Ylioppilastutkinto

 Kevään 2017 ylioppilaskirjoitukset

Kevään kirjoituksiin ilmoittautuminen on päättynyt. Tammikuun 18. päivä pidettiin abi-info, jossa käsiteltii koekäytänteitä. Abi-infon diat ovat tässä. Keväällä sähköisessä kokeessa kirjoitetaan pitkä ja lyhyt saksa, pitkä ja lyhyt ranska, maantiede, yhteiskuntaoppi, psykologia ja filosofia.

Kevään valmistujille (ja muillekin YO-kokeisiin osallistuville) tärkeitä päivämääriä on oheisessa tiedotteessa.

YO-koeaikataulu kevät 2017

Syksyn 2017 ylioppilaskirjoitukset

Syksyn kirjoituksiin ilmoittaudutaan touko-kesäkuussa (koulussa olevat ilmoittautuvat ohjatusti erikseen ilmoitettavana ajankohtana, muut viimeistään maanantaina 5.6.2017 kansliaan). Opinto-ohjaaja ja rehtori opastavat syksyn kirjoittajia pakollisessa abi-infossa erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

Syksyn 2017 tutkinnossa sähköisinä järjestetään reaaliaineista maantiede, yhteiskuntaoppi, filosofia, psykologia, terveystieto, uskonto, elämänkatsomustieto ja historia sekä kielistä saksa, ranska ja ruotsi.

Kokeessa tarvitaan oma tietokone (jossa on kytkentäpaikka nettipiuhalle sekä kaksi USB-porttia). Lisätietoja teknisistä vaatimuksista on Abittin sivuilla (http://www.abitti.fi).

YO-koeaikataulu syksy 2017

YLEISTÄ TIETOA TUTKINNOSTA JA TUTKINNON RAKENTEESTA

Lukio-opintojen päättövaiheessa suoritetaan eri aineiden ylioppilaskirjoitukset, jotka järjestetään kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä. Tutkintoon kuuluvat kokeet voidaan suorittaa yhdellä kerralla tai hajautetusti enintään kolmena peräkkäisenä suorituskertana (kevät-syksy-kevät). Mikäli kokeisiin ei ole osallistuttu mainitussa ajassa, on kaikki tutkintoon kuuluvat kokeet uusittava.

Ylioppilaskokeeseen osallistuminen edellyttää, että olet opiskellut ennen kokeeseen osallistumista vähintään lukion tuntijaossa määrätyt asianomaisen oppiaineen pakolliset kurssit. Vieraissa kielissä, joissa ei ole pakollisia kursseja, edellytetään kolmen kurssin suorittamista. Mikäli olet hankkinut riittävän kielitaidon muutoin, voit anoa rehtorilta lupaa osallistua ao. kielen kokeeseen ilman vaadittuja kurssisuorituksia. Yo-kokeiden tehtävät perustuvat valtakunnallisiin pakollisiin ja syventäviin kursseihin.

Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta:

 • kaikille pakollisena kokeena äidinkieli ja kirjallisuus

Kolme muuta pakollista koetta valitaan seuraavista:

 • toinen kotimainen kieli
 • vieras kieli
 • matematiikka
 • reaaliaine

Ylimääräisenä voi suorittaa yhden tai useampia kokeita seuraavista:

 • matematiikka
 • reaaliaine/reaaliaineet
 • vieras kieli/kielet
 • toinen kotimainen kieli

Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason mukaiset kokeet. Kokelas saa valita, minkä tasoisena hän kokeet suorittaa. Vähintään yhdessä pakollisessa oppiaineessa tulee kuitenkin suorittaa vaativamman tason (pitkän matematiikan tai A-kielen oppimäärän) koe.

Yhdellä tutkintokerralla järjestetään kaksi reaaliaineiden koepäivää. Opiskelija voi osallistua yhtenä koepäivänä vain yhden reaaliaineen kokeeseen. Kullakin tutkintokerralla opiskelija voi siis osallistua enintään kahden reaaliaineen kokeeseen. Eri reaaliaineiden kokeet jakautuvat kahdelle koepäivälle seuraavasti:

 • samana koepäivänä: psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
 • samana koepäivänä: evankelisluterilainen uskonto, ortodoksinen uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto

Lisätietoa ylioppilastutkinnon suoritusohjeista ja eri oppiaineiden ylioppilaskokeista saat lukion ylioppilastutkinto-oppaasta, rehtorilta, opinto-ohjaajilta, aineenopettajilta sekä ylioppilastutkintolautakunnan internetsivuilta osoitteesta www.ylioppilastutkinto.fi

Kaurialan lukio

Erottajakatu 5
13130 Hämeenlinna

Rehtori Tuomo Iltanen,
puh. 040 869 6470
Apulaisrehtori Jussi Mestari,
puh. 050 593 6203
Toimisto, puh. 050 5090 802
Opettajainhuone, puh. 050 509 0803

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2017 Koulutuskuntayhtymä Tavastia Mediatavast