Tiedelinja

Tiedelinja jatkaa Kaurialan lukiossa niiden tiedelinjan opiskelijoiden osalta, jotka ovat pidentäneet opintojaan. Tämän jälkeen tiedelinjan toiminta lakkaa ja matemaattis-luonnontieteellinen erityistehtävälinja (tiedelukio) jatkaa.

TIEDELINJA

Tiedeopetuslinjalla keskitytään matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen kehittämiseen, tutkivaan oppimiseen, laboratoriotyöskentelyyn ja tiedon soveltamiseen. Tiedelinjan opiskeluun liittyy myös vahva kansainvälisyys. Linjalle soveltuvia projekteja vaihtelevat lukuvuosittain. Esimerkkejä toteutuneista kansainvälisistä projekteista ovat CERN-projekti, matematiikkaleiri Unkarissa, kemia-aiheinen vaihto Ranskaan ja vierailu matematiikkaan erikoistuneeseen kouluun Pietariin. Haasteita tarjoavat myös erilaiset kansalliset ja kansainväliset kilpailut, joihin tiedelinjalaiset osallistuvat.

Kaurialan lukion matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opetuksen perusta on jatkuva osaamisen ja opiskelun kehittäminen. Laaja kurssitarjonta ja opetuksen kehittämistyö varmistavat, että opiskelija oppii ja osaa soveltaa saamaansa tietoa. Koulumme on vetänyt lukuisien vuosien ajan Cern-projektia fysiikan opetuksen kärkihankkeena, johon myös seutukunnan muiden lukioiden opiskelijat ovat voineet osallistua. Projekti antaa tietoa hiukkasfysiikan uusimmista saavutuksista ja tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden keskustella tiedemiesten kanssa kansainvälisessä tutkimuskeskuksessa Sveitsissä.

Tiedelinjan esite

Tiedelinjan opinnot lukiossamme

Tiedelinjan opintoihin tulee sisältyä pitkän matematiikan oppimäärä ja lisäksi vähintään 15 kurssia luonnontieteellisiä aineita (fysiikkaa, kemiaa, biologiaa, maantiedettä ja tietotekniikkaa) opiskelijan valinnan mukaisesti. Näistä 15 kurssista vähintään kaksi on lukion tarjoamia kokeellisia laboratoriokursseja, joissa perehdytään luonnontieteiden käyttämiin menetelmiin (esimerkiksi fysiikan, kemian, biologian/maantieteen ja biokemian työkurssit, CERNin kanssa yhteistyössä toteutettava hiukkasfysiikan tiedeopetus).

Linjalla opiskelevien on suoritettava kaksi vain tiedelinjalaisille tarkoitettua kurssia: tiedekurssi 1 ja tiedekurssi 2 sekä vähintään 13 kurssia luonnontieteellisiä aineita yllä olevan ohjeen mukaan.

Toisen kokeellisen laboratoriokurssin voi korvata matematiikan harrastuskurssilla (MAA19 tai MAA20) tai suorittamalla vähintään 20 kurssia luonnontieteellisiä aineita. Lisäksi opiskelijoita rohkaistaan osallistumaan luonnontieteellisiin kilpailuihin. Muutoin opiskelija voi valita haluamiansa opintoja kiinnostuksensa ja harrastustensa mukaisesti.

Tiedelinjan opetussuunnitelma

Kaurialan lukio

Erottajakatu 5
13130 Hämeenlinna

Rehtori Tuomo Iltanen,
puh. 040 869 6470

Apulaisrehtori Jussi Mestari,
puh. 050 593 6203

Toimisto, puh. 050 5090 802

Opettajainhuone, puh. 050 509 0803

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastia