Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaajat

 • Ari Partanen, puh. 040 5623 391, ari.partanen@kktavastia.fi
  ryhmät 18ABC , 19DE ja 20AC
 • Elina Torkko-Hieto, puh. 050 5090 811, elina.torkko-hieto@kktavastia.fi
  ryhmät 18DE, 19ABC ja 20DE
 • Tiina Kainulainen puh. x, tiina.kainulainen@kktavastia.fi
  ryhmät 20BF

Sähköinen ajanvaraus

Henkilökohtaista neuvontaa varten opinto-ohjaajat ovat tavattavissa päivittäin varmimmin klo 9–14 vastaanottotilassaan kansliassa. Ajanvaraus on sähköinen. Linkki on yllä.

Opinto-ohjauksen tavoitteena on

Opinto-ohjauksen oppitunneilla käsitellään kaikkia opiskelijoita koskevia opinto-ohjauksen kysymyksiä. Saat mm. perustiedot ylioppilastutkinnosta ja jatko-opinnoista sekä tietoa opintojen rakenteista, koulutusaloista ja hakumenettelyistä eri oppilaitoksiin sekä kartoitat omia oppimistyylejäsi. 1. vuosikurssin opiskelijoilla on jaksossa 1. lukujärjestykseen merkityt OP01-kurssin tunnit, muilla vuosiluokilla tunneista informoidaan erikseen. OP02 on kiinteästi lukujärjestyksessä 2. opintovuonna.

Pienryhmäohjaus
Samalle koulutusalalle, koulutustasolle tai samaan koulutusohjelmaan pyrkivien ohjausmuotona käytetään pienryhmäohjausta.

Henkilökohtaisessa ohjauksessa voit keskustella opintoihisi, koulutusvalintoihisi sekä ammatti- ja urasuunnitteluusi, tulevaisuuteesi ja elämäntilanteeseesi liittyvistä kysymyksistä opinto-ohjaajasi kanssa.

Ainekohtainen ohjaus
Aineenopettajilta saat yksityiskohtaista tietoa oppiaineiden sisällöistä, suoritusohjeista, ja alan muista mahdollisuuksista sekä tarvittaessa tukiopetusta.

Opokurssit

 • OP1 Minä opiskelijana
 • OP2 Jatko-opinnot ja työelämä
 • OP3 Tutor-kurssi

Jokaisen opiskelijan opintoihin kuuluu pakollisena kaksi opinto-ohjauksen kurssia (OP1 ja OP2). Nämä kurssi toteutuvat luokkatunteina, pienryhmä- ja henkilökohtaisena ohjauksena. OP1-kurssin luokkatunnit on hajautettu kolmen lukiovuoden ajalle.

Koulutusesittelyt

Opinto-ohjauksessa toteutetaan koulutusesittelyjä oppilaitoksessa sekä vierailu- ja messukäyntejä oppilaitoksen ulkopuolelle. Tapahtumat ovat olennainen osa opiskelijoille suunnatuista koulutusinformaation tiedonlähteistä. Näistä esittelyistä tulee merkintä opopassiin. Koulutusesittelyjä tulee olla käytynä lukion aikana vähintään viisi.

Aineistot ja materiaalit

Opinto-ohjaajalta tai ohjauksen infopisteestä saat mm. jatko-opintojen koulutus- ja valintaoppaita sekä korkeakoulujen esitteitä. Jotta voisit hyödyntää kaikkea saatavilla olevaa tietoa koulutus- ja ammattiurasi valinnassa, hanki aktiivisesti tietoa myös itse. Arvokasta tietoa voit kartuttaa harrastuksissasi, kesätöissä, vapaaehtoistöissä tai vaikkapa tuttavien avulla.

Kaurialan lukio

Erottajakatu 5
13130 Hämeenlinna

Rehtori Tuomo Iltanen,
puh. 040 869 6470

Apulaisrehtori Jussi Mestari,
puh. 050 593 6203

Toimisto, puh. 050 5090 802

Opettajainhuone, puh. 050 509 0803

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastia