Tiedelukio

Katso Tiedelukion esittelydiat

Tiedelukion opetussuunnitelma on nähtävissä tästä.

TIEDELUKION PÄÄSYKOEINFOA

Tiedelukion (eli matemaattis-luonnontieteen linjan) pääsykoe pidetään ti 5.5.2020 klo 14.30. Kutsut pääsykokeeseen lähetetään noin viikkoa ennen pääsykoetta.

Mitä tiedelukion opinnot edellyttävät?

Opintoihin tulee sisältyä pitkä matematiikka sekä 15 kurssia (pakolliset ja syventävät) luonnontieteellisiä aineita (fysiikka, kemia, biologia ja maantiede). Tämän lisäksi tulee opiskella vähintään 12 soveltavaa kurssia, joista kaksi on kaikille tiedelukiolaisille pakollisia (tiedekurssit 1 ja 2) ja joista vähintään yksi on työkurssi (laboratorio-/kenttäkurssi). Loput 9 kurssia on vapaasti valittavissa opetussuunnitelmassa määritellyistä kursseista.

Näiden 12 soveltavan kurssin suorittaminen oikeuttaa opiskelijaa jättämään pois valtakunnallisista pakollisista kursseista enintään 8, kuitenkin siten, että minkään oppiaineen osalta yli puolta pakollisista kursseista ei saa jättää pois. Lisäksi YO-kokeissa suoritettavista aineista tulee opiskella vähintään kaikki pakolliset kurssit, mielellään koko valtakunnallinen oppimäärä. Tiedelukion opetussuunnitelmassa on määritetty, mitkä kurssit on mahdollista jättää pois.

Milloin kannattaa hakeutua tiedelukioon?

Kun opiskelijan harrastuneisuus ja kiinnostuneisuus on suuntautunut matematiikkaan ja/tai luonnontieteisiin, haku tiedelukioon on erinomainen vaihtoehto. Tiedelukio opiskelussa toteutetaan ongelmalähtöistä oppimista ja kokeellisuuden ja tiedon soveltamisen osuus painottuu eri oppiaineiden työskentelyssä. Myös valtakunnallisesti tiedeyhteisöt ovat korostaneet tutkivan, ongelmalähtöisen ja tieteellisen lähestymistavan tärkeyttä ja sen vahvistamisen tarvetta. Siksi valmistautuminen jo lukioaikana tämän kaltaiseen työskentelyyn helpottaa jatko opinnoissa menestymistä.

Yhteistyö jatko-oppilaitosten kanssa selkiyttää opiskelijan käsitystä tulevaisuuden opintovaihtoehdoista. Opinto-ohjelmaan kuuluu oleellisena osana tutustuminen vieraiden ja vierailujen kautta eri yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja luonnontieteelliseen tutkimukseen. Erilaisia luonnontiedeprojekteja (kansainvälisiä ja kotimaisia) järjestetään mahdollisuuksien mukaan.

Lisätietoja tiedelukiosta

Rehtoreilta, opinto-ohjaajilta tai lehtori Sakari Saloselta, sakari.salonen@kktavastia.fi

Kaurialan lukio

Erottajakatu 5
13130 Hämeenlinna

Rehtori Tuomo Iltanen,
puh. 040 869 6470

Apulaisrehtori Jussi Mestari,
puh. 050 593 6203

Toimisto, puh. 050 5090 802

Opettajainhuone, puh. 050 509 0803

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2019 Koulutuskuntayhtymä Tavastia