Kaurialan lukiossa suositaan tietoteknisten laitteiden käyttöä opetuksessa. Oppivelvollisten oppimateriaali on kokonaan sähköinen. Opettajan velvollisuus on kuitenkin puuttua tilanteisiin, joissa laitteiden käyttö aiheuttaa häiriötä oppitunneilla.

Tietokoneet, puhelimet ja tabletit tunneilla

Oppitunneilla kännykät pidetään äänettömällä, ilman värinää ja poissa näkyvistä. Tärkeistä puheluista oppitunnin aikana sovitaan etukäteen opettajan kanssa. Älypuhelimien käyttö on kuitenkin sallittu opettajan ohjeistuksen mukaisesti tietyissä tehtävässä tai tilanteessa. Tablettien ja tietokoneiden käyttö opetuksessa on sallittu oppimateriaalia käytettäessä ja muistiinpanoja laadittaessa. Muu käyttö, asiaton pelaaminen yms., on luonnollisesti kiellettyä.

Opiskelijoiden tietotekniikkalaitteet

Lukiotutkinnot ovat uudistuneet ja edellyttävät tietotekniikan käyttöä opiskelussa. Nykyään koko ylioppilastutkinto tehdään sähköisenä. Sähköisten yo-kokeiden vaatimuksia esitellään YTL:n sivulla.

Tämän johdosta on tärkeää, että jokaisella aloittavalla lukion opiskelijalla on käytössään tietokone opiskelua varten. Opiskelijoita velvoitetaan ottamaan (oppivelvollisille koulun tarjoama) tietokone mukaan oppitunneille.

Opiskelija on velvollinen itse huolehtimaan tietokoneen sekä abitti-tikkujen päivityksestä (koulun ohjeiden mukaan). Jokaisen on myös osattava buutata kone.

IT-apua

Ohessa on linkkejä abittiin ja abitin sähköisten ohjelmien käyttöön. IT-tuki auttaa tarvittaessa kiperissä kysymyksissä.

Kuvan muokkaaminen GIMPin avulla

Kuvan tuominen ohjelmaan leikepöydältä

Kuvan muokkaaminen Pintan avulla

Kuvan tallentaminen työpöydälle (GIMP ja Pinta)

Sivua päivitetty 16.6.2021 kello 09:49