Etä- ja monimuoto-opetus 20.00 € ma 18:00–19:30 Paikkoja jäljellä

Erityisherkän miehen elämää

Kevätlukukausi: 3.2.–3.2.2025 (kertoja: 1)

kulttuurimatkailu

Tutkimusten mukaan 15-20 % ihmisistä on erityisherkkiä ja sukupuolten välillä ei ole määrällisiä eroja. Erityisherkillä pojilla ja miehillä on kuitenkin elämässään omat haasteensa, kun miesten herkkyys ei ole niin hyväksyttyä ja ymmärrettyä verrattuna naisten herkkyyteen. 

Luennolla käsitellään aluksi erityisherkkyyden yleisiä sisältöjä ja niiden ilmenemistä miesten eri ikävaiheissa. Tunnistetaan miesten erityisherkkyyden toteutumista ja piirteitä perhe-elämässä, sosiaalisissa suhteissa ja työelämässä. Tuodaan esille miehen herkkyyden voimaantumisen ja tasapainoisen elämän keinoja ja muotoja. Pohditaan lisäksi miehen herkkyyden hy hyväksymistä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Kurssi nro: 1310905
Opettaja: Hannu Sirkkilä
Opetuspaikka: Etäluento Teamsin kautta,

Näytä kurssin kalenteri