Opiskelijan tuet ja palvelut

Matkakorvaukset

Koulumatkatukena korvataan päivittäisten koulumatkojen kustannukset edellyttäen, että koulumatka kotoa koululle on vähintään 10 km ja koulumatkakustannukset ylittävät 54 euroa kuukaudessa. Tuen myöntää ja maksaa Kela. Tukikuukaudet määräytyvät täysien opiskelukuukausien mukaan opintojen alkamispäivästä lukien. Kolmannen vuoden opiskelijat voivat saada matkatukea neljänneltä ja viidenneltä jaksolta vain, mikäli he opiskelevat läsnäolevina opiskelijoina vähintään neljänä päivänä viikossa.

Ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijat saavat ostotodistuksen yhdeksää ostokertaa/lukuvuosi varten ja kolmannen vuoden opiskelijat kuutta ostokertaa varten. Viimeinen ostokerta on 14 päivää ennen lukuvuoden päättymistä. Koulumatkatuki myönnetään vain yhdelle lukuvuodelle kerrallaan, joten sitä pitää anoa joka syksy uudestaan.

Hakemuslomakkeita ja asiaa koskevia esitteitä saa ryhmänohjaajalta. Lomakkeiden täyttäminen vaatii erityistä huolellisuutta ja ohjausta, jotta ne hyväksytään Kelassa. Opinto-ohjaaja neuvoo lomakkeiden täyttämisessä, ja hänelle myös palautetaan huolellisesti täytetyt lomakkeet. Opinto-ohjaaja täyttää lomakkeisiin oppilaitoksen osuuden, lähettää koulumatkatukihakemuksen Kelaan ja antaa ostotodistuksen takaisin opiskelijalle lipun ostoa varten.

Opintotuki

Opintotukeen kuuluvat opintoraha, asumislisä sekä opintolainan valtion takaus. Hakemuslomakkeita ja neuvoja hakemista varten saa KELA:n-sivuilta ja opinto-ohjaajalta. Hakemukset jätetään opinto-ohjaajalle, jotta hän voi lisätä liitteeksi tarvittavan opiskelutodistuksen. Opinto-ohjaaja toimittaa hakemukset Kelaan.

Tiedotuskanavia

Koulun kotisivulle päivitetään ajankohtaistietoja tarpeen mukaan. Katso erityisesti kalenteria. Lukiolla on oma Facebook-profiili. Pyytämällä sitä ystäväksesi saat nopeasti ajankohtaista tietoa sekä opinto-ohjauksesta että muistakin koulun toimintaan liittyvistä asioista. Wilmaa tulee seurata päivittäin ja myös koulun info-TV on nopea tapaa välittää tiedotteita opiskelijoille.

Lammin lukio

Lamminraitti 35
16900 Lammi

Rehtori Esa Kähkönen,
puh. 050 346 1112

Apulaisrehtori Jouko Töyry,
puh. 03 621 4782

Toimisto, puh. 050 5091 046

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2020 Koulutuskuntayhtymä Tavastia