Hae opiskelijaksi

Pieni Kauriala_1

Kaurialan lukio ja Hämeenlinnan lyseon lukio yhdistyvät 1.8.2018 alkaen Tavastian lukioksi. Teknisistä syistä johtuen yhteishaussa haetaan Hämeenlinnan lyseon lukioon, jossa yleislinjan lisäksi on valittavana Luonnontieden linja (Tiedelinja), Luovan yrittäjyyden linja ja Urheilulinja. Yhteishaku  osoitteessa www.opintopolku.fi.

Kevään 2018 yhteishaussa ei siis enää haeta Kaurialan lukioon.

Valtakunnallinen yhteishaku on helmi-maaliskuussa ja haku tehdään osoitteessa www.opintopolku.fi.

Alla on ohjeistusta tiedelinjalle hakuun. Tiedelinja jatkaa Tavastian lukiossa.

 

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja, Ari Partasen sijaisena Tarja Koskinen, puh. 040 5623 391, tarja.koskinen@kktavastia.fi
Opinto-ohjaaja Elina Torkko-Hieto, puh. 050 5090 811, elina.torkko-hieto@kktavastia.fi

Haku tiedelinjalle, lisäohjeita

Tiedelinjalle haetaan yhteishaussa. Linjan pääsyvaatimuksiin kuuluu yleisen lukiokelpoisuuden lisäksi pääsykoe (peruskoulun matematiikkaa, jossa voi olla myös luonnontieteelliseen ajatteluun ja äidinkieleen liittyviä tehtäviä). Pääsykoe pidetään ma 7.5.2018.

Mitä tiedelinjan opinnot edellyttävät?

Lukio-opintoihin tulee sisältyä pitkä matematiikka ja lisäksi vähintään 15 kurssia luonnontieteellisiä aineita (fysiikka, kemia, biologia, maantiede ja tietotekniikka) opiskelijan valinnan mukaisesti (1.8.2016 jälkeen aloittaneilla 13 kurssia luonnontieteellisiä aineita). Lisäksi opiskelijan on suoritettava kaksi vain tiedelinjalaisille tarkoitettua kurssia: tiedekurssi 1 ja tiedekurssi 2 (tämä koskee 1.8.2016 ja sen jälkeen aloittavia).

Näistä 15 kurssista (1.8.2016 jälkeen aloittaneilla 13 kurssista) vähintään kaksi on lukion tarjoamia kokeellisia laboratoriokursseja, joissa perehdytään luonnontieteiden käyttämiin menetelmiin (esimerkiksi fysiikan, kemian, biologian ja biokemian työkurssit, CERNin kanssa yhteistyössä toteutettava hiukkasfysiikan tiedeopetuskurssi, fysiikan ja kemian yhteistyökurssi korkeakoulun/yliopiston kanssa). Toisen kokeellisen laboratoriokurssin voi korvata matematiikan harrastuskurssilla (MAA23, MAA24 tai MAA25) tai suorittamalla vähintään 20 kurssia luonnontieteellisiä aineita. Lisäksi opiskelijoita rohkaistaan osallistumaan luonnontieteellisiin kilpailuihin. Muutoin opiskelija voi valita haluamiansa opintoja taipumustensa ja harrastustensa mukaisesti.

Milloin kannattaa hakeutua tiedelinjalle?

Kun opiskelijan harrastuneisuus ja kiinnostuneisuus on suuntautunut luonnontieteisiin, haku tiedelinjalle on erinomainen vaihtoehto. Koska linjalle hakeudutaan erityisen kokeen kautta, opiskelija saa myös päättötodistuksen tiedelinjalta.

Tiedelinja opiskelussa toteutetaan ongelmalähtöistä oppimista ja kokeellisuuden ja tiedon soveltamisen osuus painottuu eri oppiaineiden työskentelyssä. Myös valtakunnallisesti tiedeyhteisöt ovat korostaneet tutkivan, ongelmalähtöisen ja tieteellisen lähestymistavan tärkeyttä ja sen vahvistamisen tarvetta. Siksi valmistautuminen jo lukioaikana tämänkaltaiseen työskentelyyn helpottaa jatko-opinnoissa menestymistä.

Yhteistyö jatko-oppilaitosten kanssa selkiyttää opiskelijan käsitystä tulevaisuuden opintovaihtoehdoista. Opinto-ohjelmaan kuuluu oleellisena osana tutustuminen vieraiden ja vierailujen kautta eri yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja luonnontieteelliseen tutkimukseen. Cern-projektin valmistelevan vuoden aikana tehdään lukuisia opintokäyntejä yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin.

Lisätietoja tiedelinjasta

Opinto-ohjaajilta tai lehtori Sakari Salonen, sakari.salonen@kktavastia.fi. Tiedelinjan esitteen voit ladata tästä

Kaurialan lukio

Erottajakatu 5
13130 Hämeenlinna

Rehtori Tuomo Iltanen,
puh. 040 869 6470
Apulaisrehtori Jussi Mestari,
puh. 050 593 6203
Toimisto, puh. 050 5090 802
Opettajainhuone, puh. 050 509 0803

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2017 Koulutuskuntayhtymä Tavastia