Ruokailu ja kahvilatoiminta

Lukiokoulutuksessa opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan niinä työpäivinä, joina opetussuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa (lukiolaki 35§).

Ruokailuaikoja tulee noudattaa. Ruokailijat huolehtivat itsenäisesti ruokailutilan viihtyisyydestä ja huolehtivat mm. astioidensa pois viemisestä. Siten seuraava ruokailija voi nauttia ateriansa mahdollisimman miellyttävässä ympäristössä. Lisäksi aamuisin klo 7.30–8.15 on saatavilla puuroa.

Keskiviikkona aamun välitunneilla (mahdollisuuksien mukaan) on kahvila, josta voi ostaa kahvia/teetä/mehua ja pientä purtavaa. Kahvilassa voi kuka tahansa opiskelija esiintyä, esimerkiksi musisoimalla.

Matkakorvaukset

Koulumatkatuen haku uudistuu 1.8.2023 alkaen. Alla on KELA:n ja Matkahuollon linkit aiheesta. Niissä kerrotaan, miten tukea haetaan. Pähkinänkuoressa, älä siis tuo koulumatkatukilomaketta koulun kansliaan, vaan toimi KELA:n ohjeen mukaan ja hae tukea sähköisesti. Näin saat sen nopeammin. 

KELA:n ohje (https://www.kela.fi/ajankohtaista-henkiloasiakkaat/5346933/koulumatkatukihakemus-jatetaan-jatkossa-kelaan-asiointi-nopeutuu-huomattavasti)
Näin haet tukea (https://www.kela.fi/koulumatkatuki-nain-haet)
Matkahuolto uudistaa lippujaan 

Koulumatkatukea haetaan joka lukuvuosi erikseen.

Oppivelvolliset

Toisen asteen opiskelijoiden maksuttomat koulumatkat korvataan Kansaneläkelaitoksen maksaman koulumatkatuen kautta. Kunta tai koulutuksen järjestäjä ei ole velvollinen järjestämään toisen asteen koulutuksessa oleville oppivelvollisille koulukuljetusta.

Koulumatkatuen saamiseen vaikuttavat opinnot, matkalipun hinta sekä koulumatkojen pituus ja määrä. Maksuttomaan koulutukseen oikeutetut opiskelijat voivat saada koulumatkatukea, jos koulumatka on vähintään 7 kilometriä yhteen suuntaan.

Muut kuin oppivelvolliset

Oppilas, jonka koulumatka yhteen suuntaan on 10 – 100 km ja matkakustannukset ovat yli 54 euroa kuukaudessa, on oikeutettu saamaan matkakorvausta Kelasta.

VR:n ja Matkahuollon alennusten saamiseksi on suositeltavaa hankkia lukiolaisten liiton kortti, jolla saa myös alennuksia eri liikkeistä.  Lisäohjeita lukiolaisten liiton sivuilta. Lisätietoa tilapäisten opiskelutodistusten käytöstä junissa ja busseissa saat VR:n ja Matkahuollon sivuilta.

Opintotuki

Lisätietoja saat Kelan sivuilta.

Sivua päivitetty 30.1.2024 kello 16:49