Kurssimuutokset ja vaihtaminen

Oppiaineen oppimäärä muodostuu oppilaan itse tekemistä ainevalinnoista. Ainevalintojaan ei tule muuttaa omatoimisesti ilman yhteistä sopimista. Sopiminen tapahtuu aina opinto-ohjaajan kanssa.

Opiskelija voi vaihtaa valitsemiaan kursseja jaksosta toiseen tietyin ehdoin. Joskus voi olla järkevää esimerkiksi tasata opintokuormaa. Aina tulee kuitenkin varmistaa etukäteen, että uudessa ryhmässä on tilaa lisäopiskelijalle. Tämä tapahtuu helpoimmin Wilman kautta, jossa on koko ajan nähtävillä ryhmän opiskelijoiden määrä. Ainevalintojen muutokset on kuitenkin hyvä tehdä opinto-ohjaajan kanssa, jotka tarkistavat, että opinnot etenevät valtakunnallisen tuntijaon edellytysten mukaisesti. Tällä tavoin varmistaa myös, että opintojen loppuvaiheessa ei tule yllätyksiä.

Matematiikan oppimäärän vaihtaminen

Mikäli opiskelija haluaa vaihtaa pitkän matematiikan lyhyeksi matematiikaksi, on käytävä opinto-ohjaajan luona keskustelemassa. Vaihdon tapahtuessa muutetaan pitkän matematiikan kurssista saatu hyväksytty numero tarvittaessa lyhyen kurssin numeroksi. Tällöin kuitenkin opiskelijan matematiikan numeroista vähintään kahden on oltava lyhyen matematiikan kursseista, jotta opiskelija voi saada lyhyen matematiikan päättöarvosanan.

Opiskelija voi saada päättöarvosanan matematiikasta vain joko lyhyestä tai pitkästä oppimäärästä. Vaihtaessaan pitkästä lyhyeen opiskelija voi korvata suorittamillaan pitkän kursseilla vastaavia lyhyen kursseja opetussuunnitelmassa olevan korvaavuusperiaatteen mukaisesti. Kurssien korvaavuudet on katsottavissa opetussuunnitelmasta, lisätietoja saa myös matematiikan opettajilta, opinto-ohjaajilta ja rehtoreilta.

Kaurialan lukio

Erottajakatu 5
13130 Hämeenlinna

Rehtori Tuomo Iltanen,
puh. 040 869 6470

Apulaisrehtori Jussi Mestari,
puh. 050 593 6203

Toimisto, puh. 050 5090 802

Opettajainhuone, puh. 050 509 0803

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastia