LUMA- eli matematiikka- ja luonnontiedelukio on erinomainen vaihtoehto sinulle, joka olet kiinnostunut ja innostunut matematiikasta ja/tai luonnontieteistä. LUMA-lukio tarjoaa sinulle hienon mahdollisuuden opiskella näitä itseäsi kiinnostavia oppiaineita tavallista lukiota laajemmin, sillä erityisen tuntijaon voit halutessasi jättää valitsematta joidenkin muiden aineiden valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisia kursseja.

Matematiikka- ja luonnontiedelukion opinnot 1.8.2021 ja sen jälkeen aloittaville

Matematiikka- ja luonnontiedelukion opetussuunnitelman näet kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä:

Matematiikka- ja luonnontiedelukion opetussuunnitelma

1 . Luonnontieteellinen koulutustehtävä ja sen ehdot 

 • Opiskelijat, jotka suorittavat vähintään 24 op laajuisesti erityisen koulutustehtävän opintoja, ovat oikeutettuja vähentämään pakollisten opintojen määrästä 16 op laajuiset opinnot. 
 • Opiskelijan tulee kuitenkin suorittaa vähintään puolet lukion jokaisen oppiaineen pakollisista opinnoista. 
 • Jos pakollisen oppiaineen pakolliset opinnot ovat 2 op laajuiset, ne tulee suorittaa kokonaan. 

2. Suoritusvaatimukset

 • Pitkä matematiikka (vähintään valtakunnallinen pakollinen oppimäärä) 
 • Luonnontieteiden perusopinnot  
  – yksi oppiaine kokonaan (valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot) JA  
  – 8 op valinnaisia opintoja mistä tahansa luonnontiedeaineesta (FY, KE, BI, GE) 
 • Paikalliset valinnaiset opintojaksot yhteensä vähintään 16 op, joista pakollisia LUMA1 sekä LUMA2 (molemmat 2 op) ja yksi laboratorio-, työ- tai kenttäopintojakso (2op). 
  Nämä opinnot on lueteltu opetussuunnitelmassa (katso yllä).

Matematiikka ja luonnontiedelukion opinnot (ennen 1.8.2021 aloittaneet)

Opintoihin tulee sisältyä pitkä matematiikka sekä 15 kurssia (pakolliset ja syventävät) luonnontieteellisiä aineita (fysiikka, kemia, biologia ja maantiede). Tämän lisäksi tulee opiskella vähintään 12 soveltavaa kurssia, joista kaksi on kaikille tiedelukiolaisille pakollisia (tiedekurssit 1 ja 2) ja joista vähintään yksi on työkurssi (laboratorio-/kenttäkurssi). Loput 9 kurssia on vapaasti valittavissa opetussuunnitelmassa määritellyistä kursseista.

Näiden 12 soveltavan kurssin suorittaminen oikeuttaa opiskelijaa jättämään pois valtakunnallisista pakollisista kursseista enintään 8, kuitenkin siten, että minkään oppiaineen osalta yli puolta pakollisista kursseista ei saa jättää pois. Lisäksi YO-kokeissa suoritettavista aineista tulee opiskella vähintään kaikki pakolliset kurssit, mielellään koko valtakunnallinen oppimäärä. Tiedelukion opetussuunnitelmassa on määritetty, mitkä kurssit on mahdollista jättää pois.

Hakeminen matematiikka- ja luonnontiedelukioon

Matemaattis-luonnontieteelliseen lukioon ei järjestetä pääsykoetta, vaan opiskelijat valitaan perusasteen päättötodistuksen painotetun keskiarvon perusteella. Painotuskertoimet ovat seuraavat: matematiikka 3, fysiikka, kemia, biologia, maantieto sekä äidinkieli ja kirjallisuus 2).

Tiedelukiossa kokeellisuus ja tiedon soveltaminen ovat isossa roolissa.

Miksi kannattaa hakea matematiikka- ja luonnontiedelukioon?

Opiskeluun kuuluvat tärkeinä osina sekä kokeellisuus että tiedon soveltaminen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että koulupäivä voi sisältää mm. laboratoriotöiden tekemistä ja niiden raportointia, luonnon tutkimista eri kenttäkursseilla, projektitöiden laatimista sekä vierailuja eri jatko-opintopaikkoihin ja teollisuuslaitoksiin. Matematiikan valinnaisilla opintojaksoilla tietoja ja taitoja syvennetään niin, että opiskelu yliopistoissa ja korkeakouluissa olisi sujuvaa.

Myös muiden aineiden opinnoissa LUMA-lukiolaisten kiinnostus tekniikkaa kohtaan otetaan huomioon: esimerkiksi kuvataiteen tunneilla käytetään monipuolisesti erilaisia nykyteknologian menetelmiä (interaktiivinen VR-kalusto, Ipadpro & Applepen –digitaalinen kuvan tuottaminen, robotit, 3D-mallinnus ja -tulostus, Green Screen). Lisäksi Suomen tiedelukioverkoston kanssa yhteistyössä järjestetään mahdollisuuksien mukaan sekä kansallisia että kansainvälisiä tiedekouluja tai -leirejä, ja opiskelijoita kannustetaan osallistumaan erilaisiin tiedekilpailuihin ja -tapahtumiin.

Valtakunnallisesti tiedeyhteisöt ovat korostaneet tutkivan, ongelmalähtöisen ja tieteellisen lähestymistavan tärkeyttä ja sen vahvistamisen tarvetta. Siksi valmistautuminen jo lukioaikana tämän kaltaiseen työskentelyyn helpottaa menestymistä jatkossa. Kaurialan matematiikka- ja luonnontiedelukiosta saat hyvät valmiudet pyrkiä jatko-opintoihin yliopistoihin ja korkeakouluihin.

Lisätietoja tiedelukiosta saat rehtoreilta, opinto-ohjaajilta tai lehtori Sakari Saloselta.

Lisätietoja antaa

Sakari Salonen

Lehtori, matematiikka
Sakari.Salonen@kktavastia.fi

Sivua päivitetty 12.12.2022 kello 13:01