Tiedelukio on erinomainen vaihtoehto sinulle, joka olet kiinnostunut ja innostunut matematiikasta ja/tai luonnontieteistä. Tiedelukio tarjoaa sinulle hienon mahdollisuuden opiskella näitä itseäsi kiinnostavia oppiaineita tavallista lukiota laajemmin, sillä erityislukiossa voit halutessasi jättää valitsematta joidenkin muiden aineiden valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisia kursseja.

Tiedelukion opinnot (ennen 1.8.2021 aloittaneet)

Opintoihin tulee sisältyä pitkä matematiikka sekä 15 kurssia (pakolliset ja syventävät) luonnontieteellisiä aineita (fysiikka, kemia, biologia ja maantiede). Tämän lisäksi tulee opiskella vähintään 12 soveltavaa kurssia, joista kaksi on kaikille tiedelukiolaisille pakollisia (tiedekurssit 1 ja 2) ja joista vähintään yksi on työkurssi (laboratorio-/kenttäkurssi). Loput 9 kurssia on vapaasti valittavissa opetussuunnitelmassa määritellyistä kursseista.

Näiden 12 soveltavan kurssin suorittaminen oikeuttaa opiskelijaa jättämään pois valtakunnallisista pakollisista kursseista enintään 8, kuitenkin siten, että minkään oppiaineen osalta yli puolta pakollisista kursseista ei saa jättää pois. Lisäksi YO-kokeissa suoritettavista aineista tulee opiskella vähintään kaikki pakolliset kurssit, mielellään koko valtakunnallinen oppimäärä. Tiedelukion opetussuunnitelmassa on määritetty, mitkä kurssit on mahdollista jättää pois.

Huom! Matemaattis-luonnontietellisen linjan (tiedelukion) opetussuunnitelma päivitetään 1.8.2021 astuvan uuden valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaiseksi lukuvuoden 2020–2021 aikana.

Tiedelukion opinnot 1.8.2021 jälkeen

Uusi tiedelukion opetussuunnitelma päivitetään myöhemmin keväällä 2021, mutta ennakkotietona tässä 1.8.2021 tai sen jälkeen aloittaville opiskelijoille seuraavat ohjeet ja suoritusvaatimukset, joihin voi vielä tulla tarkennuksia:

1 . Luonnontieteellinen koulutustehtävä ja sen ehdot 

  • Opiskelijat, jotka suorittavat vähintään 24 op laajuisesti erityisen koulutustehtävän opintoja, ovat oikeutettuja vähentämään pakollisten opintojen määrästä 16 op laajuiset opinnot. 
  • Opiskelijan tulee kuitenkin suorittaa vähintään puolet lukion jokaisen oppiaineen pakollisista opinnoista. 
  • Jos pakollisen oppiaineen pakolliset opinnot ovat 2 op laajuiset, ne tulee suorittaa kokonaan. 

2. Suoritusvaatimukset

  • Pitkä matematiikka (vähintään valtakunnallinen pakollinen oppimäärä) 
  • Luonnontieteiden perusopinnot  
    – yksi oppiaine kokonaan (valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot) JA  
    – 8 op valinnaisia opintoja mistä tahansa luonnontiedeaineesta (FY, KE, BI, GE) 
  • Paikalliset valinnaiset opintojaksot yhteensä vähintään 16 op, joista pakollisia TL1 sekä TL2 (molemmat 2 op) ja yksi laboratorio-, työ- tai kenttäopintojakso. 

Hakeminen tiedelukioon

Matemaattis-luonnontieteelliselle linjalle (tiedelukioon) ei järjestetä pääsykoetta keväällä 2021, vaan opiskelijat valitaan perusasteen päättötodistuksen painotetun keskiarvon perusteella. Painotuskertoimet ovat seuraavat: matematiikka 3, fysiikka, kemia, biologia, maantieto sekä äidinkieli ja kirjallisuus 2).

tiedelukion opiskelijoita
Tiedelukion opiskelijoita oppitunnilla.

Miksi kannattaa hakea tiedelukioon?

Tiedelukiossa opiskeluun kuuluvat tärkeinä osina sekä kokeellisuus että tiedon soveltaminen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että koulupäivä voi sisältää mm. laboratoriotöiden tekemistä ja niiden raportointia, luonnon tutkimista eri kenttäkursseilla, projektitöiden laatimista sekä vierailuja eri jatko-opintopaikkoihin ja teollisuuslaitoksiin. Matematiikan harrastuskursseilla tietoja ja taitoja syvennetään niin, että opiskelu yliopistoissa ja korkeakouluissa olisi sujuvaa.

Myös muiden aineiden opinnoissa tiedelukiolaisten kiinnostus tekniikkaa kohtaan otetaan huomioon: esimerkiksi kuvataiteiden kursseilla käytetään monipuolisesti erilaisia nykyteknologian menetelmiä (interaktiivinen VR-kalusto, Ipadpro & Applepen –digitaalinen kuvan tuottaminen, robotit, 3D-mallinnus ja -tulostus, Green Screen). Lisäksi Suomen tiedelukioverkoston kanssa yhteistyössä järjestetään mahdollisuuksien mukaan sekä kansallisia että kansainvälisiä tiedekouluja tai -leirejä, ja opiskelijoita kannustetaan osallistumaan erilaisiin tiedekilpailuihin ja -tapahtumiin.

Valtakunnallisesti tiedeyhteisöt ovat korostaneet tutkivan, ongelmalähtöisen ja tieteellisen lähestymistavan tärkeyttä ja sen vahvistamisen tarvetta. Siksi valmistautuminen jo lukioaikana tämän kaltaiseen työskentelyyn helpottaa menestymistä jatkossa. Kaurialan tiedelukiosta saat hyvät valmiudet pyrkiä jatko-opintoihin yliopistoihin ja korkeakouluihin.

Lisätietoja tiedelukiosta saat rehtoreilta, opinto-ohjaajilta tai lehtori Sakari Saloselta.

Lisätietoja antaa

Sakari Salonen

Lehtori, matematiikka
Sakari.Salonen@kktavastia.fi

Sivua päivitetty 22.2.2021 kello 16:26