Opiskelijalle

Tällä sivustolla ja sen alasivuilla on koulutyön etenemisen kannalta olennaista tietoa, kuten

kurssien valinta ja suorittaminen, itsenäinen opiskelu (alasivu Opetusjärjestelyt)
tukitoimet (alasivu Opetusjärjestelyt -> kurssin suorittaminen)
opinto- ja matkatuki sekä erityisruokavalio (alasivu Opintososiaaliset asiat)
poissaolojen selvittäminen ja poissaolon anominen (alasivu
Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet)
hylättyjen ja hyväksyttyjen kurssien uusiminen sekä uusintakäytännöt (alasivu Opetusjärjestelyt -> kurssin suorittaminen)

IT-apua

Seuraavista linkeistä voit saada seudullisten digitutoreiden apua laitteisiin liittyvissä teknisissä ongelmissa:
https://www.facebook.com/digitutorit/
https://discordapp.com/invite/sN5xUWV

Tieto kulkee arjessa

Ryhmänohjaustuokiot
ovat tiistaisin ruokatunnilla seuraavan aikataulun mukaisesti kotipaikkaluokissa:
klo 12.15/12.30 (aika sovitaan ryhmänohjaajan kanssa) 1. vuosikurssi
klo 12.55 toinen, kolmas (ja neljäs) vuosikurssi

Tuokiot toimivat ajankohtaisen informaation välittäjänä. Opiskelijoilla on läsnäolovelvollisuus ryhmänohjaustuokioissa, sillä niissä tapaat säännöllisesti ryhmänohjaajasi ja perusryhmäsi sekä saat ajankohtaista tietoa. RO-tuokiossa käydään läpi opiskeluun liittyviä olennaisia asioita ja välitetään informaatiota opintoihin liittyvissä asioissa. Ryhmänohjaaja opastaa opiskeluun liittyvissä ongelmakohdissa ja auttaa tarvittaessa opiskelijaa tarkentamaan ainevalintojaan ja tavoitteitaan.

Ryhmänohjaajat myöntävät 1-3 päivän poissaolot, vastaavat osaltaan opiskelijahuollosta ja seuraavat ryhmänsä opiskelijoiden opintojen edistymistä sekä seuraavat poissaoloja.

Koulun kotisivulle päivitetään ajankohtaistietoja tarpeen mukaan. Katso erityisesti kalenteria. Lukiolla on oma Facebook-profiili sekä Instagram (kaurialanlukio). Seuraavista kanavista saat nopeasti ajankohtaista tietoa sekä opinto-ohjauksesta että muistakin koulun toimintaan liittyvistä asioista. Wilmaa tulee seurata päivittäin ja myös koulun info-TV on nopea tapaa välittää tiedotteita opiskelijoille.

Valmistuttuasi ylioppilaaksi sinua pyydetään liittymään koulun alumnisivustolle Facebookissa. Alumneja ovat kaikki Kaurialan lukiosta tai Hämeenlinnan tyttölyseosta valmistuneet opiskelijat.

Oppikirjat ja laitehankinnat

Oppikirjat 2017-2018 – 1. ja 2. vuosikurssi (OPS 2016) – päivitetty FY5-kurssin osalta 27.11.
Oppikirjat 2017-2018 – 3. vuosikurssi (OPS 2005)
Laitehankinnat lukio-opinnoissa lv. 2017-2018

Kurssitarjonta 2017-2018

Lyhyet kurssikuvaukset 2017-2018 – uusi OPS (1.8.2016 tai sen jälkeen aloittaneet)
Lyhyet kurssikuvaukset 2017-2018 – vanha OPS (ennen 1.8.2016 aloittaneet)
Kurssitarjotin 2017-2018 (tilanne 21.6.2017) 

Verkkokurssitarjotin


Lomakkeita

Muualla suoritetut kurssit
Kurssin suorittaminen itsenäisesti
Poissaoloanomus

Kaurialan lukio

Erottajakatu 5
13130 Hämeenlinna

Rehtori Tuomo Iltanen,
puh. 040 869 6470

Apulaisrehtori Jussi Mestari,
puh. 050 593 6203

Toimisto, puh. 050 5090 802

Opettajainhuone, puh. 050 509 0803

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2018 Koulutuskuntayhtymä Tavastia