Luovan yrittäjyyden linja

Sisäisellä yrittäjyydellä tarkoitetaan pitkäjänteistä asennekasvatusta, jossa tavoitteena on omien valmiuksien kehittäminen kohti aloitteellista, vastuullista ja itsenäistä omaa elämänhallintaa. Sisäistä yrittäjyyttä voidaan kuvata mm. seuraavilla ominaisuuksilla: omatoimisuus, aktiivisuus, sitoutuminen, itseohjautuvuus, elämänikäinen oppiminen, sopeutumiskyky, hyvä työn hallinta, erilaiset taidot ja valmiudet, mielekäs työ, hyvä työviihtyvyys, tuloksellisuus ja tavoitteellinen toiminta, vastuu, rohkeus ja uskallus sekä päämäärätietoisuus.

Ulkoisella yrittäjyydellä tarkoitetaan tutustumista yrittäjäksi aikovien neuvontapalveluihin, yrittäjien/yrityksen toimintaan käytännössä ja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen. Nuori yrittäjyys ry:n ohjelman avulla harjoitellaan ”oikeaa yritystoimintaa” oman yrityksen välityksellä. Osaamistekijöistä tärkeimmäksi nousee erityistaitojen hallinta, nopeus, luovuus, riskinottokyky ja itsensä peliin laittaminen.

Katso Luovan yrittäjyyden linjalle haun erillisohjeet kohdasta Hakijalle

Learning by doing – FUN

Luovan yrittäjyyden linjalla lähestytään yrittäjyyttä käytännön toimien ja luovuuden keinoin. Luovuus on voimavara niin tieteissä, taiteissa, käytännön töissä kuin ihmissuhteissakin. Yrittäjämäinen toimintatapa on osa kaikkia oppiaineita. Sosiaalista mediaa hyödynnetään monipuolisesti. Työskentely tapahtuu pääosin ryhmissä, joissa voidaan huomioida ja tukea paremmin opiskeliljoiden yksilöllisiä lahjakkuuksia.

Opetuksessa painottuvat opiskelijakeskeisyys ja tekemällä oppiminen. Opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä korostetaan sekä kannustetaan yrittäjämäiseen asenteeseen: Luova yritttäjä tekee aina parhaansa, vaikka toisen palveluksessa!

Luovan yrittäjyyden linjan lyhyet kurssikuvaukset löydät uusien kurssien joukosta.

Yri2 Tiimidiilin blogi
Yri-ops2016

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Anne Ahvenharju
puh. 040 8696 205, anne.ahvenharju@kktavastia.fi

Hämeenlinnan lyseon lukio

Hattelmalantie 6, G-rakennus
13100 Hämeenlinna

rehtori Pieta Tukkimäki-Hildén
puh. 040 749 3843

apulaisrehtori Tiina Kivinen
puh. 040 500 8913

Kanslia, puh. 050 509 0757

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastia