Lukiolain mukaan opiskelijalla on sekä oikeuksia että velvollisuuksia. Järjestyssäännöt koskevat jokaista koulussa olijaa.

Tutustu lukiolakiin

Järjestyssäännöt

Koulutilojen käyttö

Oppilailla on oikeus oleskella välituntisin ja vapaatuntien aikana lukion niissä tiloissa, joissa ei ole opetusta ja jotka ovat avoinna. Kirjastosta on tehty hiljaisen opiskelun tila, jossa voit opiskella oppituntien ulkopuolella. Muistathan antaa muillekin opiskelurauhan. Itsenäisen työn tilat on tarkoitettu kirjallisten töiden sekä muun hiljaisen työn tekemiseen.

Polkupyöriä säilytetään sisäpihalla pyörille varatuissa telineissä. Mopot ja moottoripyörät pysäköidään Erottajakadun jalkakäytävälle siistiin riviin etupyörä kohti lukiorakennusta. Sisäpihalla on kameravalvonta.

Päihteiden käyttö (alkoholi, tupakka, huumeet) on kielletty lukion alueella ja sen välittömässä läheisyydessä kouluaikana sekä lukion järjestämissä tilaisuuksissa, retkillä ja matkoilla.

Täysi-ikäisyys

Kun opiskelija täyttää 18 vuotta, Wilma sulkeutuu huoltajilta. Täysi-ikäinen opiskelija voi antaa suostumuksensa, jolloin huoltaja pääsee edelleen seuraamaan suorituksia sekä selvittämään poissaoloja. Suostumus annetaan Wilmassa (ks. lomakkeet -> 18v täyttänyt antaa huoltajalle luvan…). Huom! Lomake näkyy Wilmassa vasta sinä päivänä kun täysi-ikäisyys alkaa.

Poissaolot ja myöhästely

Kaurialan lukion poissaolokäytäntöä ohjaavat samat säännöt, joita noudatetaan myös työelämässä ja muualla yhteiskunnassa.

Opiskelijalla tiedossa olevat poissaolot anotaan ja selvitetään etukäteen (mm. ennen mahdollisia matka- tms. järjestelyjä). Ryhmänohjaajalta anotaan lupa 1–3 päivän pituisiin poissaoloihin. Matkan, leirin, edustustehtävän tms. vuoksi enemmän kuin kolmen päivän poissaoloa koulusta anotaan apulaisrehtorilta. Loma-anomus tehdään Wilmassa. Myös lyhyemmissä, etukäteen hyväksytyissä poissaoloissa, opettaja voi vaatia korvaavia suorituksia poissaolojen ajalta.

Hakeuduttaessa lukuvuoden kestävään vaihto-opiskelijaohjelmaan suosittelemme järjestöjä, joiden kautta tulee vastaavaksi ajaksi ulkomainen vaihto-opiskelija Kaurialan lukioon. Alle vuoden pituisissa vaihdoissa suosittelemme, ettei opiskelija hakeudu vaihtoon 1. eikä 3. jakson aikana.

Vuoden poissaolot, opintojen keskeytykset (esim. pitkäaikainen sairastuminen, sosiaaliset syyt) sekä vaihtoajan poissaolot anotaan rehtorilta.

Opiskelijan velvollisuutena on selvittää luotettavasti kaikki poissaolonsa opettajilleen välittömästi kouluun palattuaan. Huoltaja voi sairaustapauksessa merkitän poissaolon ja sen syyn Wilmaan jo etukäteen sairauspäivinä. Sairauspoissaoloista hyväksytään lääkärin, terveydenhoitajan tms. todistuksen lisäksi myös huoltajan kuittaus Wilmassa (tai muu huoltajan allekirjoittama selvitys).

Selvittämättömät poissaolot voivat estää kurssin/opintojakson arvostelun (arvosana K tai X).

Lukiolain (30 §) mukaan opiskelijalla on velvollisuus olla läsnä opetuksessa. Aiheettomat poissaolot ovat siis kiellettyjä. Toistuva myöhästely on vastoin tätä läsnäolovelvoitetta. Opettajalla on oikeus vaatia korvaavia tehtäviä myöhästelyistä tai laskea arvosanaa, jos näyttö osaamisesta jää puutteelliseksi.. Osa arvioinnista määräytyy aktiivisen osallistumisen ja tuntityön kautta. Säännöllinen läsnäolo ja tehtävien tunnollinen suorittaminen on opiskelijan velvollisuus ja ne parantavat mahdollisuuksia hyviin tuloksiin.

Hyväksyttävä poissaolon syy on sairaus tai koulun antama lupa (selvityksenä esim. lääkärintodistus tai rehtorin päätös).

Vilppi kokeessa tai koetta vastaavassa suorituksessa

Mikäli opiskelija jää kiinni lunttaamisesta, hänen suorituksensa hylätään ja hänen on suoritettava kurssi/opintojakso uudelleen osallistumalla opetukseen. Lunttaamisesta tiedotetaan aina sekä rehtorille että alaikäisen opiskelijan huoltajalle. Opettaja merkitsee arvosanaksi X, jolloin kurssia/opintojaksoa ei lasketa mukaan opintokertymään.

Sivua päivitetty 19.8.2022 kello 13:56