Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaajat

  • Ari Partanen, puh. 040 5623 391, ari.partanen@kktavastia.fi
    ryhmät 16cde, 17ab, 18abc
  • Elina Torkko-Hieto, puh. 050 5090 811, elina.torkko-hieto@kktavastia.fi
    ryhmät 16ab, 17cde ja 18de

Sähköinen ajanvaraus

Henkilökohtaista neuvontaa varten opinto-ohjaajat ovat tavattavissa päivittäin varmimmin klo 9–14 vastaanottotilassaan. Ajanvarauslista on opinto-ohjaajan työhuoneen ovessa.

Opinto-ohjauksen tavoitteena on

Opinto-ohjauksen oppitunneilla käsitellään kaikkia opiskelijoita koskevia opinto-ohjauksen kysymyksiä. Saat mm. perustiedot ylioppilastutkinnosta ja jatko-opinnoista sekä tietoa opintojen rakenteista, koulutusaloista ja hakumenettelyistä eri oppilaitoksiin sekä kartoitat omia oppimistyylejäsi. 1. vuosikurssin opiskelijoilla on jaksossa 1. lukujärjestykseen merkityt opinto-ohjauksen tunnit, muilla vuosiluokilla tunneista informoidaan erikseen.

Pienryhmäohjaus
Samalle koulutusalalle, koulutustasolle tai samaan koulutusohjelmaan pyrkivien ohjausmuotona käytetään pienryhmäohjausta.

Henkilökohtaisessa ohjauksessa voit keskustella opintoihisi, koulutusvalintoihisi sekä ammatti- ja urasuunnitteluusi, tulevaisuuteesi ja elämäntilanteeseesi liittyvistä kysymyksistä opinto-ohjaajasi kanssa.

Ainekohtainen ohjaus
Aineenopettajilta saat yksityiskohtaista tietoa oppiaineiden sisällöistä, suoritusohjeista, ja alan muista mahdollisuuksista sekä tarvittaessa tukiopetusta.

Opokurssit (1.8.2016 tai sen jälkeen aloittaneet)

  • OP1 Minä opiskelijana
  • OP2 Jatko-opinnot ja työelämä
  • OP3 Tutor-kurssi

Jokaisen opiskelijan opintoihin kuuluu pakollisena kaksi opinto-ohjauksen kurssia (OP1 ja OP2). Nämä kurssi toteutuvat luokkatunteina, pienryhmä- ja henkilökohtaisena ohjauksena. OP1-kurssin luokkatunnit on hajautettu kolmen lukiovuoden ajalle.

Koulutusesittelyt

Opinto-ohjauksessa toteutetaan koulutusesittelyjä oppilaitoksessa sekä vierailu- ja messukäyntejä oppilaitoksen ulkopuolelle. Tapahtumat ovat olennainen osa opiskelijoille suunnatuista koulutusinformaation tiedonlähteistä. Näistä esittelyistä tulee merkintä opopassiin. Koulutusesittelyjä tulee olla käytynä lukion aikana vähintään viisi.

Aineistot ja materiaalit

Opinto-ohjaajalta tai ohjauksen infopisteestä saat mm. jatko-opintojen koulutus- ja valintaoppaita sekä korkeakoulujen esitteitä. Jotta voisit hyödyntää kaikkea saatavilla olevaa tietoa koulutus- ja ammattiurasi valinnassa, hanki aktiivisesti tietoa myös itse. Arvokasta tietoa voit kartuttaa harrastuksissasi, kesätöissä, vapaaehtoistöissä tai vaikkapa tuttavien avulla.

Kaurialan lukio

Erottajakatu 5
13130 Hämeenlinna

Rehtori Tuomo Iltanen,
puh. 040 869 6470

Apulaisrehtori Jussi Mestari,
puh. 050 593 6203

Toimisto, puh. 050 5090 802

Opettajainhuone, puh. 050 509 0803

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2019 Koulutuskuntayhtymä Tavastia