Opintojen suunnittelu

Lyseon lukion kurssitarjotin on monipuolinen. Lyhyistä kurssikuvauksista löydät perustiedot kaikista lukiossa tarjottavista kursseista. Kurssien keskeinen sisältö ja suoritusjärjestys ilmenevät kurssiesittelyistä. Yksityiskohtaiset, tarkat tiedot oppiaineiden tavoitteista, kurssien tavoitteista, sisällöistä ja arvioinnista saat opetussuunnitelmasta. Kaikkia kursseja ei tarjota joka lukuvuosi. Tällaisia kursseja ovat erityisesti useat soveltavat kurssit.

Opiskeluaika

Lukio-opinnot voi suorittaa 2-4 vuodessa. Jos haluaa huomattavasti nopeuttaa opiskelutahtia, voi suorittaa kursseja itsenäisesti opiskellen ja mahdollisesti myös kesälukio- ja aikuislinjan kursseja.

Kolmen vuoden opinto-ohjelmassa suositeltava kurssikertymä ensimmäisen ja toisen opintovuoden aikana on noin 30 kurssia + 30 kurssia. Näin kolmannen vuoden kolmeen ensimmäiseen jaksoon jää 15 suoritettavaa kurssia.

Neljän vuoden ohjelma voi olla tarpeellinen vaihtoehto esimerkiksi laajan opinto-ohjelman, kurssiarvosanojen uusimisen tai aikaa vievän harrastuksen vuoksi. Normaaleja kolmen vuoden opintoja suositellaan opintojen suunnittelun yleiseksi lähtökohdaksi lukiota aloitettaessa. Opiskeluaikaa voi kuitenkin joustavasti muuttaa lukio-opintojen aikana. Suunnitelma opintojen pidentämisestä  kolmeen ja puoleen tai neljään vuoteen tehdään kirjallisena yhdessä opinto-ohjaajan kanssa.

Hämeenlinnan lyseon lukio

Hattelmalantie 6, G-rakennus
13100 Hämeenlinna

rehtori Pieta Tukkimäki-Hildén
puh. 040 749 3843

apulaisrehtori Tiina Kivinen
puh. 040 500 8913

Kanslia, puh. 050 509 0757

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2020 Koulutuskuntayhtymä Tavastia