Tiedelukio

Katso Tiedelukion esittelydiat

Tiedelukion opetussuunnitelma on nähtävissä tästä.

TIEDELUKION HAKUINFOA

Matemaattis-luonnontieteelliselle linjalle (tiedelukioon) ei järjestetä pääsykoetta keväällä 2021, vaan opiskelijat valitaan perusasteen päättötodistuksen painotetun keskiarvon perusteella. Painotuskertoimet ovat seuraavat: matematiikka 3, fysiikka, kemia, biologia, maantieto sekä äidinkieli ja kirjallisuus 2).

Huom! Matemaattis-luonnontietellisen linjan (tiedelukion) opetussuunnitelma päivitetään 1.8.2021 astuvan uuden valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaiseksi lukuvuoden 2020-2021 aikana. 

Mitä tiedelukion opinnot edellyttävät? (ennen 1.8.2021 aloittaneet opiskelijat)

Opintoihin tulee sisältyä pitkä matematiikka sekä 15 kurssia (pakolliset ja syventävät) luonnontieteellisiä aineita (fysiikka, kemia, biologia ja maantiede). Tämän lisäksi tulee opiskella vähintään 12 soveltavaa kurssia, joista kaksi on kaikille tiedelukiolaisille pakollisia (tiedekurssit 1 ja 2) ja joista vähintään yksi on työkurssi (laboratorio-/kenttäkurssi). Loput 9 kurssia on vapaasti valittavissa opetussuunnitelmassa määritellyistä kursseista.

Näiden 12 soveltavan kurssin suorittaminen oikeuttaa opiskelijaa jättämään pois valtakunnallisista pakollisista kursseista enintään 8, kuitenkin siten, että minkään oppiaineen osalta yli puolta pakollisista kursseista ei saa jättää pois. Lisäksi YO-kokeissa suoritettavista aineista tulee opiskella vähintään kaikki pakolliset kurssit, mielellään koko valtakunnallinen oppimäärä. Tiedelukion opetussuunnitelmassa on määritetty, mitkä kurssit on mahdollista jättää pois.

Miksi kannattaa hakeutua tiedelukioon?

Tiedelukio on erinomainen vaihtoehto sinulle, joka olet kiinnostunut ja innostunut matematiikasta ja/tai luonnontieteistä.  Tiedelukio tarjoaa sinulle hienon mahdollisuuden opiskella näitä itseäsi kiinnostavia oppiaineita tavallista lukiota laajemmin, sillä erityislukiossa voit halutessasi jättää valitsematta joidenkin muiden aineiden valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisia kursseja.

Tiedelukiossa opiskeluun kuuluvat tärkeinä osina sekä kokeellisuus että tiedon soveltaminen.  Käytännössä tämä tarkoittaa, että koulupäivä voi sisältää mm. laboratoriotöiden tekemistä ja niiden raportointia, luonnon tutkimista eri kenttäkursseilla, projektitöiden laatimista sekä vierailuja eri jatko-opintopaikkoihin ja teollisuuslaitoksiin. Matematiikan harrastuskursseilla tietoja ja taitoja syvennetään niin, että opiskelu yliopistoissa ja korkeakouluissa olisi sujuvaa.

Myös muiden aineiden opinnoissa tiedelukiolaisten kiinnostus tekniikkaa kohtaan otetaan huomioon: esimerkiksi kuvataiteiden kursseilla käytetään monipuolisesti erilaisia nykyteknologian menetelmiä (interaktiivinen VR-kalusto, Ipadpro & Applepen –digitaalinen kuvan tuottaminen, robotit, 3D-mallinnus ja -tulostus, Green Screen). Lisäksi Suomen tiedelukioverkoston kanssa yhteistyössä järjestetään mahdollisuuksien mukaan sekä kansallisia että kansainvälisiä tiedekouluja tai -leirejä, ja opiskelijoita kannustetaan osallistumaan erilaisiin tiedekilpailuihin ja -tapahtumiin.

Valtakunnallisesti tiedeyhteisöt ovat korostaneet tutkivan, ongelmalähtöisen ja tieteellisen lähestymistavan tärkeyttä ja sen vahvistamisen tarvetta. Siksi valmistautuminen jo lukioaikana tämän kaltaiseen työskentelyyn helpottaa menestymistä jatkossa. Kaurialan tiedelukiosta saat hyvät valmiudet pyrkiä jatko-opintoihin yliopistoihin ja korkeakouluihin.

Lisätietoja tiedelukiosta

Rehtoreilta, opinto-ohjaajilta tai lehtori Sakari Saloselta, sakari.salonen@kktavastia.fi

Kaurialan lukio

Erottajakatu 5
13130 Hämeenlinna

Rehtori Tuomo Iltanen,
puh. 040 869 6470

Apulaisrehtori Jussi Mestari,
puh. 050 593 6203

Toimisto, puh. 050 5090 802

Opettajainhuone, puh. 050 509 0803

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2020 Koulutuskuntayhtymä Tavastia