Opetusjärjestelyt

Tuntijako (LOPS2016)
Lukion kurssit jaetaan pakollisiin, syventäviin ja soveltaviin kursseihin. Lukion oppimäärän suorittamiseksi (väh. 75 kurssia)  tulee olla suoritettuna pakollisten kurssien lisäksi vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia.

Kurssin kesto on laskennallisesti 38 tuntia (38 x 45 min). Syventävät kurssit ovat pakollisiin kursseihin liittyviä jatkokursseja, joilla syvennetään hankittuja tietoja ja taitoja. Syventäviä kursseja tulee opinto-ohjelmaasi sisältyä vähintään 10. Soveltavat kurssit ovat useamman oppiaineen aineksia sisältäviä kursseja, menetelmäkursseja, pelkästään koulukohtaisia kursseja tai muissa oppilaitoksissa opiskeltavia kursseja.

Oppiaineiden tuntijakotaulukossa on esitetty eri oppiaineiden valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien määrät.

Kurssien suoritusjärjestys
Monien kurssien pohjatietoina tarvitaan edellisten kurssien tietoja. Kurssit etenevät yleensä numerojärjestyksessä. Kurssille voi toki osallistua, vaikka edeltävä kurssi ei olisikaan suoritettu. Tällöin kurssin menestyksekäs suorittaminen edellyttää kuitenkin myös edeltävien asioiden opettelua ja kurssi voi muodostua haastavaksi. Tutustu kurssien suositeltavaan suoritusjärjestykseen opintojesi etenemisen helpottamiseksi.  Suoritusjärjestyksen näet kohdasta Opiskelijalle -> Opetussuunnitelma 2016.

Pakollisten kurssien määrään vaikuttaa valitun matematiikan oppimäärään laajuus. Pitkän matematiikan valinneilla pakollisia kursseja on 51, lyhyen valinneilla 47. Opinto-ohjelmaan tulee kuulua toinen kotimainen kieli ja vähintään yksi vieras kieli, josta on opiskeltava A-oppimäärä. Mikäli opiskelija ei ole opiskellut ruotsia perusopetuksessa, hän voi anoa lukio-opintojen alussa rehtorilta vapautusta ruotsin opiskelusta. Matematiikasta on valittava joko pitkä tai lyhyt oppimäärä.

Uskonto (sekä evankelisluterilainen että ortodoksinen) ja elämänkatsomustieto ovat vaihtoehtoisia kirkkoon kuulumattomille. Elämänkatsomustietoa ei voi valita pakolliseksi, jos kuuluu kirkkoon, mutta sitä voi opiskella ylimääräisenä aineena. Rehtorilta voi anoa vapautusta lukion katsomusaineista, jos saa jonkin muun uskontokunnan opetusta, mutta lukion kurssien kokonaismäärän tulee silti olla vähintään 75.

Taideaineissa on kolme pakollista kurssia, joista yksi on kuvataiteen ja toinen musiikin kurssi. Kolmannen pakollisen kurssin voi valita jommastakummasta aineesta. Opinto-ohjelmaan voi sisällyttää aikuislukiossa, kesälukiossa tai muissa oppilaitoksissa suoritettuja kursseja. Jos opiskelija haluaa korvata jonkin opetussuunnitelmaan kuuluvan kurssin muussa oppilaitoksessa suoritetulla kurssilla, kurssien korvaavuus tulee etukäteen tarkistaa opinto-ohjaajalta tai apulaisrehtorilta.

Hämeenlinnan lyseon lukio

Hattelmalantie 6, G-rakennus
13100 Hämeenlinna

rehtori Pieta Tukkimäki-Hildén
puh. 040 749 3843

apulaisrehtori Tiina Kivinen
puh. 040 500 8913

Kanslia, puh. 050 509 0757

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastia