Opintojen suunnittelu

Kaurialan lukion kurssitarjotin on monipuolinen. Koska lukio-opinnot ovat teoriapainotteisia, kannattaa lukujärjestyksen valita myös taito- ja taideaineita. Myös vieraiden kielten osaaminen voi tulevaisuudessa kullanarvoista.

Ylioppilastutkinto on keväästä 2019 alkaen kokonaan sähköinen. Tietokoneisiin liittyviä teknisiä vaatimuksia kannattaa tarkistaa Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta. Lukiossamme panostetaan tietotekniikan käyttöön opetuksessa. Moodle ja OneDrive-pilvipalvelu ovat ahkerassa käytössä kursseilla, laskinohjelmia ja muita opintojen ja työelämän kannalta tärkeitä ohjelmia harjoitellaan kursseilla sekäensimmäisen vuosikurssin AT-perehdytyksessä.

Lyhyistä kurssikuvauksista (KS. OPISKELIJALLE PÄÄSIVU) löydät perustiedot kaikista lukiossa tarjottavista kursseista. Kurssien keskeinen sisältö ja suoritusjärjestys ilmenevät kurssiesittelyistä. Yksityiskohtaiset, tarkat tiedot oppiaineiden tavoitteista, kurssien tavoitteista, sisällöistä ja arvioinnista saat opetussuunnitelmasta (LOPS 2016 – ks. pääsivu OPETUS). Suunnittelua kannattaa tehdä huolellisesti ja tarvittaessa yhdessä opinto-ohjaajan kanssa.

Kiinnitä huomiota siihen, että kaikkia kursseja ei tarjota joka lukuvuosi. Tällaisia kursseja ovat erityisesti useat soveltavat kurssit sekä jotkin syventävät kurssit. Osa kursseista tarjotaan joka toinen vuosi (esim. musikaalikurssit). Lisäksi kurssien suoritusaikatauluun vaikuttaa se, mitä yo-kokeita aiot kirjoittaa ylioppilastutkinnossa ja miten hajautat yo-kirjoitukset. Eri oppiaineiden yhteydessä on suosituksia kurssien valitsemisesta eri opintovuosille, ne näkyvät ainevalintakortista (katso alasivu hakijalle). Kurssivalintojen ja ylioppilaskokeiden vaikutusta jatko-opinto-mahdollisuuksiisi käsitellään jo ensimmäisenä opintovuonna mm. opinto-ohjauksen tunneilla.

Opiskeluaika

Lukio-opinnot voi suorittaa 2 – 4 vuodessa. Jos haluaa huomattavasti nopeuttaa opiskelutahtia, voi joutua suorittamaan kursseja itsenäisesti opiskellen ja mahdollisesti käyttämään hyväkseen myös kesälukukausia ja Hämeenlinnan lyseon aikuislinjan kursseja.

Lukio-opintojen suoritusaikataulu voi olla esimerkiksi jokin seuraavista vaihtoehdoista:

  1. Suoritat opinnot kolmessa vuodessa, jolloin voit aloittaa ylioppilaskokeiden suorittamisen toisen vuoden keväällä tai kolmannen vuoden syksyllä ja saat tutkinnon valmiiksi kolmessa vuodessa, jolloin aikaa opintoihin on 13 jaksoa ja siten kursseja per jakso on n. 6.
  2. Suoritat opinnot kahdessa ja puolessa vuodessa ja saat yo-tutkinnon valmiiksi viimeistään kolmannen vuoden syksyllä, jolloin aikaa opintoihin on 11 jaksoa ja kurssimäärä / jakso on 6,8.
  3. Suoritat opinnot kolmessa ja puolessa vuodessa ja saat yo-tutkinnon valmiiksi neljäntenä syksynä, jolloin opiskeluaikaa on 16 jaksoa ja kurssimäärä on 4,7 kurssia / jakso.
  4. Suoritat opinnot neljässä vuodessa ja saat yo- tutkinnon valmiiksi neljännen vuoden keväällä, jolloin aikaa opintoihin on 18 jaksoa ja opintojen määrä jaksossa on 4,1.

Suositeltavin ja yleisin aikataulu lukio-opintojen suorittamiseksi on vaihtoehto 1), jolloin lukio-opinnot valmistuvat kolmessa vuodessa. Tämä tarkoittaa sitä, että kurssikertymä ensimmäisen ja toisen opintovuoden aikana on vähintään 30 kurssia + 30 kurssia. Näin kolmannen vuoden kolmeen ensimmäiseen jaksoon jäisi 15 suoritettavaa kurssia. Suosittelemme kuitenkin, että suoritat kursseja enemmän kuin tasan 75.

Neljän vuoden ohjelma voi olla tarpeellinen vaihtoehto esimerkiksi laajan opinto-ohjelman, kurssiarvosanojen uusimisen tai aikaa vievän harrastuksen vuoksi. Normaaleja kolmen vuoden opintoja suositellaan opintojen suunnittelun yleiseksi lähtökohdaksi lukiota aloitettaessa. Opiskeluaikaa voi kuitenkin joustavasti muuttaa lukio-opintojen aikana. Anomus opintojen laajentamisesta kolmeen ja puoleen tai neljään vuoteen on aina tehtävä kirjallisena yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. Rehtori hyväksyy suunnitelman. Opintojen tehokas eteneminen neljän vuoden opinnoissa edellyttää hyvin tarkkaa, koulussa hyväksyttyä suunnitelmaa opintojen ja yo-kokeen yhteensovittamisesta.

Heikon opintomenestyksen takia pidentyvät opinnot on syytä anoa vasta toisen vuoden lopulla, kun kouluaikaa on jäljellä kolme jaksoa. Ammattiuraa edistävät, pitkäjänteiset tavoitteelliset harrastukset ja muu opiskelu sekä erityisen laajat lukio-opinnot tulisi ottaa huomioon jo lukioon tultaessa ja anoa haluttaessa opinto-oikeutta neljäksi vuodeksi.

Kaurialan lukio

Erottajakatu 5
13130 Hämeenlinna

Rehtori Tuomo Iltanen,
puh. 040 869 6470

Apulaisrehtori Jussi Mestari,
puh. 050 593 6203

Toimisto, puh. 050 5090 802

Opettajainhuone, puh. 050 509 0803

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastia