Opiskelun tuki

Tuki- ja kertauskursseja järjestetään kielissä, matematiikassa ja reaaliaineissa.

Englannissa ja ruotsissa on erityisiä tukikursseja. Ne on rakennettu opiskelijan tueksi opintojen kertaamiseksi ja hylätyn kurssiarvosanan sekä arvosanan 5 korottamiseksi. Näillä kursseilla käydään läpi aiemmin opiskeltujen kurssien sisältöjä ja laaditaan henkilökohtainen selviytymissuunnitelma kielen opintoihin ja valmentaudutaan uusinta-kuulusteluihin.

Matematiikassa on tarjolla 1-2 tukikurssia kummassakin oppimäärässä. Niissä saa kertausta aihepiireihin ja voi yrittää korottaa aiemmin saamiaan kurssiarvosanoja.
Lyhyessä matematiikassa MAB10 ja MAB11 ja pitkässä matematiikassa MAA16 (uusi OPS).

Lisäksi viikoittain on tarjolla ”klinikka”-vastaanotot seuraavasti: kielet (ruotsi ½h ja englanti ½h) ja matemaattiset aineet (½h). Näillä klinikoilla vastuuopettajat neuvovat ja opastavat yksittäisissä tai laajemmissakin opinto-ongelmissa. Klinikoiden vastuuopettajat informoidaan lukuvuoden alussa.

Em. tukitoimien lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus saada kurssikohtaista tukiopetusta. Aloite tukiopetuksen saamiseksi on opiskelijalla, jonka on pyydettävä lisäopetusta aineenopettajalta. Tukiopetusta tarjotaan kulloistenkin opetusresurssien puitteissa.

Luku- ja kirjoitushäiriöissä ohjausta annetaan erityisopettajan vastaanotolla.

Erityisopettaja

Anna-Leena Mäkinen, puh. 040 8682 114, anna-leena.makinen@kktavastia.fi

Erityisopettaja palvelee lukiolaisia kaikissa oppimiseen sekä lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksiin liittyvissä asioissa. Yksilölliseen lukitestiin kannattaa hakeutua, jos on syytä epäillä lukivaikeutta. Tällöin opiskelijan on mahdollista saada erityisopettajalta ja aineenopettajilta tukea mahdollisissa oppimisen ongelmissa. Lukivaikeus voidaan huomioida myös lukiokursseilla ja ylioppilaskirjoituksissa. Opiskelijan on mahdollista saada esimerkiksi lisäaikaa koetilanteissa. Muita mahdollisia erityisjärjestelyjä ovat mm. pitkätaukoinen kuullunymmärtämiskokeen äänite, erillinen koetila, oikeus käyttää vastausten kirjoittamiseen tietokonetta sekä isokirjaimiset tehtävät.

Jatko-opintosuunnittelussa arvioidaan myös lukivaikeuden tai muun vastaavan seikan vaikutusta opiskelupaikan valintaan.

Kaurialan lukio

Erottajakatu 5
13130 Hämeenlinna

Rehtori Tuomo Iltanen,
puh. 040 869 6470

Apulaisrehtori Jussi Mestari,
puh. 050 593 6203

Toimisto, puh. 050 5090 802

Opettajainhuone, puh. 050 509 0803

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2018 Koulutuskuntayhtymä Tavastia