Täältä löydät tietoa, jos tarvitset tukea opiskelussasi. Ota rohkeasti yhteyttä, jos siltä tuntuu!

Erityisopettaja

Anna-Leena Mäkinen
puh. 040 8682 114, anna-leena.makinen@kktavastia.fi

Erityisopettaja palvelee lukiolaisia kaikissa oppimiseen sekä lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksiin liittyvissä asioissa. Yksilölliseen lukitestiin kannattaa hakeutua, jos on syytä epäillä lukivaikeutta. Tällöin opiskelijan on mahdollista saada erityisopettajalta ja aineenopettajilta tukea mahdollisissa oppimisen ongelmissa. Lukivaikeus voidaan huomioida myös lukiokursseilla ja ylioppilaskirjoituksissa. Opiskelijan on mahdollista saada esimerkiksi lisäaikaa koetilanteissa. Muita mahdollisia erityisjärjestelyjä ovat mm. pitkätaukoinen kuullunymmärtämiskokeen äänite, erillinen koetila, oikeus käyttää vastausten kirjoittamiseen tietokonetta sekä isokirjaimiset tehtävät.

Jatko-opintosuunnittelussa arvioidaan myös lukivaikeuden tai muun vastaavan seikan vaikutusta opiskelupaikan valintaan.

Terveydenhoito ja hammashoito

Terveydenhoitaja Marja Järvinen (puh. 050 5529417, marja.jarvinen@hameenlinna.fi) on tavattavissa koululla maanantaisin sekä keskiviikosta perjantaihin . Vastaanotto on ajanvarauksella. Ajan voit varata puhelimitse, Wilman kautta tai käymällä. Opiskeluterveydenhuollon lääkärin vastaanotolle pääsee terveydenhoitajan kautta.

Kaikki lukiolaiset käyvät terveystarkastuksessa lukion aikana kerran. Terveystarkastus tehdään lukion toisen opiskeluvuoden aikana. Tyttöjen terveystarkastus sisältää käynnin terveydenhoitajalla ja tarpeen mukaan myös lääkärillä käynnin. Tyttöjen terveystarkastukset toteutetaan syksyn ja alkukevään aikana. Poikien terveystarkastukset ajoittuvat kevätlukukauteen. Poikien kohdalla terveystarkastus on myös lakisääteinen kutsuntatarkastus, joka sisältää käynnin sekä terveydenhoitajalla että lääkärillä. Muuten terveydenhoitopalveluja tarjotaan opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Hammashoito 18-vuotiaaksi asti tapahtuu samassa hammashoitolassa, jossa opiskelija on käynyt yläkoulun 9. luokalla. Hammashoito muuttuu maksulliseksi opiskelijan täyttäessä 18 vuotta.

Psykiatrinen sairaanhoitaja

Tiina Överlund, tiina.overlund@hameenlinna.fi

Psykiatrisen sairaanhoitajan tehtävänä on antaa tukea ja keskusteluapua erilaisissa elämäntilanteiden vaikeuksissa ja mielenterveyteen liittyvissä ongelmatilanteissa, esim. lievästä keskivaikeaan masennus- ja ahdistuneisuusoireilu, perustason hoitotyön hoidon tarpeen arvioinnit sekä hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi yhdessä asiakkaan kanssa. Palvelut ovat kohdennettu 15–25 -vuotiaille opiskelijoille. Psykiatrisen sairaanhoitajan luokse ohjaudutaan terveydenhoitajan kautta. Vastaanottohuone sijaitsee Tavastian kampusalueen S-rakennuksessa, Hattelmalantie 8.

Koulukuraattori

Piritta Salo
piritta.salo@kktavastia.fi, puh. 050 9110 941
Sähköinen ajanvaraus

Kuraattoriin voit ottaa yhteyttä menemällä vastaanotolle, mutta myös joko puhelimitse, sähköpostitse tai lähettämällä Wilma-viestin. Koulukuraattorin kanssa voit keskustella mm. omaan elämään liittyvistä tilanteista ja opiskelun etenemisestä sekä opintojen tukimuodoista. Keskustelut ovat luottamuksellisia. Kuraattori on oikea henkilö myös silloin, kun opiskelu ei motivoi ja mielessäsi on opintojen keskeyttäminen tai alan vaihto. Opiskelijoiden huoltajat voivat myös ottaa yhteyttä kuraattoriin.

Opiskelijahuollon psykologi

Opiskelijahuollon psykologina toimii Virpi Seppälä.

Psykologin kanssa voit keskustella mielenterveyteen liittyvistä asioista, opiskelukyvystä tai jaksamisesta. Keskustelut ovat luottamuksellisia. Psykologin vastaanotolle on mahdollista päästä lukion terveydenhoitajan tai kuraattorin kautta. Opiskeluhuollon psykologin vastaanottohuone sijaitsee Tavastian kampusalueen S-rakennuksessa, Hattelmalantie 8.

Etsivän nuorisotyön palvelut

Etsivä nuorisotyö on lakisääteinen palvelu, jonka tavoitteena on auttaa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria arjen asioissa. Etsivän nuorisotyön palveluihin ohjaavat koulun opiskelijahuollosta vastaavat henkilöt sekä rehtori.

Ohjaamo

Ohjaamo Stage Hämeenlinna kokoaa alle 30-vuotiaille nuorille tarkoitettuja palveluita yhteen paikkaan tavoitteenaan helpottaa palveluiden saamista ja tulevaisuuden suunnan löytämistä.

Ohjaamossa saa monipuolisia palveluita ilman ajanvarausta, mutta tarvittaessa myös ajanvarauksella. Myös nuorten huoltajat ja läheiset voivat olla yhteydessä Ohjaamoon. Ohjaamon palvelut ovat maksuttomia ja vapaaehtoisia. Ohjaamo on esteetön sekä helposti saavutettava, joten kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus päästä Ohjaamolle sekä tavoittaa sen palvelut.

Sivua päivitetty 3.12.2021 kello 09:29