Opiskelijan tuet ja palvelut

Koulumatkatuki

Voit saada koulumatkatukea, jos koulumatkasi on vähintään 10 km yhteen suuntaan, koulumatkakustannukset ylittävät 54 euroa kuukaudessa ja teet vähintään seitsemän yhdensuuntaista koulumatkaa viikossa. Tukikuukaudet määräytyvät täysien opiskelukuukausien mukaan opintojen alkamispäivästä lukien. Tuen myöntää ja maksaa Kela.

Koulumatkatukihakemuksen ja asiaa koskevia esitteitä saat opinto-ohjaajalta, koulusihteeriltä tai Kelan verkkosivuilta www.kela.fi/lomakkeet. Lomakkeen täyttäminen vaatii erityistä huolellisuutta ja ohjausta, jotta se hyväksytään Kelassa. Täytä lomake kuulakärkikynällä tai muulla pysyvällä tavalla. Lomakkeen täyttämiseen saat neuvontaa koulusihteeriltä ja opinto-ohjaajalta. Palauta koulumatkatukihakemus koulusihteerille. Koulusihteeri täyttää hakemukseen oppilaitoksen osuuden, lähettää koulumatkatukihakemuksen Kelaan ja antaa sinulle ostotodistuksen lipun ostamista varten.

Ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijat saavat lukiosta ostotodistuksen yhdeksää ostokertaa/lukuvuosi varten ja kolmannen vuoden opiskelijat kuutta ostokertaa varten. Viimeinen ostokerta on 14 päivää ennen lukuvuoden päättymistä. Koulumatkatuki myönnetään vain yhdelle lukuvuodelle kerrallaan, joten sitä pitää anoa joka syksy uudestaan.

Kolmannen vuoden opiskelijat voivat saada matkatukea neljänneltä ja viidenneltä jaksolta vain, mikäli he opiskelevat läsnäolevina opiskelijoina vähintään neljänä päivänä viikossa.

Opintotuki

Opintotukeen kuuluvat opintoraha, asumislisä sekä opintolainan valtion takaus. Hakemuslomakkeita ja neuvoja hakemista varten saat Kelan sivuilta ja opinto-ohjaajalta. Jätä hakemukset koulusihteerille. Koulusihteeri lisää hakemuksiin opiskelutodistuksen ja lähettää hakemukset Kelaan.

Tiedotuskanavia

Koulun kotisivulle päivitetään ajankohtaistietoja tarpeen mukaan. Katso erityisesti kalenteria. Lukiolla on oma Facebook-profiili. Pyytämällä sitä ystäväksesi saat nopeasti ajankohtaista tietoa sekä opinto-ohjauksesta että muistakin koulun toimintaan liittyvistä asioista. Wilmaa tulee seurata päivittäin ja myös koulun info-TV on nopea tapaa välittää tiedotteita opiskelijoille.

Lammin lukio

Lamminraitti 35
16900 Lammi

Rehtori Esa Kähkönen,
puh. 050 346 1112

Apulaisrehtori Jouko Töyry,
puh. 03 621 4782

Toimisto, puh. 050 5091 046

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastia