Kaurialan lukion kansainvälisyyskasvatus pohjautuu Opetushallituksen määrittämiin kansainvälisyyden tasoihin. Vuosittain pyritään toteuttamaan kansainvälisiä opiskelijavierailuja, joiden toteutuminen riippuu saadusta rahoituksesta. Koulun järjestämistä vaihto-ohjelmista informoidaan lukuvuoden aikana ryhmänohjauksissa ja erillisissä informaatioissa.

Kansainvälisyyttä tukee Kaurialan lukion kielitarjonta. A-kielenä koulussamme voi englannin lisäksi opiskella ruotsia, ranskaa, saksaa ja venäjää. B3-kielistä (eli lukiosta alkava oppimäärä) tarjolla ovat ranska, saksa, espanja ja venäjä.

Kansainvälisyys asenteina, uskalluksena, ymmärryksenä

Kansainvälisyyskasvatus Kaurialan lukiossa näkyy opiskelijoiden myönteisenä asenteina vieraita kulttuureja ja kansalaisia kohtaan, uskalluksena kohdata erilaisia ihmisiä ja kommunikoida heidän kanssaan vieraalla kielellä sekä ymmärryksenä ja kiinnostuksena niin oman kuin vieraan maan kulttuuriin ja taiteeseen. Nyky-yhteiskuntamme on entistä monikultturisempi.

Perheesi voi myös tarjoutua ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle isäntäperheeksi.

Kotikansainvälisyys

Kotikansainvälisyys lukiossamme toteutuu kansainvälisyyskerhon, vaihto-opiskelijoiden ja -opettajien, vierailijoiden ja esimerkiksi eTwinningin avulla ulkomaisten kumppanuuskoulujen kanssa. Kansainvälisyyskerho järjestää vuosittain kansainvälisyysviikon ja kumppanuuskoulujen vierailujen yhteydessä iltaohjelmaa nuorille. Vaihto-opiskelijamme ja -opettajamme ottavat osaa kv. kerhojen viikkokokouksiin.

Kielten opiskelijat käyvät opettajan johdolla pitämässä ns. kielisuihkuja Seminaarin koululla. Kaurialan yläkoululle tarjoamme englannin keskustelukerhoa, jota ohjaavat koulumme opiskelijat, vaihto-opiskelijat Comenius-apulaisopettajan ja toisen opettajan johdolla.

Kansallinen ja seudullinen kansainvälisyys

Tärkeä osa kansallista kansainvälisyyttä on ystävyystoiminta Ekenäs Gymnasiumin kanssa. Seudullista yhteistyötä on tehty mm. CERN-projektin yhteydessä, jossa Kaurialan lukio toimii seudullisena koordinaattorikouluna.

Kansainvälinen liikkuvuus

Lukiomme kansainväliset projektit ovat kansainvälisyyskasvatuksemme “keihäänkärjet”. Vuosittain tarjoamme useita ulkomaille suuntautuvaa projektia. Kaikkiin projekteihin kuuluu opiskelijan omavastuuosuus, joka sitouttaa projektityöhön. Kumppanuuskoulujen projekteissa on kahdensuuntainen vaihto; majoitumme perheisiin ja vastavierailun aikana lukiolaisten perheet majoittavat ulkomaisia vieraita. Lisäksi järjestämme kansainvälisiä projekteja, jossa vieraillaan ulkomaisessa suurkaupungissa tutustuen paikalliseen historiaan, kieleen ja kulttuuriin.

Tehty Padletilla

Sivua päivitetty 4.9.2023 kello 10:45