Opinto-ohjaajat auttavat opintojen suunnittelussa. Kysy rohkeasti, jos jokin on epäselvää tai haluat pohtia vaihtoehtoja! Myös tutorit ovat uusien opiskelijoiden tukena ja apuna.

Opinto-ohjaajat

  • Jyrki Eriksson, puh. 050 9110 335, jyrki.eriksson@kktavastia.fi
    ryhmät 20S, 21BF, 23DE
  • Ari Partanen, puh. 040 5623 391, ari.partanen@kktavastia.fi
    ryhmät 20S, 21AC, 22DEF sekä 23BF
  • Elina Torkko-Hieto, puh. 050 5090 811, elina.torkko-hieto@kktavastia.fi
    ryhmät 20S, 21DE, 22ABC sekä 23AC

Sähköinen ajanvaraus opoille

Henkilökohtaista neuvontaa varten opinto-ohjaajat ovat tavattavissa päivittäin varmimmin klo 9–14 vastaanottotilassaan kansliassa (Elina ja Ari) sekä työtilassa 232 (Jyrki). Huoneeseen 232 pääsee hissillä painamalla kerrosta 2B. Ajanvaraus on sähköinen. Linkki on yllä.

Opintojen ohjaus

Opinto-ohjauksen oppitunneilla käsitellään kaikkia opiskelijoita koskevia opinto-ohjauksen kysymyksiä. Saat mm. perustiedot ylioppilastutkinnosta ja jatko-opinnoista sekä tietoa opintojen rakenteista, koulutusaloista ja hakumenettelyistä eri oppilaitoksiin sekä kartoitat omia oppimistyylejäsi.

Jokaisen opiskelijan opintoihin kuuluu pakollisena kaksi opinto-ohjauksen kurssia/opintojaksoa (OP01 ja OP02). Nämä toteutuvat luokkatunteina, pienryhmä- ja henkilökohtaisena ohjauksena. OP1-kurssin/opintojakson luokkatunnit on hajautettu kolmen lukiovuoden ajalle.

1. vuosikurssin opiskelijoilla on jaksossa 1. lukujärjestykseen merkityt OP01-opintojakson tunnit, muilla vuosiluokilla tunneista informoidaan erikseen. OP02 on kiinteästi lukujärjestyksessä 2. opintovuonna.

Pienryhmäohjaus

Samalle koulutusalalle, koulutustasolle tai samaan koulutusohjelmaan pyrkivien ohjausmuotona käytetään pienryhmäohjausta.

Henkilökohtainen ohjaus

Henkilökohtaisessa ohjauksessa voit keskustella opintoihisi, koulutusvalintoihisi sekä ammatti- ja urasuunnitteluusi, tulevaisuuteesi ja elämäntilanteeseesi liittyvistä kysymyksistä opinto-ohjaajasi kanssa.

Ainekohtainen ohjaus

Aineenopettajilta saat yksityiskohtaista tietoa oppiaineiden sisällöistä, suoritusohjeista, ja alan muista mahdollisuuksista sekä tarvittaessa tukiopetusta.

Koulutusesittelyt

Opinto-ohjauksessa toteutetaan koulutusesittelyjä oppilaitoksessa sekä vierailu- ja messukäyntejä oppilaitoksen ulkopuolelle. Tapahtumat ovat olennainen osa opiskelijoille suunnatuista koulutusinformaation tiedonlähteistä. Näistä esittelyistä tulee merkintä opopassiin. Koulutusesittelyjä tulee olla käytynä lukion aikana vähintään viisi.

Aineistot ja materiaalit

Opinto-ohjaajalta tai ohjauksen infopisteestä saat mm. jatko-opintojen koulutus- ja valintaoppaita sekä korkeakoulujen esitteitä. Jotta voisit hyödyntää kaikkea saatavilla olevaa tietoa koulutus- ja ammattiurasi valinnassa, hanki aktiivisesti tietoa myös itse. Arvokasta tietoa voit kartuttaa harrastuksissasi, kesätöissä, vapaaehtoistöissä tai vaikkapa tuttavien avulla.

Tuutortoiminta

Ryhmänohjaajien ja opinto-ohjaajien tukena toimivat tutorit, jotka auttavat sinua erityisesti lukio-opintojesi alussa. Toisen vuosikurssin opiskelijoista valitut tutorit auttavat ja tukevat muita opiskelijoita, lähinnä opintojen alkuvaiheessa, monin eri tavoin. Varsinaisen tukityönsä ohella he osallistuvat myös koulutyön suunnitteluun yhdessä opinto-ohjaajien ja rehtorin kanssa. Tutorit vierailevat eri tilaisuuksissa mm. yläkouluissa ja vanhempainilloissa edustaen Kaurialan lukiota ja välittäen opiskelua ja lukiota koskevia tietoja. Tutortoiminnasta vastaa opinto-ohjaaja Jyrki Eriksson.

Sivua päivitetty 22.6.2023 kello 13:44