Tietotekniikkalaitteet oppitunnilla

Tietoteknisten laitteiden käyttö oppitunneilla

Kaurialan lukiossa suositaan tietoteknisten laitteiden käyttöä opetuksessa. Opettajan velvollisuus on kuitenkin puuttua tilanteisiin, joissa laitteiden käyttö aiheuttaa häiriötä oppitunneilla. Kännykät pidetään äänettömällä, ilman värinää ja poissa näkyvistä. Tärkeistä puheluista oppitunnin aikana sovitaan etukäteen opettajan kanssa. Älypuhelimien käyttö on kuitenkin sallittu opettajan ohjeistuksen mukaisesti tietyssä tehtävässä tai tilanteessa. Tablettien ja tietokoneiden käyttö opetuksessa on sallittu eKirjaa käytettäessä ja muistiinpanoja laadittaessa.

Aloittavien opiskelijoiden tietotekniikkalaitteet

Suomessa koulutus on siirtymässä nopeaa tahtia hyödyntämään sähköisiä materiaaleja. Lukiotutkinnot ovat uudistumassa ja edellyttävät tietotekniikan käyttöönottoa opiskeluun. Ylioppilaskirjoitukset tulevat siirtymään sähköiseksi vuodesta 2016 eteenpäin asteittain. Ylioppilastutkinnon sähköistyminen etenee siten, että syksyllä 2016 kirjoitetaan ensimmäiset aineet sähköisenä (saksa, maantiede, filosofia). . Keväällä 2017 kirjoitetaan sähköisenä myös ranska, yhteiskuntaoppi ja psykologia. Syksyllä 2017 sähköiseksi muuttuvat ruotsi, uskonto ja elämänkatsomustieto, historia ja terveystieto. Keväällä 2018 edellisten lisäksi sähköisenä tehdään englanti, espanja, italia ja biologia. Vuodesta 2019 eteenpäin koko ylioppilastutkinto tehdään sähköisenä. Sähköisten yo-kokeiden vaatimuksia esitellään YTL:n sivulla https://digabi.fi/

Tämän johdosta on tärkeää, että jokaisella aloittavalla lukion opiskelijalla on käytössään jokin päätelaite (ei älypuhelin) opiskelua varten. Opiskelijoita velvoitetaan ottamaan tietokone/päätelaite mukaan oppitunneille.

Päätelaitteeksi soveltuu parhaiten kannettava tietokone.

Tabletilla ei voi osallistua sähköiseen yo-kokeeseen syksyllä 2016. . Tämän hetken tiedon mukaan ylioppilaskirjoitukset voidaan tehdä ainakin tällä hetkellä viisi vuotta vanhalla kannettavalla tietokoneella. Ylioppilastutkintolautakunnan mukaan ylioppilaskirjoitusten takia ei kuitenkaan tarvitse hankkia opiskeluun nimenomaan kannettavaa tietokonetta, vaan opiskeluun kannattaa hankkia itse opiskelua parhaiten palveleva laite. Kun ylioppilaskirjoitukset ovat edessä, jokainen opiskelija tuo oman kannettavan mukana kirjoituksiin.

Kaurialan lukio

Erottajakatu 5
13130 Hämeenlinna

Rehtori Tuomo Iltanen,
puh. 040 869 6470

Apulaisrehtori Jussi Mestari,
puh. 050 593 6203

Toimisto, puh. 050 5090 802

Opettajainhuone, puh. 050 509 0803

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2018 Koulutuskuntayhtymä Tavastia