Lukio-opinnot tähtäävät ylioppilastutkinnon suorittamiseen. Kokeita järjestetään keväällä ja syksyllä. Tutustu täällä tarkemmin ylioppilastutkinnon rakenteeseen ja vaatimuksiin.

Syksyn 2024 ylioppilaskirjoitukset

Syksyn 2024 YO-tutkintoon ilmoittaudutaan touko-kesäkuussa 2024. Koulussa olevat opiskelijat ilmoittautuvat koulun ohjeiden mukaan. Syksyn 2024 ilmoittautumiseen liittyvä abi-info pidettiin 14.5.2024. Abi-infon diat

Mikäli olet valmistunut aiemmin Kaurialan lukiosta ja olet tulossa korottamaan arvosanojasi tai täydentämään YO-tutkintoasi syksyllä 2024, täytä oheinen lomake. Mikäli et ole Kaurialan lukiosta valmistunut, ota yhteys rehtori Tuomo Iltaseen. Ilmoittautumislomake on auki 13.5. – 5.6.2024 (klo 16 asti) Ilmoittautumislomake Mikäli ilmoittaudut vielä 5.6., ole s-postisi äärellä, jotta vahvistat ilmoittautumisesi (ilman vahvistusta emme lähetä ilmoittautumisia to 6.6. lautakuntaan).

Syksyn 2024 koepäivät

Kevään 2025 ylioppilaskirjoitukset

Kevään 2025 ylioppilaskirjoituksiin ilmoittaudutaan marras-joulukuussa. Koulussa olevat ilmoittautuvat koulussa annettujen ohjeiden mukaan. Mikäli olet valmistunut aiemmin Kaurialan lukiosta ja olet tulossa korottamaan arvosanojasi tai täydentämään YO-tutkintoasi keväällä 2025, täytä oheinen lomake. Mikäli et ole Kaurialan lukiosta valmistunut, ota yhteys rehtori Tuomo Iltaseen. Ilmoittautumislomake avataan tähän marraskuun alussa.

Kevään 2025 koepäivät

Ylioppilastutkinto ja tutkinnon rakenne

Lukio-opintojen päättövaiheessa suoritetaan eri aineiden ylioppilaskirjoitukset, jotka järjestetään kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä. Tutkintoon kuuluvat kokeet voidaan suorittaa yhdellä kerralla tai hajautetusti enintään kolmena peräkkäisenä suorituskertana (kevät-syksy-kevät). Mikäli kokeisiin ei ole osallistuttu mainitussa ajassa, on kaikki tutkintoon kuuluvat kokeet uusittava.

Ylioppilaskokeeseen osallistuminen edellyttää, että olet opiskellut ennen kokeeseen osallistumista vähintään lukion tuntijaossa määrätyt asianomaisen oppiaineen pakolliset kurssit/opintojaksot. Vieraissa kielissä, joissa ei ole pakollisia kursseja/opintojaksoja, edellytetään kolmen kurssin/opintojakson suorittamista. Mikäli olet hankkinut riittävän kielitaidon muutoin, voit anoa rehtorilta lupaa osallistua ao. kielen kokeeseen ilman vaadittuja pohjasuorituksia. Yo-kokeiden tehtävät perustuvat valtakunnallisiin pakollisiin ja syventäviin kursseihin/pakollisiin ja valtakunnallisiin valinnaisiin opintojaksoihin. Kun YO-tutkinto on suoritettu, voi tutkintoa täydentää vapaasti ilman edellä mainittuja rajoituksia.

Huomaa, että lain mukaan kokeisiin osallistumiskertoja ei ole rajoitettu.

Lisätietoa ylioppilastutkinnon suoritusohjeista ja eri oppiaineiden ylioppilaskokeista saat rehtorilta, opinto-ohjaajilta, aineenopettajilta sekä ylioppilastutkintolautakunnan nettisivuilta.

A Tutkinnon suorittaminen aloitetaan kevään 2022 tutkintokerralla tai sen jälkeen

Ylioppilastutkintoon kuuluu pakollisena (vähintään) viisi koetta. Kutakin koetta ei määritellä pakolliseksi tai ylimääräiseksi, vaan viiden tutkintorakenteen mukaisen kokeen (hyväksytty tai kompensoitu) läpäisy tuottaa tutkinnon.

Uudessa tutkintorakenteessa ainoa kaikille pakollinen on äidinkielen ja kirjallisuuden tai suomi toisena kielenä -koe.

Seuraavista on suoritettava vähintään kolme: toinen kotimainen kieli, vieras kieli, reaaaliaine tai matematiikka.

Lisäksi viidentenä kokeena valitaan yksi lisää edellä mainituista. Se voi olla siis myös toinen reaaliaine tai toinen vieras kieli. Huomaa, että tutkintoon tarvitaan viiden eri aineen kokeet. Vähintään yhden oppiaineen kokeen tulee olla vaativamman tason koe (eli A-kieli tai pitkä matematiikka).

Ylioppilaskokeita voi edelleen suorittaa enemmäkin kuin pakolliset viisi koetta.

Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilla voit kokeilla, millä aine- ja tasoyhdistelmillä tutkinnon voi tehdä. Demoon pääset tästä.

Maksuttoman toisen asteen vaikutuksesta (oppivelvolliset) ylioppilastutkinnon suorittamiseen voit lukea edellä mainitulta Ylioppilastutkintolautakunnan sivulta. Käytännössä viiden edellä mainitun kokeen suorittaminen on ilmaista, mutta muut kokeet maksullisia. Hylätyn “pakollisen” kokeen uusinta on maksutonta tietyin periaattein.

B Tutkinnon suorittaminen on aloitettu ennen kevään 2022 tutkintokertaa

Ylioppilastutkintoon kuuluu pakollisena (vähintään) neljä koetta

 • kaikille pakollisena kokeena äidinkieli ja kirjallisuus

Kolme muuta pakollista koetta valitaan seuraavista:

 • toinen kotimainen kieli
 • vieras kieli
 • matematiikka
 • reaaliaine

Ylimääräisenä voi suorittaa yhden tai useampia kokeita seuraavista:

 • matematiikka
 • reaaliaine/reaaliaineet
 • vieras kieli/kielet
 • toinen kotimainen kieli

Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason mukaiset kokeet. Kokelas saa valita, minkä tasoisena hän kokeet suorittaa.

Vähintään yhdessä pakollisessa oppiaineessa tulee kuitenkin suorittaa vaativamman tason (pitkän matematiikan tai A-kielen oppimäärän) koe.

Yhdellä tutkintokerralla järjestetään kaksi reaaliaineiden koepäivää. Opiskelija voi osallistua yhtenä koepäivänä vain yhden reaaliaineen kokeeseen. Kullakin tutkintokerralla opiskelija voi siis osallistua enintään kahden reaaliaineen kokeeseen. Eri reaaliaineiden kokeet jakautuvat kahdelle koepäivälle seuraavasti:

 • samana koepäivänä: psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
 • samana koepäivänä: evankelisluterilainen uskonto, ortodoksinen uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto

Sivua päivitetty 5.6.2024 kello 10:41