pidetään siistinä ja roskat laitetaan roskiksiin. Jokainen huolehtii omalta osaltaan, että koulu ja sen lähiympäristö pysyvät siisteinä. Luokkatilat jätämme järjestykseen sieltä lähdettyämme. Paloturvallisuuden ja siivouksen vuoksi reppuja ei saa säilyttää rappusissa tai hajallaan pitkin käytäviä. Opiskelijat saavat halutessaan käyttöönsä säilytyslokerikon. Vapaita lokerikkoja voi tiedustella apulaisrehtorilta.

Pysäköinti
Moottoriajoneuvot pysäköidään Lyseon lukiolle osoitetulle parkkipaikalle (poliisilaitoksen ja siirtolapuutarhan välinen alue). Polkupyörät pidetään telineissä G-rakennuksen edessä ja jätetään niin, etteivät ne häiritse kenenkään kulkua.

Tutor-opiskelijat
Tutorit auttavat ja tukevat muita opiskelijoita monin tavoin. Varsinaisen tukityönsä ohella he osallistuvat myös koulutyön suunnitteluun yhdessä ohjaavan opettajan, opojen ja rehtorin kanssa. Tutorit vierailevat eri tilaisuuksissa mm. yläkouluilla edustaen kouluaan ja välittäen opiskelua ja koulua koskevia tietoja.

Hämeenlinnan lyseon lukio

Hattelmalantie 6, G-rakennus
13100 Hämeenlinna

rehtori Pieta Tukkimäki-Hildén
puh. 040 749 3843

apulaisrehtori Tiina Kivinen
puh. 040 500 8913

Kanslia, puh. 050 509 0757

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastia