Tukikurssit

Tuki- ja kertauskursseja järjestetään kielissä, matematiikassa ja reaaliaineissa.

Englannissa ja ruotsissa on erityisiä tukikursseja. Ne on rakennettu opiskelijan tueksi opintojen kertaamiseksi ja hylätyn kurssiarvosanan sekä arvosanan 5 korottamiseksi. Näillä kursseilla käydään läpi aiemmin opiskeltujen kurssien sisältöjä ja laaditaan henkilökohtainen selviytymissuunnitelma kielen opintoihin ja valmentaudutaan uusinta-kuulusteluihin.

Matematiikassa on tarjolla 1-2 tukikurssia kummassakin oppimäärässä. Niissä saa kertausta aihepiireihin ja voi yrittää korottaa aiemmin saamiaan kurssiarvosanoja.
Lyhyessä matematiikassa MAB10 ja MAB11 ja pitkässä matematiikassa MAA16 (uusi OPS).

Lisäksi viikoittain on tarjolla ”klinikka”-vastaanotot seuraavasti: kielet (ruotsi ½h ja englanti ½h) ja matemaattiset aineet (½h). Näillä klinikoilla vastuuopettajat neuvovat ja opastavat yksittäisissä tai laajemmissakin opinto-ongelmissa. Klinikoiden vastuuopettajat informoidaan lukuvuoden alussa.

Em. tukitoimien lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus saada kurssikohtaista tukiopetusta. Aloite tukiopetuksen saamiseksi on opiskelijalla, jonka on pyydettävä lisäopetusta aineenopettajalta. Tukiopetusta tarjotaan kulloistenkin opetusresurssien puitteissa.

Luku- ja kirjoitushäiriöissä ohjausta annetaan erityisopettajan vastaanotolla.

Kaurialan lukio

Erottajakatu 5
13130 Hämeenlinna

Rehtori Tuomo Iltanen,
puh. 040 869 6470

Apulaisrehtori Jussi Mestari,
puh. 050 593 6203

Toimisto, puh. 050 5090 802

Opettajainhuone, puh. 050 509 0803

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastia