Tuutortoiminta

Ryhmänohjaajien ja opinto-ohjaajien tukena toimivat tutorit, jotka auttavat sinua erityisesti lukio-opintojesi alussa. Toisen vuosikurssin opiskelijoista valitut tutorit auttavat ja tukevat muita opiskelijoita, lähinnä opintojen alkuvaiheessa, monin eri tavoin. Varsinaisen tukityönsä ohella he osallistuvat myös koulutyön suunnitteluun yhdessä opinto-ohjaajien ja rehtorin kanssa. Tutorit vierailevat eri tilaisuuksissa mm. yläkouluissa ja vanhempainilloissa edustaen Kaurialan lukiota ja välittäen opiskelua ja lukiota koskevia tietoja. Tutortoiminnasta vastaa lehtori Piritta Malinen.

Kaurialan lukio

Erottajakatu 5
13130 Hämeenlinna

Rehtori Tuomo Iltanen,
puh. 040 869 6470

Apulaisrehtori Jussi Mestari,
puh. 050 593 6203

Toimisto, puh. 050 5090 802

Opettajainhuone, puh. 050 509 0803

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastia