Lukio-opinnot tähtäävät ylioppilastutkinnon suorittamiseen. Kokeita järjestetään keväällä ja syksyllä. Tutustu täällä tarkemmin ylioppilastutkinnon rakenteeseen ja vaatimuksiin.

Kevään 2021 ylioppilaskirjoitukset

Kevään 2021 ylioppilaskirjoitusten päivämäärät näet Ylioppilastutkintolautakunnan nettisivuilta.

Kevään kirjoitusten käytännönjärjestelyjä koskeva abi-info pidettiin 20.1.2021. Lataa infon slaidit ja kooste tärkeistä päivämääristä alta.

Ylioppilaskirjoitukset syksyllä 2021

Syksyn 2021 tutkintoon ilmoittaudutaan toukokuussa. Mikäli olet valmistunut aiemmin ja tulossa korottamaan arvosanojasi tai täydentämään YO-tutkintoasi syksyllä 2021, ole yhteydessä kansliaan (Marjut Arvonen, marjut.arvonen@kktavastia.fi) viimeistään 5.6.2021.

Ylioppilastutkinto ja tutkinnon rakenne

Lukio-opintojen päättövaiheessa suoritetaan eri aineiden ylioppilaskirjoitukset, jotka järjestetään kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä. Tutkintoon kuuluvat kokeet voidaan suorittaa yhdellä kerralla tai hajautetusti enintään kolmena peräkkäisenä suorituskertana (kevät-syksy-kevät). Mikäli kokeisiin ei ole osallistuttu mainitussa ajassa, on kaikki tutkintoon kuuluvat kokeet uusittava.

Ylioppilaskokeeseen osallistuminen edellyttää, että olet opiskellut ennen kokeeseen osallistumista vähintään lukion tuntijaossa määrätyt asianomaisen oppiaineen pakolliset kurssit. Vieraissa kielissä, joissa ei ole pakollisia kursseja, edellytetään kolmen kurssin suorittamista. Mikäli olet hankkinut riittävän kielitaidon muutoin, voit anoa rehtorilta lupaa osallistua ao. kielen kokeeseen ilman vaadittuja kurssisuorituksia. Yo-kokeiden tehtävät perustuvat valtakunnallisiin pakollisiin ja syventäviin kursseihin.

Ylioppilastutkintoon kuuluu pakollisena vähintään neljä koetta

 • kaikille pakollisena kokeena äidinkieli ja kirjallisuus

Kolme muuta pakollista koetta valitaan seuraavista:

 • toinen kotimainen kieli
 • vieras kieli
 • matematiikka
 • reaaliaine

Ylimääräisenä voi suorittaa yhden tai useampia kokeita seuraavista:

 • matematiikka
 • reaaliaine/reaaliaineet
 • vieras kieli/kielet
 • toinen kotimainen kieli

Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason mukaiset kokeet. Kokelas saa valita, minkä tasoisena hän kokeet suorittaa.

Vähintään yhdessä pakollisessa oppiaineessa tulee kuitenkin suorittaa vaativamman tason (pitkän matematiikan tai A-kielen oppimäärän) koe.

Yhdellä tutkintokerralla järjestetään kaksi reaaliaineiden koepäivää. Opiskelija voi osallistua yhtenä koepäivänä vain yhden reaaliaineen kokeeseen. Kullakin tutkintokerralla opiskelija voi siis osallistua enintään kahden reaaliaineen kokeeseen. Eri reaaliaineiden kokeet jakautuvat kahdelle koepäivälle seuraavasti:

 • samana koepäivänä: psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
 • samana koepäivänä: evankelisluterilainen uskonto, ortodoksinen uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto

Lisätietoa ylioppilastutkinnon suoritusohjeista ja eri oppiaineiden ylioppilaskokeista saat lukion ylioppilastutkinto-oppaasta, rehtorilta, opinto-ohjaajilta, aineenopettajilta sekä ylioppilastutkintolautakunnan nettisivuilta.

Huomaa, että uuden lain mukaan kokeisiin osallistumiskertoja ei ole rajoitettu.

Katso YTL:n ohjeet ylioppilaskirjoitusten laitevaatimuksista | PDF

Sivua päivitetty 10.2.2021 kello 10:16