Ruokailu ja kahvilatoiminta

Lukiokoulutuksessa opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan niinä työpäivinä, joina opetussuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa (lukiolaki 35§).

Ruokailuaikoja tulee noudattaa. Ruokailijat huolehtivat itsenäisesti ruokailutilan viihtyisyydestä ja huolehtivat mm. astioidensa pois viemisestä. Siten seuraava ruokailija voi nauttia ateriansa mahdollisimman miellyttävässä ympäristössä. Lisäksi aamuisin klo 7.30–8.15 on saatavilla puuroa (ei päättöviikolla).

Keskiviikkona aamun välitunneilla (mahdollisuuksien mukaan) on kahvila, josta voi ostaa kahvia/teetä/mehua ja pientä purtavaa. Kahvilassa voi kuka tahansa opiskelija esiintyä, esimerkiksi musisoimalla.

Matkakorvaukset

Koulumatkatuki muuttuu 1.8.2021 alkaen kaikilla opiskelijoilla. Elokuusta alkaen koulumatkatukea voi saada, vaikka opiskelijalla ei ole päivittäistä koulumatkaa.  Opiskelija voi saada koulumatkatukea, jos hän kulkee tukeen oikeuttavan koulumatkan vähintään 10 päivänä kuukaudessa. Tuki on täysimääräinen, jos opiskelija kulkee tukeen oikeuttavan koulumatkan vähintään 15 päivänä kuukaudessa. Jos kuukaudessa on 10–14 tukeen oikeuttavaa matkapäivää, opiskelijan saama koulumatkatuen määrä on pienempi.

Koulumatkatukea haetaan joka lukuvuosi erikseen. Ohje hakemiseen Kelan sivuilla.

Oppivelvolliset

Toisen asteen opiskelijoiden maksuttomat koulumatkat korvataan Kansaneläkelaitoksen maksaman koulumatkatuen kautta. Kunta tai koulutuksen järjestäjä ei ole velvollinen järjestämään toisen asteen koulutuksessa oleville oppivelvollisille koulukuljetusta.

Koulumatkatuen saamiseen vaikuttavat opinnot, matkalipun hinta sekä koulumatkojen pituus ja määrä. Maksuttomaan koulutukseen oikeutetut opiskelijat voivat saada koulumatkatukea, jos koulumatka on vähintään 7 kilometriä yhteen suuntaan.

Lisätietoa oppivelvolliset koulumatkatuesta saat Kelan sivuilta.

Muut kuin oppivelvolliset

Oppilas, jonka koulumatka yhteen suuntaan on 10 – 100 km ja matkakustannukset ovat yli 54 euroa kuukaudessa, on oikeutettu saamaan matkakorvausta Kelasta. Hakemuslomakkeita on 2.kerroksen lomakehyllyssä (monistushuoneen oven vieressä). Palauta täytetty lomake kansliaan, josta se toimitetaan paikalliseen Kelan toimistoon. Lisätietoja saat Kelan sivuilta

VR:n ja Matkahuollon alennusten saamiseksi on suositeltavaa hankkia lukiolaisten liiton kortti, jolla saa myös alennuksia eri liikkeistä.  Lisäohjeita lukiolaisten liiton sivuilta. Lisätietoa tilapäisten opiskelutodistusten käytöstä junissa ja busseissa saat VR:n ja Matkahuollon sivuilta.

Opintotuki

Hakemuskaavakkeita on saatavana koulun lomakehyllystä (2.kerros). Lomakkeen voi täyttää myös sähköisenä Kelan sivuilla. Täytetyt kaavakkeet palautetaan kansliaan, josta ne tarkistuksen jälkeen postitetaan Kelaan. Huomaa, että opiskelija menettää oikeuden opintotukeen, mikäli opiskelu ei ole täysipäiväistä (joka jaksossa vähintään neljä kurssia tai kaksi ylioppilaskoetta tutkintokerralla). 1.8.2019 alkaen voit tietyin ehdoin saada myös oppimateriaalisää. Lisätietoja saat Kelan sivuilta.

Sivua päivitetty 16.6.2021 kello 10:40