Ylioppilastutkinto

yo_lakitAjankohtaista

Ilmoittautuminen

Lammin lukiossa kirjoilla olevat opiskelijat ilmoittautuvat syksyn 2019 ylioppilastutkintoon toukokuussa.

 • Toisen vuosikurssin opiskelijat ilmoittautuvat Wilmassa viimeistään 22.5.2019 ja palauttavat tulostetun ja allekirjoitetun ilmoittautumislomakkeen sekä yo-suunnitelmansa opinto-ohjaajalle.
 • Kolmannen ja neljännen vuosikurssin opiskelijat ilmoittautuvat jättämällä allekirjoitetun ilmoittautumislomakkeen koulun kansliaan viimeistään 28.5.2019.

Jos olet Lammin lukion entinen opiskelija, ota yhteys koulusihteeriin (puh. 050 5091 046). Viimeinen ilmoittautumispäivä on 5.6.2019.

Kevään 2020 kirjoituksiin ilmoittaudutaan sähköisesti Wilmassa marraskuussa. Jos ilmoittautumiseen vaikuttavat edellisen yo-tutkintokerran tulokset, opiskelijalla on mahdollisuus odottaa tulosten julkistaminen ja ilmoittautua kevään tutkintoon heti tulosten saapumisen jälkeen.

YLEISTÄ TIETOA TUTKINNOSTA JA TUTKINNON RAKENTEESTA

Lukio-opintojen päättövaiheessa suoritetaan eri aineiden ylioppilaskirjoitukset, jotka järjestetään kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä. Tutkintoon kuuluvat kokeet voidaan suorittaa yhdellä kerralla tai hajautetusti enintään kolmena peräkkäisenä suorituskertana (kevät-syksy-kevät). Mikäli kokeisiin ei ole osallistuttu mainitussa ajassa, on kaikki tutkintoon kuuluvat kokeet uusittava.

Ylioppilaskokeeseen osallistuminen edellyttää, että olet opiskellut ennen kokeeseen osallistumista vähintään lukion tuntijaossa määrätyt asianomaisen oppiaineen pakolliset kurssit. Vieraissa kielissä, joissa ei ole pakollisia kursseja, edellytetään kolmen kurssin suorittamista. Mikäli olet hankkinut riittävän kielitaidon muutoin, voit anoa rehtorilta lupaa osallistua ao. kielen kokeeseen ilman vaadittuja kurssisuorituksia. Yo-kokeiden tehtävät perustuvat valtakunnallisiin pakollisiin ja syventäviin kursseihin.

Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta:

 • kaikille pakollisena kokeena äidinkieli ja kirjallisuus

Kolme muuta pakollista koetta valitaan seuraavista:

 • toinen kotimainen kieli
 • vieras kieli
 • matematiikka
 • reaaliaine

Ylimääräisenä voi suorittaa yhden tai useampia kokeita seuraavista:

 • matematiikka
 • reaaliaine/reaaliaineet
 • vieras kieli/kielet
 • toinen kotimainen kieli

Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason mukaiset kokeet. Kokelas saa valita, minkä tasoisena hän kokeet suorittaa. Vähintään yhdessä pakollisessa oppiaineessa tulee kuitenkin suorittaa vaativamman tason (pitkän matematiikan tai A-kielen oppimäärän) koe.

Yhdellä tutkintokerralla järjestetään kaksi reaaliaineiden koepäivää. Opiskelija voi osallistua yhtenä koepäivänä vain yhden reaaliaineen kokeeseen. Kullakin tutkintokerralla opiskelija voi siis osallistua enintään kahden reaaliaineen kokeeseen. Eri reaaliaineiden kokeet jakautuvat kahdelle koepäivälle seuraavasti:

 • samana koepäivänä: psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
 • samana koepäivänä: evankelisluterilainen uskonto, ortodoksinen uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto

Hajauttamissuositus

Lisätietoa ylioppilastutkinnon suoritusohjeista ja eri oppiaineiden ylioppilaskokeista saat lukion ylioppilastutkinto-oppaasta, rehtorilta, opinto-ohjaajalta, aineenopettajilta sekä ylioppilastutkintolautakunnan internetsivuilta osoitteesta www.ylioppilastutkinto.fi. Yo-tutkintoon valmistautuessa kannattaa tutustua oppiminen.yle.fi/abitreenit -sivuihin.

Lammin lukio

Lamminraitti 35
16900 Lammi

Rehtori Esa Kähkönen,
puh. 050 346 1112

Apulaisrehtori Jouko Töyry,
puh. 03 621 4782

Toimisto, puh. 050 5091 046

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2019 Koulutuskuntayhtymä Tavastia