Opiskelijalle

Kurssitarjonta 2019-2020
Kurssitarjotin 2019-2020
Lyseon kurssitarjotin lukuvuonna 2019-2020
Vanajaveden Opiston kurssitarjotin lukiolaisille

Oppikirjat ja laitehankinnat
Oppikirjat 2019-2020 päivitetty 24.5. espanjan osalta ja 5.6. historian ja yhteiskuntaopin (kurssi 1) osalta
Laitehankinnat lukio-opinnoissa lv. 2019-2020 – ohje YTL:n asettamiin järjestelmävaatimuksiin

Lukuvuoden kalenteri
Kalenteri 2019-2020 (päivitetty 15.11.2019)

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma 2016 – päivitetty kesäkuussa 2019

Tiedelinjan ja tiedelukion opetussuunnitelma
Tiedelinjan opetussuunnitelma (liite lukio-opetuksen opetussuunnitelmaan)
Tiedelukion opetussuunnitelma (liite lukio-opetuksen opetussuunnitelmaan)

Lyhyet kurssikuvaukset
Äidinkieli ja suomi toisena kielenä (S2)
Kielet
Matematiikka
Biologia, maantiede, fysiikka, kemia ja tieto- ja viestintäteknologia
Historia ja yhteiskuntaoppi
Uskonto, elämänkatsomustieto, filosofia ja psykologia
Terveystieto ja liikunta
Musiikki ja kuvataide
Muut opinnot 1 (opinto-ohjaus, teemakurssit, diplomit, taiteiden väliset kurssit)
Muut opinnot 2 (kansainvälisyys ja kulttuuri)

Lomakkeita
Muualla suoritetut kurssit
Kurssin suorittaminen itsenäisesti
Poissaoloanomus

Tieto kulkee arjessa

Ryhmänohjaustuokiot
ovat tiistaisin ruokatunnilla seuraavan aikataulun mukaisesti kotipaikkaluokissa:

  • klo 12.20/12.35 (aika sovitaan ryhmänohjaajan kanssa) 1. vuosikurssi
  • klo 12.55 toinen, kolmas (ja neljäs) vuosikurssi

Tuokiot toimivat ajankohtaisen informaation välittäjänä. Opiskelijoilla on läsnäolovelvollisuus ryhmänohjaustuokioissa, sillä niissä tapaat säännöllisesti ryhmänohjaajasi ja perusryhmäsi sekä saat ajankohtaista tietoa. RO-tuokiossa käydään läpi opiskeluun liittyviä olennaisia asioita ja välitetään informaatiota opintoihin liittyvissä asioissa. Ryhmänohjaaja opastaa opiskeluun liittyvissä ongelmakohdissa ja auttaa tarvittaessa opiskelijaa tarkentamaan ainevalintojaan ja tavoitteitaan.

Ryhmänohjaajat myöntävät 1-3 päivän poissaolot, vastaavat osaltaan opiskelijahuollosta ja seuraavat ryhmänsä opiskelijoiden opintojen edistymistä sekä seuraavat poissaoloja.

Näissä kanavissa sinulle tiedotetaan

  • kotisivulle päivitetään ajankohtaistietoja, katso erityisesti kalenteria.
  • Facebook
  • Instagram (kaurialanlukio)
  • Wilmaa tulee seurata päivittäin
  •  Info-TV
  • Valmistuttuasi ylioppilaaksi sinua pyydetään liittymään koulun alumnisivustolle Facebookissa. Alumneja ovat kaikki Kaurialan lukiosta tai Hämeenlinnan tyttölyseosta valmistuneet opiskelijat.

Kaurialan lukio

Erottajakatu 5
13130 Hämeenlinna

Rehtori Tuomo Iltanen,
puh. 040 869 6470

Apulaisrehtori Jussi Mestari,
puh. 050 593 6203

Toimisto, puh. 050 5090 802

Opettajainhuone, puh. 050 509 0803

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2020 Koulutuskuntayhtymä Tavastia